Afd. 26: Lille fremmøde til beboer­møde

Afdeling 26 – Kildeagervej

Huslejefald og kompensation til lejerne

Der var ca. 20 til stede til beboermødet i afdeling 26, Kildeagervej. Formanden, Nadia Pless, valgte tidligere på året at trække sig helt fra bestyrelsen, da hun syntes, der var for meget brok og utilfredshed fra beboerne. Da hun ikke mere var formand, var det bestyrelsesmedlem Lonnie Ribergaard, der afholdt beretningen. Hun understregede også, at bestyrelsen har måttet stå model til meget, som ikke har været særligt positivt.

”At sidde i bestyrelsen er et frivilligt arbejde, og det er ikke ret motiverende, når der kun kommer brok.”

Positive indslag

Der har dog også været positive ting i årets løb. Beboerne er blevet gode til at bruge storskraldsordningen, og afhentningsordningen fungerer fint.

Derudover har der været en god sommerfest. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at man i fremtiden vælger en fast dato til fest, så der er bedre mulighed for at sætte kryds i kalenderen.
Der er en klage over larm efter sommerfesten, der gik ud over naboen. Der blev lovet, at efterfesten næste år foregår indendørs.

Bestyrelsen vil gerne have noget hjælp til at arrangere fester. Det kom også på som et forslag, som blev godkendt. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen nu har bemyndigelse til at sammensætte et festudvalg.

Budget og regnskab

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet og kunne glæde beboerne med en huslejenedsættelse på 2% til næste år.

Afdelingen har et stort overskud, som kommer beboerne til gode. Der er blandt andet fald i udgifter pga. henlæggelser. Det overskud stammer blandt andet fra besparelse på renovation, fælles el og vedligehold. Afdelingen er ny, og derfor bruges der endnu ikke så mange penge på vedligehold. Med den huslejenedsættelse til følge blev budgettet vedtaget.
Regnskabet fra 2015 blev også taget til efterretning.

Medlemskab af LLO

Der var stillet et forslag om, at afdelingen skulle melde sig ind i Lejernes LO. Der har været store problemer i afdelingen med blandt andet solcelleanlæggene, så forslagsstilleren ønskede at have et sted, de kan gå hen og få behandlet deres klagesag.

Det blev vedtaget efter lidt debat og kræver måske, at der bliver set på budgettet igen for næste år, da beboerne betaler kontingentet over huslejen. Men beløbet er kun på ca. 21 kroner om måneden, så den samlede husleje er formodentligt ikke i fare.

Det bliver afdelingsbestyrelsens opgave at få meldt afdelingen ind.

Forbrugsopgørelse over solcellerne

Et andet forslag på mødet handlede om, at beboeren gerne ville have en årsopgørelse over solcellerne blev sendt ud, samtidig med at forbrugsregnskabet kom ud. Driftschef Niels Hosie lovede at kigge på det og forklarede, at når der kommer en ny hjemmeside, vil det være muligt selv at gå ind og tjekke sit forbrug.

Den nye bestyrelse i Kildeagervej fra venstre. Mia Rahbek, Lonnie Ribergaard og Pia Dahlgren

Den nye bestyrelse i Kildeagervej fra venstre. Mia Rahbek, Lonnie Ribergaard og Pia Dahlgren

Valg til bestyrelsen og FAS

Det blev fredsvalg, da kun tre stillede op, og der var brug for tre pladser. De tre er:
Lonnie Ribergaard
Pia Dahlgren
Mia Rahbek

Til FAS fik Louise Nejst hvervet, og hun blev også genvalgt for Skræppebladet.

Udenfor dagsordenen orienterede driftschef Niels Hosie om situationen med solcelleanlæggene. Niels Hosie oplyste, at der kommer kompensation til beboerne. Et såkaldt genetillæg, da de ikke har haft varmt vand, og de får dækket udgifter til varmeblæser.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 39
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data