Afd. 7: Omvæltning i Hasselhøj

Afdeling 7 – Hasselhøj

To beboermøder og en ny bestyrelse

Ifølge boligforeningens vedtægter kan 25% af husstandene kræve indkaldt til et ekstraordinært beboermøde, og det skete i afdeling 7, Hasselhøj. Da der var så kort tid til det allerede varslede ordinære møde, blev det til to beboermøder samme aften. Vagn Eriksen, afdeling 3, var dirigent, og han holdt den nødvendige faste linje.

Underskrifterne var samlet på initiativ fra to beboere i gård 1, og hele 53% havde skrevet under. Årsagen var utilfredshed med bestyrelsen og med forløbet om udskiftning af legepladser. Samtaler havde ikke givet det forventede resultat, og gruppen fandt også andre kritikpunkter: Gård 4 havde fået ny legeplads, selvom der ikke er børn der, og der blev efterlyst flere nyhedsbreve og et revideret ordensreglement.

Anja Spalding og Dorthe Gottlieb svarede fra afdelingsbestyrelsen og forklarede, at legepladser skal indregnes i budgettet.

En enkelt mødedeltager fandt, at sagen var for ubetydelig til et så drastisk møde. Men mistilliden blev vedtaget med 54 stemmer for og 26 imod. Altså var afdeling 7 nu uden bestyrelse, og foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen måtte stå for at byde velkommen til det ordinære møde. Ligeledes kunne der ikke aflægges beretning, men kun en kortfattet orientering om afdelingsbestyrelsens virksomhed.

Budgettet gav ikke anledning til diskussion. Huslejen fastholdes i 2017. Forslaget om valg af TV-udbyder var forberedt og blev gennemgået af Dorthe Gottlieb. Afstemningen faldt ud til fordel for STOFA. De øvrige forslag udgik eller blev trukket tilbage.

Den nye bestyrelse fra venstre: Anja Spalding (1.-suppleant), Michael Mondrup Wied, Kirsten Larsen, Annelie Elvborn, René Kramer Mønsted, Dorthe Gottlieb.

Den nye bestyrelse fra venstre: Anja Spalding (1.-suppleant), Michael Mondrup Wied, Kirsten Larsen, Annelie Elvborn, René Kramer Mønsted, Dorthe Gottlieb.

Gård 1 styrer!

Bestyrelsesvalget gav en ændret sammensætning. Michael Mondrup Wied og René Kramer Mønsted havde været de største kritikere og fik også det største stemmetal på henholdsvis 50 og 49 stemmer. Resten af medlemmerne blev:
Annelie Elverborn 43
Kirsten Larsen 36
Dorthe Gottlieb 29
De tre har tidligere været medlem af bestyrelsen.
Anja Spalding, Jeppe Søndergaard og Angeline Merlit blev 1., 2. og 3. suppleanter med 24, 19 og 16 stemmer. Afdelingen har siden mødet valgt ikke at have en formand, men har valgt Kirsten Larsen som kontaktperson.
Mødet sluttede klokken 21.20, og så var der mad. Og diskussionerne fortsætter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data