Afd. 23: Spørgelysten stor i afdeling 23

Afdeling 23 – Skovhøj

Storskrald, fælleshus og huslejefald var blandt emnerne

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Ole Ryolf

Troels Bo Lund Knudsen var dirigent og der blev delt 36 stemmesedler og der blandt andet godkendes budget og vælges ny bestyrelse. Inden de kom frem til de emner, var der en masse temaer, de skulle igennem først. Formand Benny Pedersen kunne fortælle, at afdelingen har fået en ny serviceleder, Morten Jørgensen, og bød ham velkommen.

Der har været lidt problemer med, at folk glemmer at ringe til storskrald, og bare sætter det ud til skraldeøen, men ikke ringer til storskrald. Det betyder, at gårdmændene skal bruge tid på det. Der blev på det kraftigste opfordret til at folk huske det.

Benny oplyste også, at nu er renovering gået i gang. ” Det bliver spændende at se, selvom der nok kommer lidt gener med hensyn til parkering af biler.”

Flere boere ville gerne vide, hvad det koster at drive fælleshuset? Måske kunne man betale mere i husleje mod at det ikke er så dyrt at leje. Administrationschef Susanne Witting fortalte, at der i 2015 var udgifter til Fælleshuset på 36.000 kr. og indtægter på 9.000 kr. Man skal blive enig om, hvordan huset skal bruges, det er helt op til afdelingen, forklarede hun.

Huslejefald
Susanne Witting forklarede at huslejen falder med 1,5% for 2017.

Der er et samlet fald i udgifterne på 108.000 kr. Terminsydelsen stiger, ejendomskatten og personaleudgifterne stiger. Til gengæld falder henlæggelserne, for de indeksreguleres ikke længere, og på den fælles B-ordningskonto er der sparet nok op.

Efter de gode nyheder blev budgettet godkendt.

Regnskabet fra 2015 blev også taget til efterretning

Valg
Så var der valg. Det kom til at gå særdeles udramatisk, da ingen nye ønskede at stille op. Derfor blev det såkaldt fredsvalg, hvor den nuværende formand, Benny Pedersen, og Freddy Werner blev valgt uden afstemning.

Mødet sluttede med forskellige bemærkninger og spørgsmål fra salen om blandt andet storskrald, hvor det blev forklaret, at storskrald kommer, når man ringer, og at det bliver betalt over skatten. Der blev også spurgt, om, der kunne blive hængt nogle gynger op ved fælleshuset.

Her opfordrede dirigenten til at sætte legepladser på dagsordenen til næste møde, og til sidst takkede Benny Pedersen for god ro og orden.


Afdeling 23

Skovhøj 201-297,
8361 Hasselager

Ca. 10 kilometer fra Aarhus C.
Boligerne på Skovhøj 23 er forbeholdt personer over 55 år.
Skovhøj 23 består af 64 boliger.
Boligerne er henholdsvis 2-rums og 3-rums på 75,5 m2 og 85,2 m2.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt