7000 gæster i Gellerup

Der er stor interesse for arbejdet med at skabe en international bydel i Gellerup, og besøgende strømmer til

Af projektchef Ole Bech Jensen

Der er godt gang i de store projekter i Gellerup og Toveshøj, og samtidig strømmer besøgende til for på tæt hold at se Helhedsplanen skride frem. Siden E&P Huset infocenter slog dørene op i december 2015, er 7000 besøgende kommet forbi det røde informationshus til møder, foredrag, rundvisninger og events med afsæt i fortællingen om Gellerup som international bydel.

Klik for stor størrelse. I midten af billedet ses den nye Karen Blixens Boulevard. Den runde, røde bygning er E&P Huset infocenter. Iværksætterbyen kommer mellem E&P Huset og kommunens byggeplads med den blå kran. Øverst i billedet ses afd. 5 Toveshøj og Toushøjskolen. Foto: Finn Byrum.

Klik for stor størrelse. I midten af billedet ses den nye Karen Blixens Boulevard. Den runde, røde bygning er E&P Huset infocenter. Iværksætterbyen kommer mellem E&P Huset og kommunens byggeplads med den blå kran. Øverst i billedet ses afd. 5 Toveshøj og Toushøjskolen. Foto: Finn Byrum.

Iværksætterby klar fra foråret
Iværksætterbyen bliver ny nabo til E&P Huset og opføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og ejendomsinvestor A. Enggaard, der også er entreprenør på Aarhus Kommunes kontordomicil, lidt længere oppe ad Karen Blixens Boulevard. To arkitektfirmaer har siden sommerferien designet byen, der kommer til at fylde 5 – 8.000 m2. Byggeriet går i gang fra årsskiftet, og når det står færdigt fra foråret 2017, vil den nye iværksætterby danne rammerne for et miljø af spirende små håndværksvirksomheder.

Nye veje med nye navne
Den 16. september blev bygaden åbnet for trafik, og gaden skiftede navn til Karen Blixens Boulevard. Det er Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse, der nu har afsluttet navngivningen af tre veje i Gellerup. Udover boulevarden kommer den sydlige tværforbindelse til at hedde Trille Lucassens Gade, og Lottesvejlinjen omdøbes til Inger Christensens Gade. De nye vejnavne betyder, at beboere får nye adresser. Det er Adressekontoret, der varetager den opgave og informerer de berørte.

Beboerhus på Toveshøj tager form
Beboerne på Toveshøj er godt i gang med at komme med ideer til indhold i deres nye beboerhus, som skal opføres tæt på Bazarpladsen og Toveshøjpladsen. I september tog afdelingsbestyrelsen til København og Malmø for sammen med Pluskontoret, der er rådgiver på beboerhuset, at få inspiration. Måneden efter var det så beboernes tur til at tage på studietur for at se beboerhuse i Horsens, Jelling og Fredericia. Ideer er nu vendt på en søndagsworkshop for alle beboere i beboerhuset Laden, og alle input bliver bearbejdet og skrevet ind i det byggeprogram, som danner grundlag for arkitektkonkurrencen.

Gravemaskiner på Toveshøj
Helhedsplanen er nu også godt i gang på Toveshøj med opstart af vejprojektets 4. etape, Lenesvej og Janesvej. Det betyder, at Janesvej er lukket for trafik og først åbner op igen til sommer med nye fortove, cykelstier og vejbaner. Som alternativ er Toushøjskolens vej omdannet til en to-sporet vej, indtil Janesvej åbner igen. Det er helt sikkert en ny dagligdag for beboerne, der vil se deres normale adgangsveje spærret og opleve perioder, hvor der lukkes for vandet på grund af vejarbejderne. Sammen med afdelingsbestyrelsen vil boligforeningen etablere et info-center på Toveshøj i Laden.

Renoveringsprojektet
Renovering af blok B4 Gudrunsvej 42 – 46 er sendt i udbud, og vinder vil blive offentliggjort i februar næste år. Med i projektet er også forslag til nyt facadeudtryk samt forslag til nye boliger over portåbningen i Gudrunsvej 44. I november er afdelingsbestyrelserne for Gellerupparken og Toveshøj på studietur til England for at se på facadeløsninger og eksempler på fortætning i Sheffield og Cambridge. De endelige løsninger skal besluttes i byggeudvalgene og i samråd med Aarhus Kommune.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt