Stort lejetab ved fraflytning

Administrationen har opgjort det samlede tab ved fraflytning for perioden 2011-2016 til 22,2 mio. kr

Tab ved fraflytning opstår ved, at den fraflyttende lejer ikke kan betale de omkostninger, som er forbundet med at sætte lejemålet i stand. I de tilfælde bliver det så boligforeningens andre lejere, som kommer til at betale for istandsættelsen.

Et tab på 22,2 mio. kr. svarer til, at hvert lejemål har mistet cirka 4.000 kr. Siden en lovændring i 2014 pålagde foreningen at betale en del af afdelingernes tab, har boligforeningens dispositionsfond tabt i alt 5,8 mio. kr.

Skærpet praksis virker

Administrationen har i de seneste år skærpet praksis for at inddrive pengene, og det er i 2015 og 2016 lykkedes at nedbringe det årlige tab betragteligt gennem en skrappere politik. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der stadig er et stort potentiale for at effektivisere – vel og mærke en effektivisering, som kommer alle de gode betalere til gode.

Fortsat fokus

Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at nedbringe omkostningen. Helt undgå tab er næppe muligt, men større opmærksomhed på valg af vedligeholdelsesordning, overholdelse af vedligeholdelsesreglement og gennemførelse af syn i boperioden er nogle af de initiativer, som kan nedbringe tabet.

Dispositionsfonden er en slags fælles økonomisk buffer i boligafdelingen, som alle afdelinger indbetaler til.
Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-02 Marts
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data