Stort lejetab ved fraflytning

Administrationen har opgjort det samlede tab ved fraflytning for perioden 2011-2016 til 22,2 mio. kr.

Af Keld Laursen, adm. direktør

Tab ved fraflytning opstår ved, at den fraflyttende lejer ikke kan betale de omkostninger, som er forbundet med at sætte lejemålet i stand. I de tilfælde bliver det så boligforeningens andre lejere, som kommer til at betale for istandsættelsen.

Et tab på 22,2 mio. kr. svarer til, at hvert lejemål har mistet cirka 4.000 kr. Siden en lovændring i 2014 pålagde foreningen at betale en del af afdelingernes tab, har boligforeningens dispositionsfond tabt i alt 5,8 mio. kr.

Skærpet praksis virker
Administrationen har i de seneste år skærpet praksis for at inddrive pengene, og det er i 2015 og 2016 lykkedes at nedbringe det årlige tab betragteligt gennem en skrappere politik. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der stadig er et stort potentiale for at effektivisere – vel og mærke en effektivisering, som kommer alle de gode betalere til gode.

Fortsat fokus
Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at nedbringe omkostningen. Helt undgå tab er næppe muligt, men større opmærksomhed på valg af vedligeholdelsesordning, overholdelse af vedligeholdelsesreglement og gennemførelse af syn i boperioden er nogle af de initiativer, som kan nedbringe tabet.

Dispositionsfonden er en slags fælles økonomisk buffer i boligafdelingen, som alle afdelinger indbetaler til.

 

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt