Afd. 7: Spørgelystne deltagere til afdelings­mødet

Afdeling 7 – Hasselhøj

Rotter, legepladser og nabohjælp var nogle af temaerne

I afdeling 7, Hasselhøj, blev der denne gang uddelt 22 stemmesedler.

Beretning fra afdelingsbestyrelsen siden sidste afdelingsmøde blev fremlagt af Dorthe Nicolaia Gottlieb, som fortalte, at siden mødet i efteråret har den nye bestyrelse sat gang i en række sager. Der er afholdt møde med BS Monitorering, hvor de præsenterede deres tilbud på kombineret alarm og nabohjælp.

Afdelingsbestyrelsen tror, at den meget lille interesse for mødet skyldtes, at deres løsning er temmelig dyr for den enkelte beboer, og afdelingsbestyrelsen arbejder derfor videre med de gratis løsninger, der findes. Afdelingsbestyrelsen vil snart invitere til et summe-/orienteringsmøde om mulighederne.

Videoovervågning og revner i boliger

Der er stadig nogle udfordringer i forbindelse med afdelingens video-overvågning, som forsøges løst, og et fremsendt tilbud bliver for øjeblikket vurderet i administrationen.

Afdelingsbestyrelsen presser på for at få igangsat eftersyn af de lejligheder, hvor der er foretaget udbedring af revner. Der er kommet flere meldinger om, at der igen er revner nogle af stederne – og det er vigtigt, at det bliver dokumenteret, så vi kan finde ud af, hvad der videre skal ske. Resultaterne vil også være afgørende, hvis afdelingen på et tidspunkt skal kunne søge om erstatning eller andre midler udefra.

Et af de fremtidige projekter for afdelingsbestyrelsen er at gennemgå ordensreglementet og råderetskataloget, da de er blevet opmærksomme på, at noget skal præciseres. Til efteråret vil der ligge nogle forslag.

Rotter og legepladser

I forhold til legepladser er gård 1 gået i gang med at se på nye løsninger, fordi prisoverslaget fra sidste sommer ikke gælder længere. Det er stadig planen, at der bliver opstillet ny legeplads i gården i år.

Et stort punkt i år har desværre været rotter. Flere lejligheder har været hårdt ramt – og der er ikke helt fundet en løsning endnu. Der er ikke overblik over, hvad det har kostet, men det har været dyrt, og pengene skal findes andre steder, hvis afdelingen ikke skal have underskud i 2017.

Rotter er et stort problem i hele Aarhus Kommune og altså ikke bare i Hasselager. Der opfordres til, at folk lader være med at stille skraldeposer på jorden, det tiltrækker rotter. Kirsten Larsen oplyser, at de, der gør det, får et brev fra administrationen.

Mere info til beboerne

Der er kommet nyhedsbreve ud til beboerne, og der ligger en mappe i vaskeriet med referater og en postkasse til forslag. Der har været summemøder om husdyrhold, vand, videovervågning og legepladser. Bestyrelsen arbejder også på et hæfte med gode råd om at spare på el, vand og varme.

Beretningen blev godkendt.

Årsregnskab til godkendelse

Årsregnskabet blev fremlagt af Kirsten Larsen. Hun indledte med at fortælle, at afdelingen kommer ud med et overskud på kr. 127.914 kroner. Overskuddet skyldes bl.a. en besparelse på renovationen, fælles el og varme, renholdelse og diverse udgifter.

Der er brugt flere penge end budgetteret på konto 115, men den overskridelse skyldes penge til rottebekæmpelse. Der blev stillet forslag om at undersøge, om forsikringen kan dække udgifter til rotteplagen, og stillet spørgsmål om, hvad der bliver af overskuddet. Her blev svaret, at evt. overskud bliver lagt på næste års budget og bliver brugt til at holde huslejen nede.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Forslag om tilføjelse til ordensreglementet

Der forelå følgende ændringsforslag til ordensreglementet: ”Fodring af fugle må kun finde sted i godkendte, rottesikrede løsninger.”
Beskrivelse af løsninger blev udsendt sammen med indkaldelsen og kan efterfølgende også fås hos servicelederen. Dorthe Nicolaia Gottlieb fremlagde og forklarede, at når det ikke står i ordensreglementet, kan vi kun ”prikke” folk på skulderen, når de fodrer fugle.

Kommentarer fra salen gik ud på, at der ikke er mange til stede, men folk har vidst, at det skulle besluttes. En anden foreslog at snakke med afdeling 15, hvis forslaget blev vedtaget. På grund af de mange spørgsmål og usikkerheder faldt forslaget ved afstemningen.

Husordenreglerne

Til sidst kunne Dorthe Nicolaia Gottlieb forklare beboerne, hvordan de skal håndtere overtrædelse af husreglerne. Her opfordrede hun til personlig henvendelse og gjorde opmærksom på, at problemerne ofte handlede om manglende omtanke. “Vi bor ikke alene og det kan nogle gange ikke undgås, at naboerne er lidt trælse: det er du sikkert også selv en gang imellem”.

Hun forklarede til sidst om klagemulighederne, hvis den personlige henvendelse ikke bar frugt.

Så sluttede mødet med en opfordring til at komme til summemøder og komme med spørgsmål, ris og ros til bestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data