Det har aldrig været meningen …

at Brabrand Boligforening skulle ligne alle de andre boligforeninger i den almene sektor

På boligforeningens fremtidsdag den 15. marts 2014 blev der udstukket 10 pejlemærker. Hvor er de blevet af? Er de smidt overbord? Og er foreningsbestyrelsen gået fra kaj med administrationen som kaptajn?

Vores boligforening har altid været anderledes, særligt på grund af vores udviklede beboerdemokrati – vi sagde førhen, vi ikke havde nok selvbestemmelse i afdelingerne, men vi viste godt, at vi havde langt større beboerindflydelse end alle de andre.

Med den tidligere ledelse var vi utilfredse og til tider frustrerede over administrationen. Muusmanns rapport fra 2014 viste tydelige tegn på, at vi havde brug for en ny kurs.

Afdelingsbestyrelserne, medarbejdere og foreningsbestyrelsen arbejdede sammen og fandt frem til en vision, en mission og 10 pejlemærker. Vi ville have beboerdemokratiet styrket, have tydelighed og gennemsigtighed i beslutninger, både i afdelingerne og i foreningen. Vi ønskede åbenhed, trivsel og tryghed. Dengang lagde vi grundstenen til en ny og bedre boligforening – eller hvad?

Boligforeningens vision

Det første seminar, efter den nye ledelse var ansat, stod foreningsbestyrelsen for. Her bliver vi igen spurgt til boligforeningens vision. Seminaret havde meget lidt at byde på, og resultatet var så tyndt, at man fik den tanke, at det var ved vilje, for så havde administrationen frit slag til at indrette sig, som de lystede. Få dage efter blev boligforening lagt ned; hen over beboerdemokraternes visioner fik vi at vide fra administrationen, at vi nu fik en ny organisation.

Man må jo formode, at de mennesker, som var blevet ansat til at hjælpe os med at nå frem til vores ønskede boligforening, kunne løfte den opgave – men oplevelsen var stik imod de intentioner, som er trykt i det store materiale. Selve øvelsen var langt fra elegant, og tiden efter var rodet. Åbenhed, tryghed, tydelighed og gennemsigtighed kunne vi kikke lang efter, og det er så den virkelighed, vi lever med i dag.

Hvad skal der så ske, for at vi igen kommer derhen, hvor vi havde tænkt os? En betingelse er, at vi forstår den model, som vi er en del af. Almene Boliger er en stolt dansk model. Vi har været Danmarks rygrad i årtier, med udvikling af arkitektur og diverse bo- og livsformer.

Begge parter er ligeværdige

Successen ligger i, at der er en klar opdeling af politik og administration. Det kan praktiseres ved at begge parter er ligeværdige. Som det er nu, er det et frygteligt rod, hvor administrationen får lov til at blande sig i det politiske system, og hvor det ser ud til, at de er stukket til søs og har sat deres egen kurs.

Hvis vi havde gennemsigtighed og åbenhed, ville vi vide, hvorvidt foreningsbestyrelsen også er med om bord på skibet, eller om de også er efterladt på kajen, sammen med os andre.

Hvad vil vi så?

Vi vil først og fremmest have en foreningsbestyrelse, der ikke overgiver al magt til administrationen. En foreningsbestyrelse, der lever op til deres forpligtigelse til at inddrage repræsentantskabet i de demokratiske processer, hvor der til stadighed er fokus på, at vi er en forening, der skal drives ud fra demokratiske principper.

Vi ønsker os tilbage til det grundlag, vi kom frem til med Muusmann i 2014. Styrkelse af beboerdemokratiet med relevante uddannelser, hvor vi inspireres. Vi skal have mentorordninger til nye og eksisterende afdelinger, der måtte ønske det. få ’fisken på disken’, og ikke referater, der er lettere censurerede for at se politisk korrekte ud. Vi ønsker oprigtig respektfuld debat på tværs af afdelingerne med vidensdeling, dialog og erfaringsopsamling.

Vi ønsker ikke et stort driftscenter, men mere nærvær med mindre driftsenheder med sekretær, udlejnings- og synsmedarbejder, som kender de afdelinger, de arbejder for og med, ligesom vi i den daglige drift ønsker faste medarbejdere i afdelingerne.

Mangfoldige løsninger

Vi skal ikke overgå til de samme driftsplaner, som bliver udarbejdet i Helhedsplanen, men alle være selvstændige afdelinger med forskellige tilgange og mangfoldige løsninger, for det er de folkevalgte, der bedst kender deres afdeling, så der kan leveres det miljø og den kvalitet, der skal til for at sætte beboerne i centrum.

Vi ønsker ikke en administration med voldsomt vokseværk, hvor der konstant, uden om beboerdemokratiet, popper nye projekter op, som ikke tilgodeser vores vision om at levere boliger, som er tidssvarende og attraktive og til alle uanset økonomisk formåen, og ikke kun til eliten.

Vender alting på hovedet

Demokratiet er skrøbeligt, og vi opretholder det kun, hvis vi beboerdemokrater deltager i det. Brabrand Boligforenings administration har fået lov til at vende alting på hovedet. Det lader til, at det nu er dem, der er Brabrand Boligforening, med godkendelse fra foreningsbestyrelsen. Men det er de bolighavende, der ejer Brabrand Boligforening, og administrationen er ansat til at hjælpe os ude i afdelingerne.

Hold kursen

Foreningsbestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Må vi bede jer om at holde kursen, så Brabrand Boligforening kan tilbyde tidssvarende boliger, hvor miljø og lokalt engagement, trivsel og tryghed er i fokus, med et velfungerende og mangfoldigt beboerdemokrati, der sætter dagsordenen, ikke blot inden for Brabrand Boligforening, men i hele den danske almene boligsektor, som ringe i vandet.

Følgende afdelingsformænd, Asger Frederiksen, Erik Bløcher, Kirsten Larsen, Poul Erik Nielsen, Annette Kjærsgaard, Vagn Eriksen, Anett S. Christiansen og Edvin Juhl, støtter og er enige i de synspunkter, der fremlægges i denne artikel.

Lene Olm

Arkivfoto: Lene Olm i Odinsgård

10 strategiske pejlemærker

• Udvikling af et dynamisk beboerdemokrati
• Tillidsfuldt og professionelt samspil mellem ansatte og beboervalgte
• Troværdig og professionel dialogpartner
• Nye muligheder: byggeri,boliger og opgaver
• Åbenhed, tydelighed og tilgængelighed
• Effektiv og ressourcebevist
• Attraktiv arbejdsplads
• Energieffektiv
• Trivsel, tryghed og fællesskab
• Fleksible og attraktive boliger

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data