Afd. 3: De er gode til at spare i Skovgårds­parken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Højhuset var et stort tema på mødet

Der blev stemt ja til budgettet, som viste, at beboerne ikke ville stige i husleje.

Der blev stemt ja til budgettet, som viste, at beboerne ikke ville stige i husleje.

Der er altid meget at snakke om i Skovgårdsparken. Og denne gang var ingen undtagelse. Der var ikke særlige ting på dagsordenen, men der var sket en fejl, så et forslag ikke var kommet frem, så dette måtte stilles på et ekstraordinært møde.

En del beboere fra Højhuset var mødt frem. De var utilfredse med, at der er fri adgang udefra, så folk kan efterlade nogle ikke særligt lækre ting i opgangene. Beboeren Lars Jakobsen var især meget kritisk overfor hele forløbet med Højhuset og manglede generel information om blandt andet tidsplan, men ville også vide, hvorfor de beboere, der boede der, ikke blev behandlet ligeværdigt.

”Der er forskelsbehandling i forhold til os i Højhuset.”

Her svarede formand Vagn Eriksen, at der ikke er forskelsbehandling, men at der selvfølgelig er sparet på tykfilmmalingen, men at der ellers ikke bliver sparet på den indvendige vedligeholdelse.

Huslejenedsættelser

Der ligger en aftale mellem regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger om at nedsætte udgifterne indtil 2020. Der skal effektiviseres, og Skovgårdsparken er godt i gang med at implementere det.

Afdelingsbestyrelsen har været på seminar for at redegøre for, hvilke opgaver der skal prioriteres. Og her har de fundet ud af, at alle grønne opgaver kan udføres af andre, mens arbejde i de enkelte lejligheder skal udføres af folk med BB-logo på, så det er en person, beboeren kender.

Det har vist sig, at afdelingen kan spare en million om året ved denne udlicitering, som svarer til en huslejenedsættelse for en familiebolig på 150-175 kroner om måneden. Vagn Eriksen er overbevist om, at de nok skal nå målene. Det bliver nok sværere for de andre afdelinger, der slet ikke er begyndt endnu.

Vaskeri

Det nye vaskeri er klar til indvielse. Der kommer en reception i løbet af oktober, og Vagn forklarede, at der var en lille overskridelse af byggeprisen. Der er tørreskab samt røde og grønne tørretumblere i vaskeriet. De grønne er langsommere, men billigere.

Mange har egen vaskemaskine, så løsningen er måske at sætte et skab op i de gamle tørrerum i blokkene.

De nye ladestandere er siden mødet blevet sat op på Karensvej.

De nye ladestandere er siden mødet blevet sat op på Karensvej.

Tidsplan for Højhuset

Det handlede meget om Højhuset denne aften. Vagn Eriksen fortalte om forløbet med undersøgelser af bygningen. De har haft eksperter på opgaven. Der er lavet tidsplan, og det undersøges, om det er muligt at lægge lejligheder sammen, og om huset skal rives helt ned, om kun svalegangen skal, eller næsten det hele, bortset fra et par sten. Vagn Eriksen forklarede, at bestyrelsen ikke har meget tiltro til, at en renovering kan gennemføres, så derfor satser de på en nedrivning.

Urafstemning om dørtelefon

Der har tidligere på året været urafstemning om dørtelefoner. Beboerne blev opfordret til kun at stemme der, hvor de selv bor, så de, der bor i ungdomsboligerne, ikke skulle bestemme, om f.eks. beboerne i Højhuset skulle have dørtelefon. Det ser ud til, at det virkede godt på den måde.

Det blev stort ja på Karensvej og Sigridsvej. Det betyder, at indgangsdøre og kælderyderdøre aflåses, og ejendommen får videoporttelefon. Det kommer til at koste 78 kroner mere om måneden pr. lejlighed. Det blev et lille ja i Højhuset til aflåsning af yderdøre, men der bliver i den forbindelse ikke en huslejestigning. Det blev et lille ja i ungdomsboligerne til videoporttelefoner, og de får en stigning på 61 kroner om måneden.

Ros i Ugeavisen

Vagn kunne fortælle, at legepladsen i afdelingen var blevet kåret som den 3.-bedste i kommunen af Ugeavisen.

Affaldsøer, Tadaa og fartbump

Affaldsøerne er færdige, og de kan bruges fra den 1. oktober. Skiltene mangler lige at blive færdige. Derudover er der på Karensvej oprettet plads til el-biler, og der bliver snart sat ladestandere op, og derefter er det firmaet, der står for driften. Der kommer på et tidspunkt et åbningsarrangement. Vagn tilføjede, at der er kommet fartbump på Karensvej, men hvis beboerne stadig synes, der er problemer, så kontakt bestyrelsen.

Vagn Eriksen sluttede sit lange oplæg med at takke serviceleder Lars Ravn, som har 10-års jubilæum den 1. november. Beboerne blev mindet om, at der kommer et ekstraordinært beboermøde den 23.11, som blandt andet kommer til at handle om bredbånd og vedligeholdelsesreglement. Men der kommer sikkert også forslag om Højhuset.

Budgettet

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet på sin vanlige pædagogiske måde med tegninger. Det var nemt, der er lige så mange udgifter som indtægter, så derfor ingen huslejestigning. Afdelingen har en god økonomi.

Susanne Witting fik ros for fremlægningen.

Valget

Så var det tid til at vælge bestyrelse. Der var fire gengangere.

Stemmetallene blev som følger:
Vagn Eriksen 69
Michael Kock 66
Kasper Jensen 54
Conny Jepsen 42
Najma Mohamoud 34, 1.-suppleant
Iman Nasser 31, 2.-suppleant.
Birgit Fuglsang 24, 3.-suppleant

Der blev ikke valgt nogen repræsentant til Skræppebladet.

Til FAS blev Dagny Mikkelsen genvalgt, og Hanaan Yusuf blev genvalgt som suppleant.

Den nye bestyrelse(fra venstre): Hanaan Yusuf, Ruth Johansen, Michael Kock, Conny Jepsen, Kasper Jensen, Najma Mohamoud(1. suppleant) Vagn Eriksen og Lise Klærke.

Den nye bestyrelse(fra venstre): Hanaan Yusuf, Ruth Johansen, Michael Kock, Conny Jepsen, Kasper Jensen, Najma Mohamoud(1. suppleant) Vagn Eriksen og Lise Klærke.


Festudvalget oplyser, at pensionistjulefrokosten i år ligger fredag den 8. december kl. 13.

Børnejuletræsfest ligger søndag den 17. december kl. 14. Indbydelserne bliver sendt ud senere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 13: Pensionistjulefrokost
  Afd. 3: De er gode til at spare i Skovgårds­parken
 • kl. 14: Børnejuletræsfest
  Afd. 3: De er gode til at spare i Skovgårds­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data