Afd. 23: Stor debat om hundehold og bredbåndsaftale

Afdeling 23 – Skovhøj Hasselager

Livlig debatlyst ved beboermødet i Afdeling 23 Skovhøj, hvor mange mødte frem

Tekst og foto Helle Hansen

Fælleshuset i Skovhøj var godt fyldt op, da Afdeling 23 Skovhøj den 27. september holdt beboermøde. På dagsordenen var både en afstemning om hundehold samt en afstemning om, hvorvidt afdelingen skulle vælge en kollektiv eller individuel aftale vedrørende bredbånd.

Fra starten af mødet stillede flere af deltagerne spørgsmål ved, om der havde været godt nok informeret omkring punktet med bredbåndsaftalen. Der lød kritik af, at det var svært forståeligt stof, som det ikke var let at tage stilling til.

Årets gang i Skovhøj
De tre tilbageværende medlemmer af afdelingsbestyrelsen deltes om at holde beretningen for årets gang i afdelingen. Formand Benny Pedersen lagde ud med at fortælle, at renoveringen af facaderne var blevet afsluttet, og at det så rigtig pænt ud. Også økonomisk, eftersom at der var blevet sendt 97.000 kroner retur til henlæggelser.

Freddy Werner kunne fortælle om, at der har været gennemført en arealvandring i området. Med hensyn til personalet har afdelingen været spændt hårdt for, men nu er der kommet en ny serviceleder, Finn Dybmose, og han har lovet, at der snart skal gennemføres en afrensning af gavlene. Og når det bliver tørvejr, skal der laves en genopstregning af parkeringsbåsene. Og i forbindelse med de nye regler om affaldssortering overvejes det at få lavet nedgravede molokker, som måske vil kunne spare afdelingen op mod 50.000 kroner.

Birthe Kristiansen sluttede beretningen af med at sige velkommen til den nye serviceleder, Finn Dybmose, som lige skal have lov til at komme i gang. Bestyrelsen venter sig meget af det nye samarbejde, også med de to nye gårdmænd samt afdelingens nye sekretær, Jette Hedegaard. Derudover har afdelingsbestyrelsen et ønske om at få malet væggene i beboerhuset.

”Men så håber vi også, at folk vil lade være med at bruge tape på væggene, for det ødelægger malingen,” bad Birthe Kristiansen.

Fra de fremmødte beboere kom mange kommentarer og spørgsmål og forslag, som bestyrelsen tog til efterretning eller svarede på. Beretningen blev godkendt.

Skovhøjs bestyrelsesmedlemmer skiftedes til at fortælle beboermødet om årets gang i Afdeling 23. Fra venstre formand Benny Pedersen, Freddy Werner og Birthe Kristiansen.

Skovhøjs bestyrelsesmedlemmer skiftedes til at fortælle beboermødet om årets gang i Afdeling 23. Fra venstre formand Benny Pedersen, Freddy Werner og Birthe Kristiansen.

Lille stigning i husleje
Boligforeningens administrationschef, Susanne Witting, gennemgik afdelingens budget for 2018, som ser rigtigt fornuftigt ud. En mindre huslejestigning på 0,7 procent blev vedtaget med stort flertal.

En times spørgsmål og svar
Valget mellem en kollektiv eller individuel bredbåndsaftale kom til at tage en stor del af mødetiden. Fra Antenneforeningen Århus var Aase Asmus Christensen mødt op for at svare på spørgsmål, og fra Stofa deltog Fogsgaard.

Alle var enige om, at det var kompliceret stof at forstå, og undervejs var flere inde på, at en beslutning måske skulle udskydes. Men efter mere end en times diskussion med spørgsmål og svar og forklaringer følte forsamlingen sig alligevel parat til at træffe et valg. Og med et stort flertal blev det besluttet, at Skovhøj vælger en kollektiv bredbåndsaftale med Stofa i de kommende fire år.

Flertal for hundehold
Beboer Flemming Søgaard Jensen havde fremsendt et forslag om, at beboere i Afdeling 23, Skovhøj, fremover skal kunne anskaffe sig en taskehund eller en kat, hvor det hidtil har været tilladt at holde to katte og ikke hund.

Forslaget blev debatteret, og der var mange kommentarer både for og imod hundehold. På den positive side lød argumentet, at hunde kan have stor betydning for ensomme ældre, som der kan være en del af i en afdeling som Skovhøj, der er 55+. Modstandere af forslaget argumenterede blandt andet med risikoen for hundegøen og støj samt slid på lejlighederne.

Med et lille flertal på 25 mod 22 blev det vedtaget, at beboerne i Skovhøj fremover godt må anskaffe sig en lille taskehund.

Knap bestyrelse
På trods af det store fremmøde og den livlige debatlyst på mødet var der ikke mange, der havde lyst til at stille op til at lave et stykke frivilligt arbejde i afdelingsbestyrelsen.

Birthe Kristiansen var villig til genvalg, og efter lidt venlig skubben indvilgede John Bisgaard Vohnsen også i at stille op. De to blev valgt med applaus til bestyrelsen, der dog ikke er fuldtallig.

Freddy Werner stillede op og blev valgt til FAS Sektion Syd, mens afdelingens hidtidige repræsentant i Skræppebladet, Hans Nikolajsen, ikke genopstillede. Det lykkedes ikke at finde en afløser.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt