Flot deltagelse ved årets afdelingsmøder

September er gået, og dermed er der sat punktum for årets afdelingsmøder i Brabrand Boligforening

Af Susanne Witting, administrationschef

Rigtig mange beboere mødte op, tilbragte et par timer i hinandens selskab og var på den måde med til at sikre, at beboerdemokratiet – også i år – har haft gode betingelser.

Der_stemmes_ja_til_regnskabet

Mange emner blev drøftet på afdelingsmøderne. Særligt kollektive bredbåndsaftaler var oppe at vende på mange møder, men også reglementer var på dagsordenen i flere afdelinger. Størsteparten af de valgopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, nogle få sagde farvel, og nye tiltrådte. Vi ser frem til samarbejdet med nye som gamle medlemmer.

På møderne fik de deltagende beboere også en opdatering på den enkelte afdelings økonomi, da der vanen tro blev fremlagt regnskab for det forgangne år samt nyt budget for året, der kommer. I 12 afdelinger kan beboerne se frem til uændret husleje i 2018. I otte afdelinger er der varslet en huslejestigning på mellem 0,4 og 1,9 procent, mens beboerne i fem afdelinger kan glæde sig over en huslejenedsættelse på mellem 2 og 2,8 procent.

I alle afdelinger på nær en blev budgetterne for 2018 godkendt. I Afdeling 4 blev budgettet stemt ned som følge af en varslet huslejestigning. Den sag ligger nu til videre behandling hos tilsynsmyndigheden.

Der skal fra administrationens side lyde en stor tak til alle, der deltog på årets afdelingsmøder. Det er en stor styrke for Brabrand Boligforening, at beboerne tager aktivt del i beboerdemokratiet og benytter sig af deres ret til medindflydelse og engagerer sig i spørgsmål, der vedrører afdelingen. Det er samtidig en stor fornøjelse at se så mange fuldtallige og dedikerede afdelingsbestyrelser, der med stor flid og omhu sikrer afdelingernes interesser. Tak for indsatsen!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt