Flot deltagelse ved årets afdelings­møder

September er gået, og dermed er der sat punktum for årets afdelingsmøder i Brabrand Boligforening

Rigtig mange beboere mødte op, tilbragte et par timer i hinandens selskab og var på den måde med til at sikre, at beboerdemokratiet – også i år – har haft gode betingelser.

Der_stemmes_ja_til_regnskabet

Mange emner blev drøftet på afdelingsmøderne. Særligt kollektive bredbåndsaftaler var oppe at vende på mange møder, men også reglementer var på dagsordenen i flere afdelinger. Størsteparten af de valgopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, nogle få sagde farvel, og nye tiltrådte. Vi ser frem til samarbejdet med nye som gamle medlemmer.

På møderne fik de deltagende beboere også en opdatering på den enkelte afdelings økonomi, da der vanen tro blev fremlagt regnskab for det forgangne år samt nyt budget for året, der kommer. I 12 afdelinger kan beboerne se frem til uændret husleje i 2018. I otte afdelinger er der varslet en huslejestigning på mellem 0,4 og 1,9 procent, mens beboerne i fem afdelinger kan glæde sig over en huslejenedsættelse på mellem 2 og 2,8 procent.

I alle afdelinger på nær en blev budgetterne for 2018 godkendt. I Afdeling 4 blev budgettet stemt ned som følge af en varslet huslejestigning. Den sag ligger nu til videre behandling hos tilsynsmyndigheden.

Der skal fra administrationens side lyde en stor tak til alle, der deltog på årets afdelingsmøder. Det er en stor styrke for Brabrand Boligforening, at beboerne tager aktivt del i beboerdemokratiet og benytter sig af deres ret til medindflydelse og engagerer sig i spørgsmål, der vedrører afdelingen. Det er samtidig en stor fornøjelse at se så mange fuldtallige og dedikerede afdelingsbestyrelser, der med stor flid og omhu sikrer afdelingernes interesser. Tak for indsatsen!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 9
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data