Skræppebladet anno 2018 nu med mere Gellerup-stof

Beboerbladet lægger op til, at der skal laves en læserundersøgelse i det nye år

Af Helle Hansen, redaktør. Illustration (kun online) af Jesper Ankjær

Skræppebladet er efterhånden udkommet i mere end 47 år. Fra starten i marts 1970 var det kun som blad for beboerne i Gellerupparken, men efter kort tid blev det et beboerblad for alle afdelingerne i Brabrand Boligforening – altid skrevet af beboerne til beboerne.

Siden september 2011 har Skræppen haft et lille appendix på 8-12 sider kendt som Gellerup.nu. Det udkom først som indstik og siden som omslag og er hele tiden blevet uddelt sammen med Skræppebladet til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj. Gellerup.nu er desuden også en bydelsportal på internettet med daglige artikler, nyheder og aktivitetskalender. Portalen har de seneste fire år været en del af den boligsociale helhedsplan i Gellerup og Toveshøj.

Mere Gellerup-stof
I forbindelse med at den nuværende boligsociale helhedsplan løber ud hen over nytåret, afsluttes indsatsen med gellerup.nu i sin nuværende form. Derfor stopper også udgivelserne af det 12-siders lokalindstik Gellerup.nu, og i stedet kommer der cirka fire siders stof fra Gellerup og Toveshøj i Skræppebladet.

Den elektroniske udgave af bydelsportalen Gellerup.nu forventes fortsat at eksistere i det nye år som internet-portal med lokale nyheder, det vil blandt andet ske med hjælp fra flere af de mange lokale bydelsreportere, som Gellerup.nu har uddannet gennem de seneste otte år.

Foreningsstof og hjemmeside
I 2018 fortsætter Skræppebladet med i hver udgave at bringe fire siders redaktionelt stof fra hovedforeningen. Det bliver produceret af administrationen, med den nyansatte kommunikationschef Morten Korsgaard som ansvarlig for indholdet.

Og så er det også planen, at der skal arbejdes videre med, hvordan Skræppebladet måske kan blive en underside på boligforeningens nye hjemmeside, ligesom der også er planer om at lave en særlig indsats for at gøre Skræppebladet mere aktivt på Facebook og Instagram, hvor mange af vores især yngre læsere og beboere er aktive.

Læserundersøgelse
Det er efterhånden to år siden, at Skræppebladet gik ned i udgivelser fra 10 til otte blade om året. Det antal udgivelser giver stadig mulighed for, at indholdet i bladet kan have en vis aktualitet. Men med den udvikling, som i dag foregår med, at mange blade og aviser rykker over og bliver elektroniske, er det også nødvendigt, at Skræppebladet begynder at have sådanne overvejelser.

Også fordi mange beboerne måske hellere vil modtage deres nyheder ad den vej.
Redaktionen på Skræppebladet ønsker derfor, at der i løbet af det kommende år bliver lavet en læserundersøgelse, der kan være med til at skabe overblik over, hvad beboerne og læserne ønsker.

Visionsmøde om fremtiden
Så på Skræppebladet, som snart er på vej mod sit 50-års jubilæum, er redaktionen klar til at se fremad mod de nye udfordringer, som vores elektroniske tidsalder bringer. Vi skal være klar til at følge med, men vi skal ikke efterlade nogen på perronen, fordi de måske ikke lige har lært at bruge en computer.

Derfor skal beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Og det ønsker redaktionen, at alle, der har interesse i at læse, lave, skrive og bruge bladet, skal være med til at komme med input til.

Derfor vil der i løbet af foråret blive inviteret til et visionsseminar for Skræppebladet, som vi ønsker skal være med til at sikre, at Brabrand Boligforenings beboere også i fremtiden kan glæde sig over at have et af landets allerbedste beboerblade lavet af beboerne selv.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt