Indtryk fra konferencen

Skræppebladet spurgte fire repræsentantskabsmedlemmer, hvad der var deres største udbytte ved konferencen, og hvilke erfaringer fra konferencen de kan bruge i deres bestyrelsesarbejde

Tekst Jens Skriver og Peter Holm Stampe, foto Bo Sigismund

Lena Lundager Hansen

Lena Lundager Hansen

Lena Lundager Hansen fra Afdeling 2, Søvangen
Der mangler stærkt kommunikation fra oven. Vi har ikke fået svar på henvendelser fra ledelsen. Den 11. august 2016 sendte vi en forespørgsel om renovering, og vi har ikke fået svar endnu.

Nye bestyrelsesmedlemmer kender ikke kommandovejene og skal indhøste erfaringer. Derfor er det godt med seminaret. Jeg har fået at vide, at jeg kan kontakte Skræppebladet, og jeg har også fundet ud af, at jeg kan kontakte Susanne Witting.

Foredragene var meget inspirerende, og jeg har lært af foredragsholderne. Det lærte må kunne føre til ændringer i systemet. Vi føler, projektafdelingen ikke har hørt os, men nu har vi lært, hvordan vi skal formulere os. Mødet var virkelig positivt. Vi har lært afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra andre afdelinger at kende og lærer noget nyt.

Johnny W. Rasmussen

Johnny W. Rasmussen

Johnny W. Rasmussen fra Afdeling 6, Holmstrup
Meget af seminaret kan jeg bruge, og i det store og hele er jeg positiv.

Det har vakt interesse for kurser som ”Ny i afdelingsbestyrelsen”. Det vil jeg med på nu. Erfaringerne kan også bruges i Pensionistklubben og i Haveklubben.

Jeg var lidt betænkelig ved at tage af sted. Jeg er ikke længere til store forsamlinger, men glad for, jeg tog med. Der blev taget for meget hensyn til det muslimske mindretal. Der burde have været en buffet for hver kultur. Jeg drømte om en saftig bøf med et glas rødvin til, men seminaret som helhed var godt. Det gode overskygger det negative.

Marta Szapiel

Martha Szapiel

Martha Szapiel fra Afdeling 2, Søvangen
Tankevækkende, hvor gennemgribende vaner er i alt, hvad vi fortager os i de enkelte afdelinger, og hvor tydeligt vaner eksisterer i afdelingerne, og i hvor høj grad vores indgroede vaner stiller sig i vejen for gennemførelsen af nye tiltag.

Det er vigtigt at bryde gamle vaner og etablere gode nye vaner, som giver større handlerum og frirum, men man skal øve sig i at gøre det nye og prøve og prøve, indtil det nye er blevet en vane.

Kommunikationen fra afdelingsbestyrelsen til beboerne er en meget væsentlig prioritet, den skal være mere lige, direkte, demokratisk, således at beboerne kan se værdien og nytten af de tiltag, som afdelingsbestyrelsen forsøger at vedtage og implementere.

Deirdre Bille Petersen

Deirdre Bille Petersen

Deirdre Bille Petersen, fra Afdeling 11, Odinsgård
Konferencen har givet mig et bedre overblik over, hvem de enkelte afdelingsbestyrelser er, og hvilke personer der er tilknyttet.

Jeg kan nu sætte ansigt på dem, som i den givne valgperiode bestemmer og har indflydelse på driften og på de vedtagne beslutninger.

Og jeg har også bedre overblik over bestyrelsesarbejdet, som forhåbentligt gør mig bedre i stand til at beslutte, hjælpe, give råd og være medbestemmende. Alt i alt har konferencen givet mig bedre redskaber til et bedre samarbejde og dermed til at træffe bedre beslutninger.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt