Afd. 4: Breve taler for sig selv. Ikke altid pænt….

Afdeling 4 – Gellerupparken

Renovering og tid. Udvalgte breve fra Brabrand Boligforening 2016-2018

Tekst Daniel Mantel – arkivfoto (kun online)

Disse breve taler for sig selv. Ikke mindst det første ’god jul’-pyntede. Og dog: Faktisk taler lige dét brev så dårligt for sig selv, at både tolk og krypteringsekspert skulle bruges, for at give det mening. Brevene tilsammen fortæller en historie om en renoveringsplan, der bare ikke VIL falde på plads. Nu, efter over 8 uger, er der stadig ingen ’forventet tidsplan’. De ’forventede’ 4-6 uger’ i det seneste brev, er næppe blevet til yderligere uger: Snart et tocifret antal.

Julehilsen til beboerne Gudrunsvej 68-76
Vi vil her inden jul gerne ønske dig og din familie god jul og samtidig informere mere om, at planlægning af renovering af den blok, du bor i, går i gang i løbet af januar 2017 og vil løbe frem til hen over sommeren.
Det betyder, at der kommer ikke til at ske byggeaktivitet i din blok før tidligst efter sommerferien næste år.
Der kommer mere information om dette umiddelbart i det nye år.
Glædelig jul og godt nytår

Brev fra Brabrand Boligforening 21. december 2016

Vedr. vedligeholdelskonto til boligen beliggende på Gudrunsvej XX, x.xx..
Idet dit lejemål, (…) skal gennemgå en gennemgribende renovering, skal vi gøre dig opmærksom på, at det ikke længere er muligt at få adgang til vedligeholdelseskontoen.

Brev fra Brabrand Boligforening 9. maj 2017:

Renovering – Hvor langt er vi?
Kære beboere på Gudrunsvej 68-76
(…)
”Det betyder at vi forventer at begynde på renoveringen i løbet af foråret 2018.
I hører mere fra os i det nye år

Brev fra Brabrand Boligforening 4. december 2017

Kære beboer
(…) Vi beklager at måtte meddele dig, at tidsplanen for denne renovering er blevet forsinket.
Derfor har vi desværre ikke mulighed for at påbegynde renoveringen af din lejlighed den 1. april 2018 som tidligere oplyst.
Renoveringen (…) påbegyndes i sensommeren 2018 og vil vare til slutningen af 2019. (…)
Vi forventer, at der foreligger en tidsplan i løbet af 4-6 uger, hvorefter vi kan oplyse dig om, hvornår vi regner med at påbegynde renoveringen af din lejlighed.
(…)
Vi vil bestræbe os på løbende at informere så godt som muligt. (…)

Brev fra Brabrand Boligforening 20. februar 2018

Det må formodes, at Boligforeningen ved, hvor vigtigt det er som beboer at blive orienteret. Ikke mindst efter så mange udskydelser og meddelelser om forhindringer. Renovering og genhusning ER for den enkelte et de væsentligste punkter i den store Helhedsplan. Ganske enkelt. Nu må der være en tidsplan ude hos beboerne. Eller i det mindste en forklaring på, hvorfor der skulle gå over 8 uger, og ikke de 4-6. Den burde måske være kommet allerede, men Boligforeningen har jo travlt. Så måske ligger der et brev i postkassen nu?

Vi er nok blevet en hel del klogere. På den ene eller anden måde.


Svar fra projektafdelingen

Vi arbejder med pilotprojekter og er i fuld gang med at drage vores erfaringer bl.a. i forhold til genhusning, udførelsestakt, konkrete løsninger og selvfølgelig kommunikation til beboerne. Daniel Mantel gør opmærksom på, at informationen til beboerne har kunnet opleves som utilstrækkelig.

En af vores erkendelser er netop, at beboerinformationen fremadrettet skal styrkes, hvilket vi i første omgang gør ved at lancere et månedligt nyhedsbrev til beboere i B7 (og i øvrige berørte pilotprojekter), som skal være med til at sikre, at man som beboer føler sig ordentligt informeret.
Ved denne lejlighed vil det være værd at nævne, hvad der sker i den næste tid:

I B4 arbejdes der lige nu på opdatering af tidsplanen for udførelsen af de resterende renoveringer i opgangene (44, 40 og 38 samt vejgennembrud og Port). Tidsplanen præsenteres for bestyrelsen sidst i april/starten af maj.

I fht. B7 er planlægning i gang sammen med entreprenør med henblik på at fastsætte tidsplan og byggetakt. Dette oplæg er klar til fremlæggelse for afdelingsbestyrelsen medio maj.
I forhold til A17 offentliggøres vinderforslaget den 19/20. april. Derefter indledes kontraktforhandling, og vi forventer, at en tidsplan er klar i midten af maj.


Arkivfoto: Anne J. H. Svendsen: Håndværkere renoverer i Foreningernes hus i Gellerupparken 2010.

Webmaster: Arkivfoto (kun online) har intet med ovenstående aktuelle sag at gøre direkte og har alene illustrativ værdi
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt