Afd. 2: Hvordan ser det ud med Søvangens renovering?

Afdeling 2 – Søvangen

Boligforeningen er klar til at indgå aftaler

Af Laurits Bloch, foto Elsebeth Frederiksen

Afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget er den 4. marts orienteret om status på forberedelserne til igangsætning af renoveringen. Efter licitationen den 30. januar 2020 forventes det nu, at boligforeningen indgår aftale med de lavestbydende entreprenører.

Økonomi
Forinden skal resultatet forelægges og godkendes af såvel Landsbyggefonden, Aarhus Kommune og boligforeningens ansvarlige ”foreningsbestyrelse”, der alle bidrager til finansieringen af renoveringen.

Det er altid kompliceret, når det offentlige skal langtidsdisponere, da det kræver særlige beslutninger, når man ønsker tilsagn vedrørende udgifter flere år i fremtiden, da de offentlige kasser i princippet kun kan budgettere bindende for et budgetår ad gangen.

Erfaringsopsamling
Hans Brogesparken er nu godt i gang med sin renovering, der på mange punkter ligner arbejderne planlagt i Søvangen. De 58 etagehuslejligheder i afd. 1 er næsten magen til de 374 lejligheder i vor afd. 2.

Da det er svært at forudse alle vanskeligheder for både håndværkere og beboere ved en så gennemgribende renovering, er det væsentligt at følge forløbet i afd. 1.

Både projektafdeling, eksterne rådgivere og afdelingsbestyrelse/byggeudvalg gør derfor meget for, at erfaringerne fra afd. 1 i både stort og småt kan komme til gavn for forløbet af arbejdet i afd. 2. Selv om de 60 kædehuse i afd. 1 er meget anderledes end de 70 huse i afd. 2, er der også mange erfaringer her, som man kan lære af.

Midlertidig genhusning?
Et meget betydeligt forhold for beboerne er naturligt nok generne ved at bebo sin lejlighed under de større indgreb i etagehusene. Således har foreningsbestyrelsen tiltrådt, at ”der skal ses på genhusning i forhold til erfaringerne fra afd. 1”. Det er hidtil forudsat, at beboerne i etagehusene skal forblive i lejlighederne under renoveringen.

Information til beboerne
Medlemmerne i afdelingsbestyrelse/byggeudvalg får naturligt nok dagligt spørgsmål fra beboerne om renoveringen. For at kunne svare korrekt herpå er det nødvendigt, at man har et godt kendskab til projektet og også følger med i de ændringer, der besluttes hen ad vejen.

Der er samlet en del spørgsmål op gennem det seneste halve år, som der nu er taget hul på at få besvaret. Nogle blev afklaret i det nylige møde med vor projektleder og eksterne bygherrerådgiver, og øvrige spørgsmål forventes afklaret i et møde sidst i marts med de projekterende rådgivere.

Tidsplan
Selv om tiden er knap til de nødvendige beslutninger og godkendelser, regner byggeorganisationen fortsat med, at det er muligt, at renoveringen kan påbegyndes i andet halvår 2020.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt