På besøg hos KaffeFair

Mad og mennesker – en socialøkonomisk virksomhed

Skræppebladet har mødt Frida Lund fra KaffeFair. Her er mad og mennesker i fokus. Frida Lund er køkkenleder for kantinen i Brabrand Boligforening og E&P Huset i Gellerup, som KaffeFair har lavet en aftale med. Men Frida Lund udtaler, at KaffeFair er meget mere end én type virksomhed.

Som kort introduktion til virksomheden blev KaffeFair stiftet i 2006 og er en selvstændig virksomhed under Daghøjskolen FOKUS. Virksomheden har siden udviklet sig til at have et sundt og godt forretningsgrundlag indenfor café-, konference- og kantinevirksomhed.

Virksomheden har afdelinger ind for kantinevirksomhed i Vodskov for Ældre og Handicap-forvaltningen, for Brabrand Boligforening på Rymarken i Aarhus. samt på Strandvejen i Aalborg, hvor forretningskonceptet er blevet udvidet til også at omfatte takeaway og eventvirksomhed i deres nye eventsal. I forbindelse med virksomheden på Strandvejen har Det Obelske Familiefond givet 5 mio. kr. til deres meget professionelle køkken for at støtte sårbare menneskers vej tilbage i beskæftigelse.

Frida og primus motor Roda (arkivfoto).

Frida og primus motor Roda (arkivfoto).

Aftale med jobcenter

For at understøtte virksomheden – vedrørende for eksempel kantiner og hjælpe mennesker på kanten eller ude af arbejdsmarkedet via oplæring og praktisk læring i et industrikøkken og et venligt puf og en vej tilbage til varig beskæftigelse – har KaffeFair indgået rammeaftaler med Aalborg Kommunes Jobcenter og Ældre og Handicapforvaltningen. Ligeledes har virksomheden en rammeaftale med Aarhus Kommune via et samarbejde med FO-Aarhus (Folkeoplysningen).

Andre madkulturer

Tilbage til Frida Lund og den meget behagelige samtale med hende om hendes rolle som køkkenleder for kantinen på Rymarken og for E&P Huset i Gellerup, hvor aftalen lige nu går ud på at leverer kager og panini til caféen.

Hun fortæller, at hun har en usædvanlig baggrund for at blive køkkenleder. Hun har en akademisk baggrund, men har altid interesseret sig mere for mad og udbredelse af andre madkulturer, så det resulterede i, at hun blev køkkenleder, først for kantinen på Rymarken og dernæst for E&P Huset i Gellerup.

Hun klarer opgaverne i kraft af et godt samarbejde med to kvinder, Kaltuma, initiativtager til virksomheden Somali Food, og i særdeleshed Roda, næstkommanderende i køkkenet. Roda har været tolk i mange år og er uddannet i catering. Hun har været primus motor i at rekruttere og inspirere somaliske kvinder til via en uddannelse i industrikøkkenet at finde en beskæftigelse, som gav mening.

Frida Lund fortæller, at Gellerup desværre er karakteriseret af en særlig høj arbejdsløshed blandt somaliske kvinder, som desuden må trækkes med forskellige grader af fysiske handicap og derved ikke have fuld arbejdsduelighed.

I kantinen er det lykkedes Frida Lund have næsten udelukkende somaliske kvinder i oplæring og beskæftigelse, så det må siges at være en rigtig god succeshistorie, som skulle have større udbredelse.

Frida med et udvalg af lækre kager, som en af de ansatte har lavet.

Frida med et udvalg af lækre kager, som en af de ansatte har lavet.

E&P Huset og Smag á la Gellerup

Frida Lund har spændende visioner for E&P Huset, som fx. byudvikling og udbredelse af en anden slags madkultur. Lige nu er aftalen med E&P Huset, at de leverer panini og kager til deres café, som har åbent to gange om ugen.

Smag a la Gellerups aktiviteter venter lige nu på, at dygtige og handlekraftige mennesker kan lægge den energi og tid i konceptet, der kræves.
”Konceptet er rigtig godt, og kan bringe Gellerup på et gastronomisk landkort, hvilket vil være oplagt, da Gellerup rummer så mange madkulturer og madkyndige kvinder og mænd,” fortæller Frida.
”I KaffeFair afventer vi, om Brabrand Boligforening kan bidrage med ressourcer dertil eller om det skal komme fra lokale ildsjæle.”

Skribenten kan kun håbe, at Frida i kraft af sin tålmodighed, venlige udstråling, sin evne til at samarbejde med andre mennesker fra egen og andre kulturer og endelig hendes udtalte kompetencer indenfor en hel række andre felter end det primære som køkkenleder får held til de fleste af sine foretagender. Gudskelov er hun et udtalt praktisk menneske, så mon ikke hun i kraft af vedholdenhed kan finde stadig nye samarbejdspartnere, så hun kan rykke virksomheden KaffeFair, Gellerup, nye madkulturer og andre planer til succes, så hun kan rykke den virkelige virkelighed en lille smule? Det er skribentens tro og håb.

Smukke portrætter af tidligere ansatte i køkkenet.

Smukke portrætter af tidligere ansatte i køkkenet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data