Beboerne skal føle sig velkomne i huset

Den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj er i opstartsfasen

Yggdrasil ser lidt anderledes ud disse dage. Væggene bliver malet, vinduerne vasket, og i køkkenet bliver ovnen gjort rent. Det Boligsociale hus, som den boligsociale leder, Jesper Kurdahl, kalder det, er ved at blive indrettet. Lige nu er der kun gamle borde med malerpletter, og de ansatte sidder rundt omkring uden faste pladser.

”Det vigtigste i starten har været rekruttering, at komme godt gang og indrette de fysiske rammer. Det er vigtigt, at folk føler sig velkomne, når de træder ind i huset.”

Jesper Kurdahl forklarer, at stedet ikke kun skal være skriveborde, men et sted, hvor folk føler, de bliver taget imod og kan nå de mål, de stiller for deres familie. De skal være der for beboerne, der gerne vil lave forandringer i deres liv.

Familietemaet i deres midlertidige kontor

Familietemaet i deres midlertidige kontor

Forskellige vinkler

”Det er jo en helhedsplan, så vi skal se ting fra meget forskellige vinkler. Vi er ved at finde ud af, hvordan vi kommer i gang med de forskellige projekter. Lige nu har vi ikke gjort så meget opmærksom på os selv, men omverden får mere med os at gøre om nogle måneder, fortæller Jesper Kurdahl.
Han tilføjer, at der er masser af ting i gang i forvejen. Familiearbejdet er godt i gang. Bydelsmødrearbejdet har været godt i gang i et stykke tid.

Der skal ende med at være 20 ansatte i huset, nogle af dem er tilknyttet kommunen, og de fleste er ansat af boligforeningen. Der er otte ansat bare til uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og her er nogle af dem såkaldte fremskudte medarbejdere fra jobcentret.
”Fordelen ved de ansatte her er, at de ikke er fra jobcentret. De skal hjælpe dem, der gerne vil, og der er ingen tvang. Beboerne skal ikke være bange for sanktioner fra jobcentret, hvis de ikke møder op til møder i det boligsociale i Gellerup. Det er på beboernes præmisser og ikke systemets.” siger Jesper Kurdahl.

Jesper Kurdahl glæder sig til at komme i gang med at arbejde med beboerne.

Jesper Kurdahl glæder sig til at komme i gang med at arbejde med beboerne.

Hvilke mål?

Når en ny boligsocial helhedsplan bliver vedtaget, er der selvfølgelig nogle krav og mål, som projektet skal leve op til. Det kan være, at der skal være et vist antal unge i uddannelse.
”Landsbyggefonden har nogle mål, vi skal gå efter, men jeg har selv et mål om, at vi skal have 100 beboere i job eller uddannelse. Det er bedre at få gode historier, der fortæller, at der er flere i arbejde, end vi bare kigger på statistikker, ” siger Jesper Kurdahl.

Hans vision er, at 100 familier kommer til ham og siger, at ”vi har fået et godt arbejde, så vores børn er kommet godt i gang med skole og uddannelse” eller at ”jeg har lært noget mere om, hvordan det er at blive far, når jeg lever i to kulturer.”
”Vi vil gerne sikre, at ting kan fortsætte, og at vi har styrket foreninger, skoler og dagtilbud, og budt mange nye beboere velkommen.”
Jesper har en ambition om at have åbne aftener, hvor beboerne kan høre, hvordan det går med de forskellige planer, så de kan følge lidt med.

Styrket beboerengagement og bedre image

Nebiye Keskin er ansat som kommunikationsmedarbejder i Den boligsociale helhedsplan. Hun glæder sig til at få etableret gode relationer og spændende aktiviteter i hele området.

”Vores kommunikations- og aktivitetsteam vil arbejde på at få skabt et nyt dynamisk og mere nuanceret image af Gellerup. Vi vil gerne synliggøre de mange alsidige og skjulte talenter, som Gellerup rummer. Vi vil opdage og udløse potentialet, som både enkelte individer og projekter har. Dette til gavn for nuværende beboere samt nytilflyttere.” siger hun.

Nebiye ønsker at gøre det klokkeklart, at den boligsociale helhedsplan ikke har noget med nedrivningerne at gøre. ”Vi har i det boligsociale team ingen indflydelse på byrådets planer om nedrivningerne. Vi ærgrer os over beslutningen, men vil blive ved med at arbejde for borgernes bedste, uanset hvad fremtiden bringer.”

Medierne har travlt med at fortælle dårlige historier om Gellerup, men der er mange, der kommer i arbejde eller ungdomsuddannelse.
”Vi vil fortælle de gode historier om de mange, som det er lykkedes for. Det er også vigtigt, at de historier kommer ud,” forklarer Jesper Kurdahl.

Nebiye Keskin skal blandt andet arbejde med kommunikationen.

Nebiye Keskin skal blandt andet arbejde med kommunikationen.

Beboerrådgivningen

Beboerrådgiver Abelone Asingh flytter også til Yggdrasil. Hendes rolle ændrer sig lidt, men flytningen kan også aflaste hende på forskellige områder. Abelone kan nu tilbyde endnu mere, så hvis beboerne skal have hjælp til job og CV, er der hjælp i huset.

Bydel i bevægelse

”Gellerup og Toveshøj er en bydel i bevægelse,” forklarer Jesper Kurdahl.

”Der sker ting på mange niveauer. Der er en følelse af, at alt kan lade sig gøre herude. Folk er gæstfrie og åbne.” Jesper kendte ikke så meget til Gellerup i forvejen, men har boet 10 år i Bispehaven.

”Jeg vidste, hvad jeg gik ind til, jeg har været i Det Boligsociale Fællessekretariatet og var med til at kigge på den gamle boligsociale helhedsplan og var også konsulent på den. Jeg kan godt lide boligsocialt arbejde, der tager vi en person ad gangen. Beboeren kan komme og sige ”Jeg er træt af at komme i alle de praktikker, jeg vil gerne have et arbejde.” Vi kigger ikke på kategorier, men ser på personer, hvad vil du, hvilke drømme har du? Derudfra kan vi nemmere hjælpe og støtte den enkelte, ” slutter Jesper Kurdahl.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-05 September side 14-15
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data