Afd. 2: En revideret renove­ringsplan i Søvangen vedtaget

Afdeling 2 – Søvangen

Ændringer af ændringer til renoveringen

Omkring 150 mennesker var mødt op til et ekstraordinært afdelingsmøde, og det var nok overvejende lejerne af husene, der var til stede. Mange beboere i lejlighederne og især afdelingens unge beboere glimrede ved deres fravær.

Redegørelse og uddybning af ændringerne

Gennemgang af projektet fra vedtagelsen af basisrenoveringen i 2016 og de ændringer, der senere er kommet til, blev gennemgået på mødet, og kan også læses i den redegørelse, der var sendt ud med dagsordenen.

Mødet blev holdt i Globus1.

Mødet blev holdt i Globus1.

På mødet var der ikke ret mange spørgsmål fra beboerne, men nogle få relevante gengives løbende nedenfor.

Nyt beboerhus

Uanset om der stemmes ja eller nej til nyt beboerhus, vil det ikke reducere prisen for renoveringen, da opførelsen er helt igennem et støttet projekt. Hvis ikke man opfører et nyt hus, vil vedligehold og drift af det gamle beboerhus på sigt overstige den omkostning, som er forbundet med opførelsen af et nyt beboerhus. En forhøjelse på 10 kr. pr. m2 pr. år er et bruttotal, idet der endnu ikke kan beregnes og modregnes indtægter for udlejning af huset.

En beboer mente, at man manglede viden om, hvad prisen bliver for udlejning, og om hvem der kan udlejes til. Man har lavet en beregning på, hvad det koster det enkelte lejemål at have et beboerhus. De 10 kr. pr. m2, der er opgivet, er omregnet således: For en 75 kvadratmeter lejlighed kr. 65 pr. måned, og for en 95 kvadratmeter lejlighed er det 78 kr. pr. måned.

Tilgængelighedsboliger

Der er bevilget en økonomisk ramme til opførelse af 26 boliger, men da man ikke kender opførelsesudgiften pr. bolig, kan der godt blive tale om færre. Man har, efter at have været rundt i området, udvalgt to klynger a fem huse ud til Annettevej som de terrænmæssigt mest tilgængelige. Desuden har man valgt 11 huse på Brabrand Skovvej som de mest tilgængelige.

De otte af disse huse har på grund af høj grundvandsstand (tidligere mose) brug for en grundig renovering. Tilgængelighedsboliger får ny isolering, nye gulve, nye vægge, så det bliver en komplet ny bolig. Råderetten bortfalder dermed, og det medfører en huslejestigning på kr. 200 kr. pr. m2. På sigt, når der er helt renoveret med gulve og nye køkkener, vil alle lejemål få samme stigning.
En tilgængelighedsbolig er en ”light version” af en handicapbolig. Der bliver valgmulighed i nogle hustyper med hensyn til indretning af stue/køkken.

Fra en beboer var der en opfordring til, at beboerne kan få medbestemmelse om kvaliteten af de køkkener, der bliver valgt til disse boliger.
Fra en anden beboer blev der efterlyst svar på, at der var indgivet forslag til alternative indretninger af husene på Brabrand Skovvej. Projektlederen lovede, at det blev der kikket på.

Udover den huslejestigning, der kommer, når renoveringsprojektet er færdigt, så kommer der efter både tre år og efter ni år yderligere stigning i huslejen, når der skal afdrages på låntagning.

Projektlederen beklagede den lange afklaring omkring den fysiske fastlæggelse af tilgængelighedsboliger. Der blev spurgt om, hvorvidt de beboere i lejligheder, der var flyttet, fordi deres bolig i første omgang skulle omdannes til tilgængelighed, nu havde mulighed for at flytte tilbage til den bolig, de mod deres vilje var flyttet fra. Det fik ikke noget konkret svar.

Råderetsarbejder

Køkkenråderetten står fast for de huse, der ikke skal være tilgængelighedsboliger. Hele råderetten i blokkene er uændret.

For at kunne etablere fugtspærrer på gulvene er det besluttet, at de huse, der ikke skal være tilgængelighedsboliger, nu skal have nye gulve. Der bliver tale om trægulve af en rimelig kvalitet.
Råderetten for gulve giver en ekstra huslejestigning . Der var 3 modeller, hvor prisen sættes efter, om man ønsker et nyt køkken eller et nyt ekstra skur eller ingenting.

Afstemning gav følgende resultat

Afstemning om råderetsarbejder blev vedtaget med 90 stemmer for, 27 imod og 39 blanke.
Tilgængelighedsboliger blev vedtaget med 123 stemmer for, 14 imod og 15 blanke.
Nyt beboerhus blev vedtaget med 122 stemmer for, 10 imod og 4 blanke.

Renoveringsbutikken

Åbner snart igen med 2 åbningstider pr. uge.
Der bliver flere særlige møder i det nye år – særskilt om råderetten og særskilt om tilgængelighedsboliger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 13-14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data