Afd. 25: Øster­gårds­parken sagde ja til legeplads og nej tak til parkeringskontrol

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Afdeling 25 valgte to ekstra medlemmer ind i afdelingsbestyrelsen

Beboere fra 14 lejemål i Østergårdsparken tog torsdag den 6. september turen til Brabrand Boligforenings administration på Rymarken for at deltage i efterårets afdelingsmøde.

Her blev blandt andet næste års budget med en huslejestigning på 1,5 procent enstemmigt vedtaget. Et stort flertal stemte også ja til et forslag om at bygge videre på afdelingens legeplads med nye moduler, man tilkøber. Mens et meget snævert flertal stemte imod afdelingsbestyrelsens forslag om at indføre parkeringskontrol i afdelingen.

Beboerne besluttede at bygge videre på legepladsen.

Beboerne besluttede at bygge videre på legepladsen.

Året stort og småt

Inden beboermødet nåede til forslagene, havde afdelingsformand Christina Madsen aflagt bestyrelsens beretning, der både var omfattende og detaljeret. Alle mødedeltagerne var således velorienterede om tingenes tilstand.

Østergårdsparken har fået sin egen hjemmeside, der kan tilgås via Brabrand Boligforenings hjemmeside. Og beboere har modtaget deres eget log-in til Brabrand Boligforenings hjemmeside, hvor de blandt andet kan se lejemålets energiforbrug.

Ny inverter til bedre produktion

Østergårdsparken har fået overvågning af solcellerne, som kan tilgås via en app. Efterfølgende har beboerne ønsket hver især at få et unikt log-in, så de kan se deres egen produktion. 58 ud af 60 boliger har tilmeldt sig.

Afdelingsbestyrelsen har observeret nogle solceller, som generelt producerer mindre end gennemsnittet, men som stadig producerer, hvad der er garanteret. Men efter at have opdaget, at nogle beboere, der har fået udskiftet deres invertere, har fået bedre virkningsgrad, er der nu tanker om at købe nye invertere til alle, så produktionen kan blive bedre.

Pænt styr på skraldet

Udfordringen med at sortere affald anderledes har givet nogle udfordringer, blandt andet med fyldte molokker, som ikke er blevet tømt til tiden.

I dag får hovedparten af beboerne heldigvis sorteret skraldet rigtigt, men desværre er der også stadig nogle, som samler deres skrald i store sække og smider det hele i restaffald. Der har også været udfordringer med henstilling af storskrald ved molokkerne, men det er heldigvis lang tid siden, det sidst er sket.

Femårssyn

Afdelingen har haft femårs-gennemgang boligerne, hvor blandt andet facaderne har spillet en stor rolle, især på blok 95 – 101, som er blevet lavet på ny.

Der er desuden en del lappeløsninger rundt omkring. Desværre er det ikke altid lige kønt at kigge på, men det kan ikke gøres anderledes.

Driftsniveau og årshjul

Frem mod 2020 skal driften effektiviseres, og bestyrelsen skal i efteråret mødes med både driftschefen og servicelederen, hvor driftsniveauet fremover skal gennemgås.

Der skal laves et årshjul, hvor behovet for ydelser bliver belyst og sat systematisk ind i et skema, så der ikke skal rykkes for, at ting i afdelingen bliver gjort. Afdelingsbestyrelsen ønsker mere gennemsigtighed og klare aftaler.

”Bæredygtighed, gennemsigtighed samt nærmiljø, et nærhedsprincip omkring fællesskab, god kommunikation og konstruktiv dialog skal Østergårdsparken blive bedre til,” slog afdelingsformanden fast.

Kom frem med kritik

Det går meget godt i Østergårdsparken, og afdelingen har et godt fællesskab med mange fantastiske arrangementer, som festudvalget hiver op af hatten.

Men desværre er der også utilfredshed at spore rundt omkring i hjørnerne. Men i stedet for at lade det ligge der og ulme, kom Christina Madsen med en opfordring til, at beboeren enten skriver til afdelingsbestyrelsen eller møder op til et af bestyrelsesmøderne, hvor beboere altid har taleret i de første 30 minutter.

”Skal afdelingsbestyrelsen hjælpe med at få belyst problemet i de trælse og dumme ting, så er den også nødt til at vide, hvad det er, der er problemet, ellers kan vi ikke hjælpe jer,” sagde afdelingsformand Christina Madsen

Fodbold til foråret og egen sommerfest

Grundejerforeningen fik planeret et stykke jord forkert ved de sorte huse. Der skulle have være en fodboldbane, men det skulle nu være ordnet, så banen er klar til foråret, hvor der også kommer fodboldmål frem.

Festudvalget har haft en lille udfordring med sommerfesten, som tidligere har været holdt med AL2boligs afdeling. Derfor lavede Østergårdsparken i år sin egen sommerfest, som blev rigtig god.

Grundejerforeningen giver et tilskud både til jul og til fastelavn, så her forsøges at få nogle fra de sorte huse og nogle fra parcelforeningen med til at arrangere de to fester. Men fremadrettet bliver det nok sådan, at Østergårdsparken holder sin egen sommerfest.

Bestyrelse med vokseværk

Da beboermødet nåede til valg, stillede afdelingsbestyrelsen forslag om at udvide bestyrelsen med to medlemmer. Det godkendte beboermødet, og herefter blev Christina Madsen genvalgt, mens der var nyvalg til Martin Holmgaard Pedersen og Bo S. Bostrup. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

Der blev heller ikke valgt repræsentanter til FAS og Skræppebladets redaktion.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 1,5%
Gennemsnitlig husleje: 901 pr. m2.

Afdelingen består af toværelses boliger på 80 m2, treværelses boliger på 103 m2, fireværelses boliger på 110,6 m2 og femværelses boliger på 115 m2.
I alt er der 60 lejemål i afdelingen.

Adresse: Østergårdsparken, 8310 Tranbjerg

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 32-33
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data