Afd. 1: Ikonisk Brabrand-byggeri renoveres fra inderst til yderst

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Hans Broges Parken skal endelig i gang med renovering

Det var ren luksus, da de første lejligheder i Hans Brogesparken i 1949 blev færdigbygget med bad og centralvarme. Siden har de markante gulstensbygninger stået stort set uforandrede, men i løbet af få måneder begynder en omfattende renovering af de karakteristiske boligblokke i kanten af Hans Broges Bakker.

De første 36 lejligheder var færdigbygget i 1949, og yderligere 58 lejligheder var klar til indflytning tre år efter, selvom sognerådet i mellemtiden havde droppet deres støtte til byggeriet.
Man mente, at det var alt for stor en luksus med bad og centralvarme. Og det til en pris af 125 kroner om måneden!

Afdelingsformand Asger Frederiksen er som maler kendt med renoveringsarbejder.

Afdelingsformand Asger Frederiksen er som maler kendt med renoveringsarbejder.

10 års forberedelser

Hans Brogesparken har siden præget billedet af Brabrand og har stort set uændret dannet rammen om mange familiers liv. Men nu trænger Knud Blach Petersens bygninger til en grundig renovering.
Kort før jul går opgaven ud i licitation, og afdelingsformand Asger Frederiksen venter, at arbejdet kan gå i gang i april 2019.

Det er mere end 10 år siden, renoveringen første gang blev diskuteret på et afdelingsmøde. Masser af detaljer er gennem årene blevet vendt og drejet, og det er ikke blevet lettere af, at de nye planer for de bevaringsværdige bygninger skal godkendes af både Landsbyggefonden og Aarhus Kommune.

Nye vinduer og altaner

Udadtil kommer Hans Brogesparken ikke til at ændre sig ret meget. Nye vinduer med sprosser og lidt anderledes karnap-toppe vil dog i højere grad bringe Hans Brogesparken tilbage til det oprindelige udseende fra 1948.

Men projektet skal sikre, at afdelingen får tidssvarende standarder for boligbyggeri både ind- og udvendigt. Lejlighederne får nye efterisolerede facader samt nye altaner og vinduer. I trappeopgangene udskiftes vinduer, entrédøre til trappeopgangen, kælderdøre og indgangspartier.

Desuden får lejlighederne separat afmåling af vand, en lidt ændret karnap med ny radiator samt etablering af mekanisk udsugning.

Nyt køkken er valgfrit

Rækkehusene på Udsigten, der også er en del af Hans Brogesparken, skal gennemgå lidt større renovering. Husene blev bygget i 1964, hvor der tidligere lå kolonihaver. Den hulmursisolering, der senere er blevet udført, har skadet ydervæggene, og det betyder, at de skal bygges op på ny.

Nye tagløsninger betyder, at også rækkehusene får deres oprindelige udseende tilbage.

Beboerne kan i forbindelse med renoveringen selv bestemme, om de vil have nyt køkken. Hvis de ønsker det, bliver udgiften fordelt over de næste 10 års husleje. Badeværelserne bliver ikke renoveret i denne omgang.

”Det har været diskuteret, om rækkehusene på Udsigten skulle rives ned og erstattes med nye huse. En prøve-renovering kostede 1,1 mio. kr. for en bolig, og det kunne man opføre nye huse for. Men det kunne der ikke gives tilladelse til, ” fortæller Asger Frederiksen.

Pengene til renoveringen kommer dels fra Landsbyggefonden og dels fra henlagte midler i Hans Brogesparken. Renoveringen kommer samlet set til at tage cirka to år.
Beboerne på Udsigten vil blive genhuset i en pavillon, der stilles op på fodboldbanen ved boligområdet. Beboerne i lejlighederne bliver boende, mens arbejdet står på.

Fuldtidsarbejde for bestyrelsen

Forberedelserne til renoveringen har holdt afdelingsbestyrelsen travlt beskæftiget de senere år – ”på det seneste i et omfang, der kunne minde om fuldtidsarbejde,” fortæller afdelingsformand Asger Frederiksen.

Det hjælper, at flere i bestyrelsen og byggeudvalget har håndværksmæssig erfaring. Selv er Asger Frederiksen uddannet maler, men har i en årrække arbejdet som byggeleder på flere renoveringsprojekter.

Han oplever indimellem, at nogle af processerne bliver unødigt akademiske og komplekse. For eksempel mener han ikke, det var nødvendigt at gennemføre jordbundsundersøgelser omkring rækkehusene på Udsigten, da de jo har stået der siden 1964.

Arbejdet ventes afsluttet i 2021.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-08 December side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data