Afd. 2: Renovering er det helt store tema lige nu i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Hvad er det for en mærkelig mur, og hvad er en tøjbyttedag?

Tekst og foto Laurits Bloch

Kredsen omkring Søvangens Beboerhus afholdt tøjbyttedag i november. Alle kunne aflevere tøj en søndag, og om mandagen var alt sorteret og fremlagt, så deltagerne kunne finde andre gode ting, de kunne bruge og tage med sig. Der var en pæn mængde varer; men det blev desværre ikke noget tilløbsstykke denne første gang; men det er en god idé med sådant et genbrug.

Lov og orden
I forbindelse med en bilbrand har der været en periode med forøget patruljering i Søvangen. Der var både ransagninger og politibetjente med tjenestehunde, og det er betryggende at se, at ordensmagten således intensiverer serviceringen i området. Med henblik på at politiet fortløbende kan vurdere indsatsbehovet, er det vigtigt, at alle beboere indrapporterer alle kriminelle aktiviteter til både politi og serviceleder.

Søvangens forestående renovering
På hjørnet af Louisevej og Anettevej er der opført fem mure med hver to forskellige murstenstyper og flere forskellige typer fugninger. Mange beboere har spurgt sig selv om, hvilke man synes bedst om. Men det er ikke tanken, at prøverne skal underkastes en større demokratisk udvælgelsesproces – det kunne blive kaotisk. Planen er derimod, at teknikergruppen for renoveringsprojektet kan udvælge den mest optimale løsning ud fra rent faglige arkitektoniske og tekniske vurderinger.

Projektkontoret på afdelingens butikstorv har været flittigt besøgt af beboerne. Rigtig mange har fået afklaret både store og små spørgsmål, og antal henvendelser er så småt begyndt at falde. Efter nytår vil åbningstiderne blive lidt reduceret, også da kontorstaben udvider med tilsvarende aktivitet i en anden afdeling

Emhætter og luftkanaler
I projektkontoret kan interesserede se og høre en installation af det kombinerede emhætte- og indsugningsanlæg, der vil udgøre en væsentlig del af den permanente mekaniske udluftning, der efter de nyere myndighedskrav skal installeres i alle boligerne. Ud over de luftkanaler, der er nødvendige for, at installationen kan dække både køkkener og badeværelser, installeres desuden en separat luftudgang, der skal anbringes et andet sted end indsugningen. I etagehusene ventes det, at dette ”luftafkast” føres lodret gennem bygningen og ud over tagene.

Skræppebladets udsendte har med det tarveligste amatørudstyr forsøgt at tjekke anlæggets støj. En meter fra apparatet kan måles 28 dB, hvor maksimalt tilladte er 30 dB. Først hvis man stikker øret helt tæt på apparatet, overstiges grænseværdien. Støjniveauet virker umiddelbart ikke generende og er væsentligt lavere end de for 10 år siden etablerede udsugninger i badeværelserne.

På hjørnet af Louisevej og Anettevej er opført fem mure med forskellige murstenstyper og fugninger.

På hjørnet af Louisevej og Anettevej er opført fem mure med forskellige murstenstyper og fugninger.

Nye vinduer
Et eksemplar af den påtænkte vinduestype kan også besigtiges. Der er lagt stor vægt på, at de nye vinduer kan vippes og rengøres indefra for at reducere farerne ved nedstyrtningsulykker under vinduespudsningen i etagehusene. Gennem de mange år, Søvangen har eksisteret, har der været flere sådanne ulykkelige hændelser – også med dødelig udgang.

Og endelig er der i projektkontoret nu ophængt en ny planche, der viser dør- og vinduesindretningen ud til etagehusenes altaner. Her er det lykkedes at skabe en indretning, der bedre end i tidligere skitser tilgodeser bevarelse af det oprindelige arkitektoniske indtryk og dets brugsværdier. Ved at beholde dørplaceringen opretholdes de optimale muligheder for møblering af karnappen og udnyttelse af altanarealet.

Fra midten af december vil der i projektkontorets lokaler være udlagt et antal prøver af de mulige nye gulvbelægninger. Så kan alle få et bedre indtryk af de forskellige muligheder for deres valg af gulve.

Når føret tillader det, vil der ind i det nye år blive endnu en mulighed for beboerne i etplanshusene til at besigtige de pavilloner, der agtes anvendt til midlertidig genhusning under renovering af husene.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt