Afd. 2: Renoveringen i Søvangen

Afdelingh 2 – Søvangen

Slutspurten om kontraktforhandlingerne nærmer sig sin afslutning

Tekst Laurits Bloch, fotos Elsebeth Frederiksen og Laurits Bloch

Tidsfristerne for licitationsforløbet har betydet, at både rådgivere, byggeudvalg og styregruppe har haft mange opgaver over sommeren.

Det er af stor økonomisk betydning, at flest mulige detaljer i den omfattende renovering kan aftales nu, idet det sædvanligvis bliver betydeligt dyrere at få indarbejdet ekstraarbejder og ændringer efter kontraktindgåelserne.

Der er blandt andet gennemført en række drøftelser af installationer og øvrige arbejder i de mange lokaler, der findes i etagehusenes underetager såsom mandskabsfaciliteter, gæstelejligheder, bestyrelses- og klublokaler, og ændring af ubenyttede lokaler til ekstra opbevaringsrum, som beboere kan leje.

Genhusning under renoveringen
Alle beboere i kæde- og enfamiliehusene skal nødvendigvis huses under renoveringsarbejdet, idet arbejderne hér er langt mere gennemgribende end i etagehusene.

Det er fortsat uafklaret, om nogle eller alle beboere i etagehusene skal genhuses.

Der henses også til erfaringerne fra den igangværende renovering af afd. 1, Hans Brogesparken; men i Søvangen sker der ikke så omfattende indendørs arbejder som i den noget ældre afdeling Hans Brogesparken.

Et særligt problem med beboeres manglende adgang til skure under forløbet løses ved, at der stilles en container til brug for elektriske kørestole og mulighed for opladning.

Disse mure har stået længe i Søvangen, så beboerne kan se de forskellige former for murværk.

Disse mure har stået længe i Søvangen, så beboerne kan se de forskellige former for murværk.

Valg af mursten
Afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget har siden oktober sidste år behandlet valg af murværk. Der er opført en række prøvemure, og der er besigtiget andre murstensbyggerier i byen. På det seneste er der fundet en sten med en særlig traditionel brænding, og denne sten respekterer afdelingens eksisterende arkitektur og er derfor valgt.

Efter lang tids diskussion er denne sten endelig blevet valgt.

Efter lang tids diskussion er denne sten endelig blevet valgt.

Opfølgning på tidligere rejste spørgsmål
Af projektmaterialet, afdelingsbestyrelsen modtog i oktober 2019, fremgår det, at der er konstateret asbeststøv på spærrene under tagene, der skal udskiftes. Der har været nogen bekymring herover, og fra projektingeniørside er det nu oplyst, at der skulle gøres opmærksom herpå i materialet, så entreprenøren kunne tage hensyn hertil og sikre sine ansatte passende beskyttelse.

Det er foreskrevet, at de stilladser, der skal dække hvert enkelt etagehus, skulle kunne modstå vindstyrker på op til 30 sekundmeter. I følge Danmarks Meteorologiske Instituts statistikker er der i de sidste fem år målt større vindstyrker flere gange, og derfor har der været nogen ængstelse herved. Projektingeniøren redegjorde for, at entreprenøren for at opfylde det angivne krav altid ville tillægge en ekstra margen, så stilladserne så rigeligt vil modstå mulige vindstyrker.

Forsikringsforholdene vedrørende indbo er fortsat uklare, og der er stillet en afklaring i udsigt.

Fremdriften under byggeriet med henblik på, at den enkelte lejer generes i kortest mulig tid, kendes fortsat ikke.
Der håbes på opstart af selve renoveringsarbejderne lige efter nytår.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt