Godt signal, at borgmesteren vil forhandle

Nedrivningerne er det, der skiller os, siger Brabrand Boligforenings formand, Keld Albrechtsen

Tekst Helle Hansen, arkivfoto (kun online)

”At borgmester Jacob Bundsgaard sender det signal, at der skal forhandles, er grundlæggende godt,” siger boligforeningsformand Keld Albrechtsen til Skræppebladet.
Men at den hidtidige helhedsplan skulle være uambitiøs, er formanden uenig i.

”Det er først for alvor de sidste par år, at vi er kommet rigtig i gang, fordi flere år gik med forberedelser. Og vi kan nu se på tallene, at det allerede er begyndt at vende i den retning, som vi gerne vil have det til at tage fat, alene med de ting, vi allerede har gennemført. Det ser væsentligt bedre ud end det, borgmesteren giver udtryk for,” fastslår formanden.

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Uenig om tvangsflytninger
”Det har hele tiden været hensigten, at vi på dette tidspunkt sammen skulle lave en ny helhedsplan, blandt andet fordi at hele opgaven med renoveringen venter endnu. Derfor er der enighed om, at der skal laves en ny plan, som så i stedet for nu bliver kaldt en udviklingsplan. Det eneste, som vi er uenige om, er nedrivningerne og det bagvedliggende spørgsmål, om det gavner at tvangsflytte folk,” siger Keld Albrechtsen.

”Jeg mener ikke, at der udsigt til, og der findes heller ikke et videnskabeligt grundlag for, at det hjælper at bruge så mange af lejernes penge til at flytte så mange mennesker. Min påstand er, at vi kan gøre det bedre med integration og skolegang i området end med kommunens forslag med nedrivninger og tvangsflytninger.”

Keld Albrechtsen er enig med borgmesteren i, at det handler om at arbejde hurtigt, men han advarer mod, at ting kan gå for stærkt:
”Tingene er accelereret i de senere år. Og så skal man passe på, hvor utålmodig man bliver. Der skal også være tid til at lade ting ske. Derfor kan et stort antal hovedkulds nedrivninger vise sig at være forfejlet.”

Tid til forhandlinger
Keld Albrechtsen tror ikke på en hurtig aftale, sådan som borgmesteren ønsker.

”I loven står inden sankthans, men jeg har læst, at ministeren forventer at modtage en plan inden udgangen af maj,” siger formanden og peger på, at der er mange spørgsmål, der skal afklares.

”Man ved, at når det ryger ud i magistratsafdelingerne, så tager ting tid i kommunen, fordi at alle har aktier i planen og vil høres. Så jeg tror, at det kommer til at tage tid. Og der er mange ting: parkering, skolespørgsmål, beboerhus, sports- og kulturcampus og hele renoveringsrammen. Og så skal beboerdemokratiet også inddrages.”

”Hvis det skal gå hurtigt, så kan vi nå at lave en overordnet ramme, men så er det ikke en udviklingsplan, mener jeg,” siger Keld Albrechtsen, der opfatter det positivt, at borgmesteren i interviewet med Skræppebladet lægger op til en diskussion af vilkårene for genhusning af beboerne i blokkene, der skal rives ned.

”Jeg opfatter, at borgmesteren er åben for, at det er noget, vi sammen skal gennemgå, og det er også et godt signal.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt