Hidtidige helheds­plan for uambitiøs, mener borgmesteren

Flere nedrivninger nødvendige for at nå i mål. Tryghedsgarantien for beboerne er uafklaret

”Den hidtidige helhedsplan har ikke slået fejl, den er bare ikke tilstrækkelig. Jeg synes, at den har skabt, og det kan man jo se herude, nogle synlige forandringer. Men vi kan stadigvæk se, at der er meget få folk i området, der har tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de unge mennesker klarer sig relativt dårligere end deres kammerater andre steder i byen, og man lever kortere.

Alt sammen er noget, vi ønsker at gøre noget ved for at skabe bedre muligheder, både for de mennesker, der bor her, og ikke mindst for de unge mennesker, der gerne skulle kunne realisere deres drømme,” siger Århus-borgmester Jacob Bundsgaard til Skræppebladet, der fik tilbudt 15 minutters interview, da byens førstemand sidste uge i november rykkede sit kontor ud i E&P Huset midt i Gellerupparken.

Skræppebladets redaktørs 15 minutter med borgmester trak lidt ud.

Skræppebladets redaktørs 15 minutter med borgmester trak lidt ud.

I Gellerup har vi snakket om Helhedsplanen i mere end 10 år, men vi er dårligt nok færdige med vejene. Synes du, det er fair at måle på det allerede nu?
Ja, vores klare vurdering er, at der skal mere til end det, der ligger i den nuværende helhedsplan. Derfor synes jeg ikke, at det er fair at lade være at forfølge den ambition, der jo faktisk allerede er skitseret i Helhedsplanen, men hvor der ikke er initiativer og handlinger nok i Helhedsplanen til at realisere den og de ambitioner, der ligger i den. Det synes jeg, er rigtigt at gøre, og under alle omstændigheder er det jo også noget, som vi skal gøre.

Har den sidste tids artikler med udtalelser fra eksperter, der slår tvivl om ghettopakken, ikke gjort indtryk på dig?
Nej, jeg tror, at det, jeg har set eksperterne sige, det er, at vi faktisk ikke ved, hvad det er, der virker. Og derfor bliver rettesnoren for det, der er rigtigt at gøre, også den vision man har for udviklingen af området, når vi ikke kan støtte os til videnskaben.

Men hvis ikke der var kommet en blå regering, var der vel ikke kommet den her lov mod parallelsamfund? Så er du glad for en blå regering?
Nu er det jo en bred politisk aftale på Christiansborg, hvor mange partier er med. Og jeg synes, at sigtet i aftalen er rigtigt. Og jeg annoncerede jo også allerede inden valget, at vi skulle have en drøftelse af, hvordan vi laver det næste skridt i Helhedsplanen.

40 i stedet for 30 procent

Jo, men det lå også allerede i den oprindelige helhedsplan, at man skulle i dialog om at lave en fortsættelse?
Ja, men der lå også, at vi skulle have samlet byrådet om – kan vi sige – en 2.0-version af Helhedsplanen udover det, der lå. Det sagde jeg før valget, fordi jeg kunne se, at der var der behov for at få samlet byrådet. Vores ønsker er selvfølgelig, at vi fortsætter den gode udvikling, der er i gang i Gellerup. Og i virkeligheden trapper vi jo lidt ned på ambitionsniveauet for så vidt angår den målsætning, der er for boligsammensætningen, mens vi øger ambitionsniveauet i forhold til, hvor hurtigt det skal gå. Den oprindelige aftale var jo 30 procent, og det, der ligger i den nye aftale, er 40 procent, men at det er noget, der skal ske lidt hurtigere end tidligere.

Det er så også et andet areal end i den oprindelige plan?
Ja, det er der lidt uenighed om. Men det er egentlig ikke det vigtigste i mine øjne. Det vigtigste er, at der bliver lavet de forandringer, så vi kommer i mål med de ambitioner, vi har. Vi kan også sige, at de værktøjer, som man bragte i anvendelse i den oprindelige plan, ikke var tilstrækkelig til at nå i mål. Altså, vi er jo ikke i nærheden af 30 procent almene boliger.

Ikke endnu! Men vi bygger jo?
Ja, men det er ikke tilstrækkeligt. Selv med det, vi lægger op til nu, kommer vi jo ikke i mål med 30 procent. Derimod kommer vi i mål med 40 procent.

Måske er byrådet og boligforeningen ikke så langt fra hinanden. Men den proces, hvor byrådet bare beslutter uden at snakke med boligforeningen om det – hvad synes du om det?
Jeg synes egentlig, at det er det ærlige at gøre sådan, at byrådet sætter sig sammen og siger, hvad er det, vi ønsker for udviklingen i det her område. Og så sætter vi os sammen og forhandler en aftale på plads med Brabrand Boligforening som repræsentant for beboerne. Det synes jeg, er den rigtige måde at gøre det på.

Så var den anden måde med Helhedsplanen forkert?
Næ, men når vi udmærket ved, at vi har lidt forskelligt syn på ambitionsniveauet i forhold til, hvor store forandringer der skal ske, så synes jeg egentligt at det er, både er ordentligt og rimeligt, at man sætter sig ned og gør sin position klar og så går til forhandlingsbordet.

Nogle kan nok blive i Gellerup

Hvilken tryghed vil kommunen garantere beboere, der tvinges til at flytte?
Jeg forventer, at vi i løbet af kort tid, altså i starten af december, har en aftale med 5. Kreds, Boligforeningerne i Århus, om rammerne for den genhusning, så alle, der bliver berørt, får tilbudt en passende bolig et andet sted inde i byen, hvis man ikke har mulighed for at blive boende i Gellerup. Langt de fleste vil have mulighed for at blive boende. Men erfaringerne viser, at der er rigtig mange, der vælger nogle løsninger selv, fordi de passer helt perfekt på det, man gerne vil.

Får beboerne et nyt tilbud, hvis den anviste lejlighed reelt ikke er passende?
Det har vi ikke lagt fast endnu, det er også noget, der skal forhandles, inden vi er færdige. Det, der ligger i aftalen med boligforeningerne i Århus, er, at man åbner dørene og sikrer, at den meget store boligmasse, det er jo næsten en tredjedel af boligmassen i Århus, der er almene boliger, kan tage fra, når der er nogen, der bliver berørt. Det forpligter 5. Kreds sig til at være med til at hjælpe med.

Er det med anvisningsretten?
Det er også ud over det. Det er simpelthen en forpligtelse til at være med at løse den problemstilling, der opstår. Nu skal man jo huske på, at det er noget, som kommer til at ske hen over en årrække, det er jo i princippet løbende frem til 2030, man skal i mål.

Men sagde du ikke lige, at det skulle gå hurtigt?
Jo, hurtigere end det, der lå i den oprindelige plan, som der ikke var sat nogen bagkant på. Og jeg håber da også for vishedens skyld, at man får truffet beslutningerne så hurtigt, som man nu kan.

I den oprindelige helhedsplan havde mange beboere på kontanthjælp reelt ikke valget mellem at blive i Gellerup eller at flytte fra Gellerup?
Nu skal vi jo lige have lavet aftalen. Men det, der er min ambition, det er, at det her er en opgave, som hele Århus i princippet er med til at løfte. Noget af det, der mudrede billedet dengang, var, at man havde en garanti for, at man kunne blive boende i Gellerup; hvorvidt der kommer det, det ved vi faktisk ikke. Altså om der lovgivningsmæssigt kommer den mulighed.

Ønsker andre beboere

Hvad synes du?
Jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal have en genhusningsgaranti i Gellerup, fordi… altså for nogen kan det være det rigtige, men når vi ønsker en befolkningssammensætning, hvor flere er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor der er færre sociale problemer, så tror jeg, at det vil være godt, at man også kommer andre steder hen, så man ikke samler alle de udfordringer det samme sted.

Men man får ikke arbejde ved at flytte et andet sted hen?
Nej, men i et område som Gellerup, hvor en meget meget lille andel af borgerne går på arbejde hver dag, der får de børn, der vokser op her, et skævt billede af, hvordan den resterende del af samfundet hænger sammen, hvordan hverdagen er. Og det tror jeg sådan set, er vigtigt at have at spejle sig i.

Men hvis det ikke ender godt, og der ingen aftale bliver med Brabrand Boligforening – hvis vi ikke bliver enige…?
Så er der lagt op til, at der nu kommer en lovgivning, som gør, at kommunen så skal sende et bud ind på, hvad det er for nogle forandringer, der skal ske.

Oplæg til forhandling

Er du ikke kravlet op i træ, og vil du kravle ned igen, hvis du får en stige?
Der er ikke nogen måder, man kan få mig til at slække på ambitionsniveauet for de forandringer, der skal ske i Gellerup. Der tror jeg fuldt og fast på, at vi nødt til at gå ret radikalt til værks for at sikre, at det måske mest udsatte boligområdet i Danmark, i hvert fald et af dem, kommer til at opleve de samme muligheder som andre lokalområder i Århus. Men det er jo et oplæg til en forhandling, og derfor skal man selvfølgelig også være villig til at give og tage for at komme i mål.

Hvornår gik det op for dig, at det er Gellerup, der skal have en ordentlig omgang?
Det meldte jeg selv ud, et halvt år før valget. Det er en anden opgave, men jeg ser det som noget, der ligger helt fuldstændig i lige forlængelse af den første helhedsplan, så det er ikke et spørgsmål om at tænke det hele forfra. Jeg ser ikke behovet for en meget lang proces, hvor vi prøver helt grundlæggende at finde ud af, hvad der skal til. Det spor mener jeg, at vi har lagt ud.

Gerne hurtig aftale

Hvornår håber du på en aftale?
Så hurtigt som muligt, og jeg vil gerne sætte mig ned i morgen. Det bliver ikke på vores side af bordet, at vi kommer til at trække de her forhandlinger i langdrag. Jeg mener, at nu er lovgivningen ved at være på plads, og vi får forhåbentlig lavet den her aftale med 5. Kreds, der kan sikre genhusning. Og så er det et spørgsmål om, at parterne kan få sat skub i det. Jeg har hørt Brabrand Boligforening sige, at det måske kan trække helt hen til sankthans, det synes jeg vil være alt for lang tid.

Hvad vil du sige til beboeren, hvis blok måske bliver udpeget. Skal han eller hun bare have is i maven?
Jeg vil sige, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at skabe en så hurtig afklaring som overhovedet muligt. Og bliver man berørt af det her, så vil vi også sørge for, at man bliver tilbudt en passende bolig et andet sted. Altså en anden bolig, der passer til de behov, man har.

Men hvis man gerne vil bo i Gellerup?
Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, om vi kan garantere.

Men vil du gerne?
For så vidt angår de beboere, der er i beskæftigelse, og som klarer sig godt, så ja. Hvis man er uden for beskæftigelse og har sociale problemer og får offentlig forsørgelse, så nej.

Flere spørgsmål til borgmesteren

Læs på Skræppebladets hjemmeside, hvad borgmesteren svarede på en række andre spørgsmål, Skræppebladet stillede – blandt andet om ældreboliger, Toveshøjs udfordringer med bazaren, Samvirkets sekretærfunktion. Og hvad mener borgmesteren egentligt om ordet ghetto?

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-08 December side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data