Afd. 4: Formanden for Gellerup­parken ønsker at blive formand for hele bolig­foreningen

Afdelking 4 – Gellerupparken

Der var et stort fremmøde til beboermødet i Globus1, hvor mange beboere gjorde flittigt brug af mikrofonen

Stemningen var sat, allerede inden beboerne trådte ind i mødelokalet. Almen Modstand stod nemlig klar med deres bannere og budskaber ved indgangen til Globus1, hvor de protesterede imod nedrivninger og tvangsflytninger.

Inde i selve hallen, hvor mødet foregik, var der spænding og forventninger til formanden og hans tale. Abdinasir Jama, formand for Afd. 4, indledte herefter mødet på atypisk vis. Med en undskyldning. ”Undskyld hvis jeg ikke kan levere gode nyheder i dag,” startede han med at sige.

Han forklarede, at det var en af de sværeste tider at levere en årsberetning, på grund af alle de negative ting, der rører sig i øjeblikket.

Kommunen siger nej til altandækning

Beboerne i Gellerupparken har længe ønsket at få altandækning på deres åbne altaner. Dette har afdelingen arbejdet hårdt for gennem 15 år. Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har for ikke så længe siden valgt at sige nej til dette. Begrundelsen er, at området skal gøres mere attraktivt. Kommunen har valgt at holde fast i deres beslutning på trods af protester fra Brabrand Boligforening. Da Abdinasir orienterede om dette, kom der lavmeldte protester fra forsamlingen.

Frivilligheden er hårdt ramt

Et andet punkt i årsberetningen var frivilligheden i Gellerup. Formanden fortalte, at frivilligheden har været en stor del af bydelen i rigtig mange år. Men at den er blevet hårdt ramt på det seneste. Deltagelsesniveauet er efter hans mening faldet drastisk, og dette ser han som et stort tab for Gellerup.

”Vi føler os udenfor”

Afdelingsformanden gjorde det klart i sin tale, at mange ting er kommet på standby i denne krisetid, hvor beboere frygter at blive tvangsflyttet fra deres hjem.
”Vi føler, at beslutningerne bliver taget over hovedet på os. Vi skal indgå i forhandlingerne sammen med kommunen, men det gør vi ikke. Vi føler os udenfor,” udtrykte formanden for Gellerupparken.
Han har skrevet et brev til kommunen og bedt om at blive inddraget i forhandlingerne, men har ikke fået noget svar.

Han mener, det er vigtigt, at beboerne i Gellerup bliver anerkendt som århusianere, og at deres stemmer også bliver hørt.
”Man vil ikke lytte til os, fordi det handler om at nedrive,” sagde han og fik stor opbakning fra de mange fremmødte.

Herefter opfordrede han repræsentantskabet til at stemme nej til nedrivninger. Han fortalte, at han selv vil foreslå en ændring i proceduren, som skal gøre, at afdelingsbestyrelserne får mere indflydelse i beslutningsprocesserne. Han sagde:
”Det er vigtigt, at vi vælger de rigtige mennesker ind i byrådet. Ellers bliver der forhandlet OM os og ikke MED os.” Han kom også med en overraskende information om, at han selv vil udfordre Keld Albrechtsen i kampen om at blive formand for boligforeningen for at få mulighed for at komme med til møderne med borgmesteren.

En beboer tog herefter mikrofonen og udtrykte sin støtte til formandens forslag. Hun opfordrede
også repræsentantskabet til at stemme nej til nedrivninger.

Valg

Efter Keld Albrechtsens tale blev der afholdt valg. To kvinder og ti mænd stillede op til afdelingsbestyrelsen. Under hele forløbet var der god ro og orden, og beboerne fik sig en bid mad, mens de ventede spændt på valgresultatet.

Det trak ud, men til sidst kom der endelig et resultat. Her viste det sig, at den nuværende formand, Abdinasir Jama, blev topscorer med 248 stemmer efterfulgt af:
Khaled Khan 225
Helle Hansen 207
Chadi Ali Kayed 186
Malek El-Batran 164
Omar Shirwa 160
Abdikadir Ali Mursal 134

Ahmad El Ahmad blev førstesuppleant, men trak sig på første møde, derfor er Claudia Carbone trådt ind på den plads.

Der var også valg til redaktionen på Skræppebladet, og her blev Helle Hansen genvalgt.

Her ses den nye bestyrelse. Fra venstre: Omar Shirwa, Khaled Khan, Abdinasir Jama, Youssef A Kader, Helle Hansen, Jamal Mohammed, Chadi Kayed, Abdikadir Mursal, Ali Khalil og Nezar Ajjawi.

Her ses den nye bestyrelse. Fra venstre: Omar Shirwa, Khaled Khan, Abdinasir Jama, Youssef A Kader, Helle Hansen, Jamal Mohammed, Chadi Kayed, Abdikadir Mursal, Ali Khalil og Nezar Ajjawi.

Stort nej til nedrivninger og et nyt beboerhus

Bestyrelsesmedlem Youssef Kader havde inden beboermødet fremsat et forslag om, at Gellerupparken ikke skulle have et nyt beboerhus.

”Vi ønsker, at den igangværende arkitektkonkurrence ikke gennemføres, og at planen om en ny kulturcampus stoppes. Vi ønsker ikke, at vores jord sælges til projektet,” står der i forslaget.
Begrundelsen er, at hvis kommunens plan gennemføres, så har de tilbageværende beboere i Gellerupparken hverken råd til, eller brug for, så stort et beboerhus.

”Hvad hjælper det at bygge et beboerhus, som beboerne ikke kommer til at bruge?,” var et spørgsmål, der blev stillet og Helle Hansen bakkede op om forslaget.

”Jeg er ked af forslaget, men bakker op om det, fordi kommunen alligvel vil bygge et hus, som alle kan bruge – så hvorfor skal vi bruges vores penge på det?”
Alle stemte for dette forslag.

Ligeledes blev det foreslået, at stemme nej til nedrivninger i Gellerupparken. Alle beboere stemte igen for og viste stor opbakning til forslaget. Beskeden var klar:
”Beboere i Gellerup og Toveshøj ønsker at sende en klar besked til byrådet, kommunen, boligforeningen og offentligheden. Vi afviser fuldstændig enhver nedrivning af nogen af bygningerne i vores område.”

En arbejdsgruppe har skrevet dette notat, som Keld Albrechtsen lovede at viderebringe til byrådet og Folketinget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-03 Maj side 20-21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data