Fritidsforeningen

Læserbrev

Illustration (kun online): Fritidsforeningens logo

Nogle gange ved man ikke, at man har haft noget værdifuldt, før man har mistet det.

Det er et problem, når fritidsforeningen ophører, og formuen er opbrugt i løbet af nogle år.

Fritidsforeningens indtægter på cirka 600.000 kr. pr. år, som er gået til fritidsaktiviteter i boligforeningen, ophørte den 1/7-2018. Mange af disse penge kommer til at mangle i fremtiden, da alle ikke vil blive erstattet af forhøjet konto 119 (afdelingens beboeraktivitetskonto) i de enkelte afdelinger.

Igennem fritidsforeningens 48-årige historie har fritidsforeningen været og er med til skabe mange fælles oplevelser beboerne imellem.

Både som opstartslån eller lån til klubber og foreninger, eller som arrangør af fællesudflugter på tværs af afdelinger og den vigtige støtte til fælles oplevelser i afdelingerne, sommerfester, børnearrangementer m.m.

Beboernes mange foreninger og andre klubber er opstået gennem tiderne (pga. lånemulighederne).
F.eks. billardklubber, keramikklubber, pensionistklubber, sportsklubber, for ikke at glemme Cirkus Tværs, hvis telt vi som beboere i Brabrand Boligforening har haft stor glæde af.

Mange af disse foreninger og klubber ville ellers ikke være opstået, eftersom en afdeling ikke kan yde lån til foreninger.

Alle de fællesudflugter, fritidsforeningen har og arrangerer gennem årene, har bidraget positivt for beboerne; børnefamilier i boligforeningen har nydt de fælles sommerudflugter, f.eks. til Djurs Sommerland, og jeg har også selv haft mange dejlige fælles oplevelser med mine børn og andre familier. Og tænk på alle de busture for voksne, der har været gennem tiderne.
Det er oplevelser for beboerne på tværs af afdelinger, som nu kommer til at ophøre.
Dertil kommer alle de arrangementer i afdelingerne for både voksne og børn, som fritidsforeningen har støttet: sommerfester, juletræ, Eid-fest, fastelavn m.m., hvor børn og voksne er mødtes og har skabt nye relationer. Det er alt sammen vigtigt for at skabe et godt bo-miljø.
I fremtiden vil disse arrangementer kun blive iværksat, hvis de enkelte afdelinger sætter penge af på konto 119 – beboeraktiviteter.

Konsekvensen af, at fritidsforeningen nedlægges – og hvis der ikke laves et nyt ’system’ – vil være: at der ikke er penge til fritidsaktiviteter i boligforeningen i fremtiden, og at der opstår færre klubber/foreninger, fordi de ikke længere kan låne til opstart. Der vil sandsynligvis være færre arrangementer i afdelingerne, Få eller slet ingen fællesoplevelser på tværs af afdelingerne.

For Brabrand-området (ca. 85 % af boligforeningens lejligheder) forsvinder ca. 500.000 kr. pr. år til fritidsaktiviteter, uanset om man forhøjer konto 119, vil det ikke være nok til at erstatte tabet af midlerne til beboeraktiviteter.

Det er jo ikke kun de gode boliger, som skaber et godt bo-miljø. Der er mange års erfaring for, at også det sociale liv beboerne imellem er vigtigt. Det vil ganske sikkert blive begrænset i fremtiden, hvis ikke der findes en løsning, og derfor bør der arbejdes for at få en eller nye foreninger, som kan skaffe midler. Måske kunne det gøres, f.eks. ved at en afdeling vælger kollektivt at tilslutte sig en forening med et fast beløb pr. lejlighed hver måned? Det burde kunne lade sig gøre, ligesom at flere afdelinger har tilsluttet sig fælles internetforbindelse.

Vi skal huske, at vi som beboere i alment boligbyggeri er en del af et fællesskab, og derfor bør vi have mulighed for at kunne være sammen om mange fælles oplevelser. Netop ved at stå sammen styrker vi det fællesskab.

Niels Peter Jensen,
beboer i boligforeningen siden 1983
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt