Bolig­ministeren stoler på Aarhus Kommune og stoler på Brabrand Bolig­forening

Kaare Dybvad fastslår, at der skal voldsomme grunde til, før han vil blande sig i en udviklingsaftale, der er indgået af to flertal

I forbindelse med besøget i Skovgårdsparken gav den nyudnævnte boligminister, Kaare Dybvad (S), en status på, hvor langt ministeriet er nået med behandlingen af de indsendte udviklingsplaner, som kommunen og boligorganisationer ifølge lovgivningen skulle indsende den 1. juni.
”Jeg har ikke fået sagsbehandlingen ind endnu, men altså planerne har vi jo fået, og jeg har også haft anledning til at kigge lidt i dem, men ikke fyldestgørende endnu. Så der går, vil jeg tro, et par måneder, før vi har en endelig afklaring. Men hvis kommunerne og boligorganisationerne er enige, så skal der meget voldsomme grunde til, før at jeg blander mig i det,” fastslår Kaare Dybvad.

Direktør Keld Laursen var guide på turen rundt i afdeling 3

Direktør Keld Laursen var guide på turen rundt i afdeling 3

Også selv om der, efter at aftalen i Gellerup og Toveshøj er indgået, er kommet voldsomme tal frem omkring CO2-regnskabet i forbindelse med nedrivninger?
”Men CO2-regnskabet, det er ikke en del af den lovgivning. Selv om jeg selvfølgelig er enig i, at man skal gøre, hvad man kan for at undgå det. Men jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i lovgivningen, det er jo det mandat, jeg har fået af Folketinget. Og hvis boligorganisationen og kommunen er enige om det, der er blevet indsendt, så skal der ret meget til, før jeg vil gå ind og blande mig i, at de skal lave den om.”

Processen i Aarhus omkring udviklingsaftalen for Gellerup og Toveshøj har offentligt i flere omgange været kritiseret af Brabrand Boligforening. Og det var et meget lille flertal, der stemte ja til aftalen. Kunne det gøre, at du kigger den aftale lidt ekstra efter i sømmene?
”Nej, jeg bliver nok nødt til at holde mig til den linje, som er, at når der er et flertal i boligorganisationen, uanset om det er et stort eller lille flertal, der har besluttet noget, så er det det, som jeg skal forholde mig til. Fordi ellers er der jo mange spørgsmål: Hvad hvis det er fyrre procent, der er imod, hvad hvis der er tredive, hvad hvis det er tyve, hvad hvis det er ti procent? Hvad for en graduering laver du så? Altså jeg tror, at det er bedst at holde sig til, at flertallet, det er dem, der i sidste ende bestemmer, når man er uenig om noget. Selvfølgelig ville jeg da ønske, at man ikke var uenige om tingene, men det er man jo bare nogle gange. Og det er dem, som indsender det, og det er det, som jeg skal forholde mig til.”

Så selv om du ikke selv synes, at nedrivninger er den bedste løsning, så tæller det mere, hvad flertallet mener?
”Nedrivning kan jo godt være en god løsning i enkelte tilfælde. Jeg mener bare i Skovgårdsparken, hvis folk siger til mig: ”vil du rive det her område ned?” – så siger jeg nej, vi må vi finde løsning, på en eller anden måde, som svarer til det område, vi er i. ”Sådan har jeg det sådan set hele vejen rundt. Altså jeg var da glad, da man i Vejle, hvor man havde helt nyrenoverede boliger, fandt en løsning, hvor man ikke skulle rive noget ned. Mens omvendt, når vi står her ved foden af højhuset (Astridsvej 7, red. sekr.), så siger folk til mig, at det skal vi rive ned under alle omstændigheder. Altså, så vil det også være mærkeligt, hvis man havde en principiel holdning, der hed, at man aldrig vil rive noget ned. Eller hvis jeg snakker med folk i Nakskov, som siger, at de ikke har nogen til at bo i lejlighederne, så skal man også kunne rive det ned. Altså, jeg er ikke dogmatisk, jeg mener, at man skal bruge nedrivninger, der hvor det giver mening. Og det har været vurderingen fra Aarhus Kommunes flertal og Brabrand Boligforenings flertal, at der er det nødvendigt. Og det er jeg nødt til at stole på, at de har ret i,” fastslår Kaare Dybvad.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-05 September side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data