Boligministeren stoler på Aarhus Kommune og stoler på Brabrand Boligforening

Kaare Dybvad fastslår, at der skal voldsomme grunde til, før han vil blande sig i en udviklingsaftale, der er indgået af to flertal

Tekst af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

I forbindelse med besøget i Skovgårdsparken gav den nyudnævnte boligminister, Kaare Dybvad (S), en status på, hvor langt ministeriet er nået med behandlingen af de indsendte udviklingsplaner, som kommunen og boligorganisationer ifølge lovgivningen skulle indsende den 1. juni.
”Jeg har ikke fået sagsbehandlingen ind endnu, men altså planerne har vi jo fået, og jeg har også haft anledning til at kigge lidt i dem, men ikke fyldestgørende endnu. Så der går, vil jeg tro, et par måneder, før vi har en endelig afklaring. Men hvis kommunerne og boligorganisationerne er enige, så skal der meget voldsomme grunde til, før at jeg blander mig i det,” fastslår Kaare Dybvad.

Direktør Keld Laursen var guide på turen rundt i afdeling 3

Direktør Keld Laursen var guide på turen rundt i afdeling 3

Også selv om der, efter at aftalen i Gellerup og Toveshøj er indgået, er kommet voldsomme tal frem omkring CO2-regnskabet i forbindelse med nedrivninger?
”Men CO2-regnskabet, det er ikke en del af den lovgivning. Selv om jeg selvfølgelig er enig i, at man skal gøre, hvad man kan for at undgå det. Men jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i lovgivningen, det er jo det mandat, jeg har fået af Folketinget. Og hvis boligorganisationen og kommunen er enige om det, der er blevet indsendt, så skal der ret meget til, før jeg vil gå ind og blande mig i, at de skal lave den om.”

Processen i Aarhus omkring udviklingsaftalen for Gellerup og Toveshøj har offentligt i flere omgange været kritiseret af Brabrand Boligforening. Og det var et meget lille flertal, der stemte ja til aftalen. Kunne det gøre, at du kigger den aftale lidt ekstra efter i sømmene?
”Nej, jeg bliver nok nødt til at holde mig til den linje, som er, at når der er et flertal i boligorganisationen, uanset om det er et stort eller lille flertal, der har besluttet noget, så er det det, som jeg skal forholde mig til. Fordi ellers er der jo mange spørgsmål: Hvad hvis det er fyrre procent, der er imod, hvad hvis der er tredive, hvad hvis det er tyve, hvad hvis det er ti procent? Hvad for en graduering laver du så? Altså jeg tror, at det er bedst at holde sig til, at flertallet, det er dem, der i sidste ende bestemmer, når man er uenig om noget. Selvfølgelig ville jeg da ønske, at man ikke var uenige om tingene, men det er man jo bare nogle gange. Og det er dem, som indsender det, og det er det, som jeg skal forholde mig til.”

Så selv om du ikke selv synes, at nedrivninger er den bedste løsning, så tæller det mere, hvad flertallet mener?
”Nedrivning kan jo godt være en god løsning i enkelte tilfælde. Jeg mener bare i Skovgårdsparken, hvis folk siger til mig: ”vil du rive det her område ned?” – så siger jeg nej, vi må vi finde løsning, på en eller anden måde, som svarer til det område, vi er i. ”Sådan har jeg det sådan set hele vejen rundt. Altså jeg var da glad, da man i Vejle, hvor man havde helt nyrenoverede boliger, fandt en løsning, hvor man ikke skulle rive noget ned. Mens omvendt, når vi står her ved foden af højhuset (Astridsvej 7, red. sekr.), så siger folk til mig, at det skal vi rive ned under alle omstændigheder. Altså, så vil det også være mærkeligt, hvis man havde en principiel holdning, der hed, at man aldrig vil rive noget ned. Eller hvis jeg snakker med folk i Nakskov, som siger, at de ikke har nogen til at bo i lejlighederne, så skal man også kunne rive det ned. Altså, jeg er ikke dogmatisk, jeg mener, at man skal bruge nedrivninger, der hvor det giver mening. Og det har været vurderingen fra Aarhus Kommunes flertal og Brabrand Boligforenings flertal, at der er det nødvendigt. Og det er jeg nødt til at stole på, at de har ret i,” fastslår Kaare Dybvad.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt