Mindeord for Torben Malmstrup

Havnehusenes tidligere formand for afdelingsbestyrelsen får tak for sin indsats

Torben Malmstrup døde pludseligt i sin lejlighed lørdag formiddag den 24. august. Han nåede at fejre sin 75-års fødselsdag den 16. juni.

Torben har haft et meget aktivt liv i Brabrand Boligforening. Han har deltaget i bestyrelsen i to afdelinger: Afdeling 24, Skovhøj i Hasselager i en årrække og i Havnehusene tillige som formand for bestyrelsen (2015-16).

Torben har ydet en meget stor indsats for at gøre Havnehusene til et aktivt og dejligt sted at bo. De første år i en nystartet forening er hårdt arbejde for en formand. At gøre tingene ordentligt var et varemærke for Torben. Når han engagerede sig i en opgave, skulle alt gøres ordentligt og følges til dørs, til opgaven var løst. Dette formåede Torben at gøre internt i afdelingen, men da han oplevede mere modspil end medspil i samarbejdet med boligforeningens administration og driftsafdeling, så var det ikke i overensstemmelse med de normer, som Torben søgte at arbejde efter. Torbens år som formand var vigtige for Havnehusene, og hans indstilling og holdning til arbejdet er stadig en inspiration for bestyrelsen og den siddende formand.

Torben og Rita var blandt de første, der flyttede ind i Havnehusenes familieboliger i maj 2015. Da seniorboligerne var klar til indflytning i september samme år, blev beboerne mødt med hans håndskrevne opslag: ”Lad mig hjælpe”, som var et tilbud om, at han gerne kom med boremaskinen. Han havde et røntgenblik for, hvor det var forsvarligt at bore huller, så man undgik at ramme de elektriske installationer.

Torben standsede ikke sin aktive indsats i afdeling 31 efter sin udtræden af bestyrelsen. Han fortsatte i aktivitetsudvalget, i madklubben og var aktiv i mange små som større aktiviteter: Den aktuelle renovering af gårdmiljøet og el-arbejde i cafeen for blot at nævne lidt. Vi er mange, der er taknemmelige for Torbens indsats i afdelingen. I hans egen opgang, DPG 72, har man også haft særdeles stor gavn af Torbens indsats og viden, hvor især tagterrassens indretning og hele liv er noget, mange i hele vores afdeling må se på med misundelse.

Torben efterlader sig Rita, og vi vil give Rita al den støtte, hun har brug for. Vi har brug for hende i afdelingens bestyrelse og håber inderligt, at hun vil have mulighed for at fortsætte og følge Torbens indsats til dørs.

Æret være Torbens minde.
Han vil blive savnet af mange.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-05 September side 19
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Dødsfald
    Mindeord for Torben Malmstrup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data