Afd. 25: I Øster­gårds­parken overvejer beboerne at skifte til fjern­varme

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Varmepumperne er årsag til mange problemer i afdelingen

Østergårdsparken har intet beboerhus, så afdelingsbestyrelsen havde lånt lokaler i andelsboligforeningen Æblehaven til afholde efterårets budgetmøde. Det er da også en del tættere på end Rymarken, hvor møderne tidligere er blevet holdt. Måske derfor var der også godt fyldt op med beboere.

”Vi har prøvet at få jer i mindretal, men det lykkedes ikke, da I i aften er flere beboere end ansatte,” indledte aftenens dirigent og medlem af foreningsbestyrelsen Peter Iversen med et smil.

Det største emne denne aften var varmepumperne, men inden de kom til det punkt, var der lige en opsang fra afdelingsformand Christina Valsted Madsen.
”I har valgt at bo alment, og så følger der nogle forpligtelser med,” forklarede hun.

Hun fortalte, at der var emner, der gik igen. Skrald og parkering.
”Enten har man ikke sat sig ind i reglementet, eller også er man ligeglad.”

Administrationschef Susanne Witting redegør for afdelingens budget og regnskab.

Administrationschef Susanne Witting redegør for afdelingens budget og regnskab.

Budget

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for afdelingens økonomi. Der kommer en lille huslejeforhøjelse i 2020. Det skyldes blandt andet stigning på lån, ejedomsskat og administrationsbidrag.

Men selvom der også er fald i driftspersonale og fald i udgifter til håndværkere, mangler der 50.000 for at få balance, så derfor stiger huslejen.
Budgettet blev vedtaget af beboerne.

Problemer med varmepumper

Der har været en del udfordringer og problemer med varmepumperne i Østergårdsparken de sidste mange år, blandet andet med ventilerne og trykket på varmepumperne.

Det viser sig, at det ikke er monteret ordentligt fra starten af, hvilket kan være en af grundene til problematikkerne på varmepumperne. En beboer spørger ind til, om der ikke er nogen, der kan stilles til ansvar for det, hvis det er monteret ulovligt, hertil er svaret, at det ikke er ulovligt, blot monteret for dårligt.

Der bliver spurgt ind til, om varmepumperne ikke blot kan blive repareret, og jo, det kan de godt, men det bliver ikke ret godt.

Beboerne er frustrerede over, at der nu kommer sådan en stor udgift til afdelingen på grund af noget, der ikke er lavet ordentligt fra starten af. Derfor bliver der også spurgt til, om boligforeningen ikke er ansvarlig og skal betale.

Her forklarer direktør Keld Laursen, at afdelingsbestyrelsen kan formulere et krav om, hvad der er rimeligt. Derefter er det foreningsbestyrelsen, der skal vurdere, om de vil imødekomme kravet. Hans forslag er, at de i samarbejde med afdelingsbestyrelsen snakker om, hvilke krav man kan stille.

Efter mødet udtaler formand Christina Valsted Madsen, at ”afdelingsbestyrelsen er selvfølgelig kede af den situation, som afdelingen står i, og vil selvfølgelig helst være den foruden. Vi holder løbende møder og er i tæt dialog med Brabrand Boligforening for at finde den bedste løsning fremadrettet. Om valget falder på 60 nye varmepumper eller fjernvarme, må tiden vise på et ekstraordinært afdelingsmøde.”

Valg til bestyrelsen

Da de kom til punktet valg, var der ikke den helt store begejstring for at stille op. Men dirigent Peter Iversen forklarede, at med de problemer, som afdelingen har, så er det vigtigt at få en beslutningsdygtig bestyrelse.

Så meldte Esben F. Nielsen, Rune Heide Møller og Anja Hvidberg Sønderstrøm sig. Der var dog ikke kampvalg, men bestyrelsen var fuldtallig.
Der var ikke den store interesse for at blive valgt til FAS Syd, så den plads står åben.

Afdeling 25, Østergårdsparken

60 lejemål
To- tre- og fireværelses lejligheder

Huslejestigning: 0,9 %
Husleje pr. m2: 915 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 28
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data