Styrk beboer­demo­kra­terne i afdelingerne

Kommentar

Jens Kragsnæs greb på repræsentantskabsmødet mikrofonen for at fortælle om deres forslag.

Jens Kragsnæs greb på repræsentantskabsmødet mikrofonen for at fortælle om deres forslag.

I Skræppebladet december 2019 fremgår det, at Sonnesgårdens repræsentanter stillede forslag om at “Repræsentantskabsudvalg i Brabrand Boligforening – kommissorium” skulle trække deres forslag på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde om fem udvalg og et koordinationsudvalg, der dækker BBBO’s foreningsbestyrelse og administration en til en. Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor vi stillede forslaget, så her er vores motivering.

Vi finder ikke, at forslaget vil styrke det beboerdemokratiske arbejde i BBBO og specielt ikke ude i afdelingerne.

Forslaget vil dræne afdelingerne for aktive beboerdemokrater – skal du som aktiv prioritere din afdeling? Eller skal du prioritere de nye uforpligtende skyggeudvalg?

Forslaget vil belaste administrationen og foreningsbestyrelsen, som vi finder trænger til ro og rodfæstelse, for der er sket meget i det sidste år: Ny organisering af driften, arbejdet med planerne for Toveshøj og Gellerup og andre udsatte områder, trusler om retssager fra kommunen, flytningen af administrationen m.v.

Forslaget er uklart om de økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser: Hvad koster det? Hvor meget kommer administrationen til at stå på pinde for udvalgene? Bliver det nødvendigt med f.eks. ekstern ekspertise? Hvilken indflydelse får det på administrationsbidraget?

Udvalgene, en-to-tre-fire-fem udvalg og et koordinationsudvalg bestående af formænd fra de fem udvalg, som foreslået i forslaget, virker som kontrolorganer til foreningsbestyrelsen og administrationen, som ikke vil styrke den gensidige tillid og respekt for hinandens arbejde, som er yderst nødvendig i det daglige, specielt i en demokratisk forening som BBBO.

Udvalgenes bureaukratiske opbygning, som det fremgår af forslaget, vil næppe kunne mobilisere nye yngre beboerdemokrater, som er kommissoriets formål, det er for os at se et forslag for Tordenskjolds soldater.

Vi finder, at det er vigtigt, at vi styrker det beboerdemokratiske arbejde i afdelingerne gennem inddragelse af beboerne i og omkring konkrete projekter, at vi er lyttende og har store ører og har stor gennemskuelighed i vores bestyrelsesarbejde.

Tværgående samarbejde mellem afdelingerne er vigtigt, hvilket kan ske og sker ud fra konkrete projekter, hvor der er fælles interesser, her er Foreningsrådet – rigtigt anvendt – et godt forum.

Ud fra ovenstående opfordrede vi gruppen til at trække forslaget, sådan at vi fortsat med fuld energi kan styrke det beboerdemokratiske arbejde i afdelingerne.

Vi sluttede vores forslag til repræsentantskabet med følgende:

”Repræsentantskabet udtaler tillige, at det er vigtigt, at afdelingsbestyrelserne og repræsentanterne fra repræsentantskabet arbejder for at styrke det demokratiske arbejde i afdelingerne, for at flere beboere får lyst til at gå ind og blive en del af foreningsarbejdet i afdelingerne.”

Der var desværre ikke flertal for vores samlede forslag.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-01 Februar side 15
i sektionen Kommentar

forsiden af magasinet 2020-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data