Fuld gang i renove­ringen af Hans Brogesparken

Der er dog forsinkelser med næste runde af genhusninger

Fra Skræppebladet marts 2020 Foto Bo Sigismund

Efter mange års debat, planlægning og myndighedsbehandling er håndværkerne omsider rykket ind i Hans Brogesparken, og renoveringen af boligforeningens ældste afdeling er nu i fuld gang. Derfor vil området de næste par år bære præg af hektisk byggeaktivitet og genhusning af beboere, mens de bevaringsværdige huse og lejligheder fra 1949 renoveres.

Ud over at rette op på mange års nedslidning skal renoveringen hjælpe afdelingen med at leve op til nutidens energikrav og gøre boligerne mere tidssvarende. Det indebærer blandt andet nye facader, nye vinduer og døre samt nye entrédøre og renovering af de gamle hoveddøre til opgange i etageblokkene.

Dertil kommer nye altaner, nye installationer, nyt tag på etageblokkene samt reparation af tagpap på rækkehusene. Samtidig får alle boliger i afdelingen et moderne balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding, og trappeopgangene bliver malet.

Tilsvarende vil en ny sternløsning betyde, at også rækkehusene får deres oprindelige udseende tilbage.

Ligeledes vil veje, stier og garagegård samt kloakker blive renoveret, så også fællesarealerne vil fremstå flotte, når renoveringsarbejdet er færdigt.

Vi har spurgt projektleder Morten Meldgaard og genhusningskonsulent Hanne Thun fra Brabrand Boligforening, hvad status er på det ambitiøse renoveringsprojekt midt i disse coronatider.

Hygge i pavillonbyen

Ifølge Hanne Thun har genhusningen haft en lidt hektisk start, men der er nu faldet ro og en hyggelig stemning over pavillonbyen, hvor beboere fra Udsigten (rækkehusene) er genhuset.

”Det er mit klare indtryk, at beboerne er faldet godt til, og de kommer efter egne udsagn hinanden mere ved end tidligere – måske på grund af den fælles ”gård” i midten af pavillonbyen, hvor der p.t. er ved at blive sået sommerblomster. Gården fungerer som et hyggeligt og naturligt mødested, når det altså ikke lige er coronatider.”

Beboerne skulle efter planen være flyttet tilbage i deres huse i løbet af maj måned, men dette er udskudt til efter sommerferien, hvilket beboerne er informerede om. Det betyder samtidig en forsinkelse i forhold til næste runde af genhusninger, idet boligerne i pavillonbyen først skal være ledige, før nye kan flytte ind. De berørte beboere få skriftlig besked 3 måneder før den nye genhusningsdato.

”Det er med stor beklagelse, vi ikke har kunnet overholde tidslinjen, og vi vil gerne på boligforeningens vegne takke for den store tålmodighed, beboerne har udvist,” siger Hanne Thun.

Renovering af etageejendommene

Renoveringsarbejdet i Blok A (Hans Brogesvej 11-13) har været i gang siden januar 2020, og arbejdet pågår stadig. Der har desværre været nogle udfordringer, som dog er blevet løst hen ad vejen, fortæller projektleder Morten Meldgaard.

Hvad angår Blok B (Hans Brogesvej 15-21) er det udvendige arbejde i gang, og det indvendige arbejde forventes påbegyndt til august.

Adspurgt om, hvorvidt coronasituationen har haft betydning for renoveringsarbejdet, siger Morten Meldgaard:

”Vi har i projektkontoret også været påvirket af coronanedlukningen på mange forskellige måder, men efter godt en måneds hjemmearbejde er vi tilbage på kontoret. Vi holder åbent, når beachflaget er ude, og der er taget alle de nødvendige og påkrævede forholdsregler omkring afspritning, afstand og antal personer, så vi kan passe godt på os selv og hinanden.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-03 Maj side 23
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data