Kommunen vil bygge en skole, der smider beboere på porten

Skoleplaner vil medføre, at store arealer i Joops Have omdannes til skolegårde

Aarhus Kommune har besluttet, at de ønsker at placere en ny skole i Gellerup, som skal åbne i skoleåret 2025/26. En ny skole, det lyder jo godt, men når det er en skole, der som en anden gøgeunge tvinger 48 familier til at skulle flytte fra deres hjem, fordi deres blok skal rives ned, så er begejstringen til at styre.

en skole, der som en anden gøgeunge tvinger 48 familier til at skulle flytte fra deres hjem, fordi deres blok skal rives ned

Planen er, at skolen skal bygges i to afsnit: En indskolingsafdeling for 0.-3. klasse og udskolingsafdeling for 4.-9. klasse. Det har kommunen bestemt, og den kunne rigtig godt tænke sig, at indskolingen for de små kommer til at ligge på Inger Christensens Gade. Lige der, hvor der i dag ligger en blok med 48 lejligheder.

Afsnittet for de store elever vil kommunen gerne placere på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Trille Lucassens Gade, hvor kommunen har en rest jord fra Nordgårdskolens gamle fodboldbane.
Samtidig indebærer projektet sandsynligvis, at noget af den nye park (som vi beboere har døbt Joops Have), den del, der ligger tættest på de nye skolebygninger, skal indrettes til skolegård og legeplads.

”Det er kun en mindre del af den nye park,” mener kommunen – men prøv selv at se på kortet!

De to skraverede områder er der, hvor Aarhus Kommune gerne vil placere de nye skoleafsnit. Men et pænt indgreb i Joops Have.

Aarhus Kommune har hidtil slet ikke spurgt beboerne, om de synes, det er i orden, at der kommer en skole. Dog var der i oktober sidste år indkaldt til et møde med overskriften ”Dialogmøde om placering af ny skole i Gellerup”. I invitationen stod: Der skal findes en placering til skolen i Gellerup. Men hvor?

På mødet blev vi deltagere vist rundt i området, mens der blev peget på, hvor udskolingen skal ligge – dog var der tvivl om, hvorvidt indskolingen skulle ligge på Jettesvej eller Inger Christensens Gade. Ikke lige, hvad jeg opfatter som dialog.

Aarhus Kommune har hidtil slet ikke spurgt beboerne

I forbindelse med en forundersøgelse før der skal udarbejdes et lokalplanforslag for en ny folkeskole, bliver der nu inviteret til et åbent borgermøde i starten af efteråret. Jeg tvivler meget på, at der bliver den mindste plads til overhovedet at overveje andre placeringer end dem, kommunen tilsyneladende allerede har lagt sig fast på.

Der skal ikke rives syv blokke ned

I maj 2019 blev Udviklingsplanen aftalt mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforenings repræsentantskab. Aftalen blev tvunget igennem af et flertal i boligforeningens repræsentantskab, uden at beboerne i Gellerupparken blev hørt, selv om beboerne enstemmigt forinden havde sagde nej til nedrivninger på forårets beboermøde.

I udviklingsaftalen står, at der skal rives 400 boliger ned i Gellerupparken – hverken mere eller mindre. Men samtidig er der i aftalen peget på syv blokke, der skal rives ned. En hurtig sammentælling viser, at de syv blokke i alt giver 408 lejligheder, altså otte lejemål mere end aftalt.

Borgmester Jacob Bundsgård har bekræftet, at det er tallet 400, der er gældende. Det kan således ikke komme på tale, at der skal rives syv blokke ned i Gellerupparken, måske kan der nøjes med seks blokke eller færre, hvis der i stedet nedlægges lejemål i de øvrige blokke. For eksempel kan man sammenlægge små lejligheder eller vælge at fortsætte med at nedlægge midtfor-lejligheder i stueetagerne for at lave store åbne indgangspartier magen til dem i de nyrenoverede blokke B4 og B7.

Skolegården kommer til at inddrage noget af Joops Have - her ved det, der i daglig tale hedder benzintanken.

Skolegården kommer til at inddrage noget af Joops Have – her ved det, der i daglig tale hedder benzintanken.

Beboere skal stemme om ny plan

P.t. er arbejdet med den kommende helhedsplan sat på fuldt stop på grund af corona-epidemien. Men det er altså beboerne, der skal stemme ja eller nej til den kommende helhedsplan. Og beboerne og afdelingsbestyrelsen ønsker, at færrest mulige blokke rives ned – allerhelst ingen.

Men Aarhus Kommune bliver bare ved med at tromle og laver planer, som giver oplevelsen af, at kommunen i virkeligheden er ret uinteresseret i at høre, hvad beboerne mener og tænker.
De sidste ti års erfaring omkring samarbejdet med Aarhus Kommune gør mig ikke optimistisk – især ikke, når vi ser, hvad der skete med Helhedsplanen, som kommunen uden kvaler aflivede ved at bruge ghettoloven til at kræve yderligere syv blokke revet ned i Gellerupparken.

Aarhus Kommune bliver bare ved med at tromle og laver planer, som giver oplevelsen af, at kommunen i virkeligheden er ret uinteresseret

I invitationen til efterårets åbne borgermøde står ”Den præcise placering og arealbehov er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, men kun skitseret som foreløbige afgrænsninger på vedhæftede kort.”

Jeg vil æde min gamle hat på, at der ikke bliver flyttet ret mange kommaer, når der til efteråret skal udarbejdes et lokalplanforslag, som skal behandles i byrådet. Skulle jeg ikke få ret, så tager jeg gerne hatten som et festmåltid.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-03 Maj side 16
i sektionen Kommentar

forsiden af magasinet 2020-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data