Afd. 29: Valdemars­gade fik valgt en afdelings­bestyrelse

Afdeling 29 – Valdemarsgade (kasernehospitalet)

Boligforeningens nyeste afdeling, nummer 29, holdt et engageret stiftende beboermøde

De mange nye beboere deltager gerne i beboerdemokratiet.

De mange nye beboere deltager gerne i beboerdemokratiet.

Der var 17 deltagere fra afdelingens i alt 22 boliger, som deltog i det stiftende møde for afdeling 29, Valdemarsgade. Så de mange nye beboere deltager gerne i beboerdemokratiet.

Skræppebladet har fulgt afdelingens noget omstændelige tilblivelse, blandt andet med undersøgelser for skimmelsvamp i taget, men nu er der for alvor flyttet nye aktive folk ind, som mødte frem, selv om mødet i mangel af egne(de) lokaler var henlagt til administrationens kantine i Brabrand.

Efter en indledende præsentationsrunde var det dirigent og foreningsbestyrelsesmedlem Mathias Kofoed-Ottesen, der præsenterede foreningen og arbejdet med beboerdemokratiet. Det vakte åbenbart straks interesse, for der var adskillige spørgsmål, og den nye afdelingsbestyrelse vil straks få opgaver at tage fat på.

Nyvalgt afdelingsbestyrelse (fra venstre): Morten, Helle, Simone, Camilla og Kenneth.

Nyvalgt afdelingsbestyrelse (fra venstre): Morten, Helle, Simone, Camilla og Kenneth.

Højeste husleje i foreningen

Huslejen i den nye afdeling bliver høj: 1269 kr. pr. m2 – faktisk er det den højeste i foreningen – og der var adskillige indlæg om fordelingen af begrebet ”det lejedes værdi”, hvor administrationen blev bedt om en bedre præcisering af de justeringer, der er sket efter indflytningen. Der var også kritik af en langsom færdiggørelse. Men budgettet blev til slut godkendt efter flere spørgsmål.

Et forslag om at få lagt fliser i gården blev til gengæld forkastet som følge af den høje pris, så der skal nu findes andre løsninger og indhentes flere tilbud. Den nærmere udformning bliver en opgave for afdelingsbestyrelsen.

A-ordning, ordensregler og vedligeholdelsesreglement blev ligeledes godkendt efter spørgsmål om A- eller B-ordning.

Der var fem beboere, der stillede op til valget til afdelingsbestyrelsen, og de blev alle valgt ved fredsvalg – desværre blev ingen valgt til Skræppebladets redaktion. Dog talte Skræppebladets udsendte med et par beboere, så der er kontakt til fortsat at dække livet i Valdemarsgade.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-05 September side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data