Stort fokus på bæredygtighed

I Brabrand Boligforening er bæredygtighed et meget vigtigt fokusområde, uanset om der er tale om renoveringsprojekter eller nybyggeri

Det sociale liv på AARHUS Kollegiet.

Det sociale liv på AARHUS Kollegiet.

Vi arbejder med mange forskellige former for bæredygtighed, hvor vi fokuserer på både social, energimæssig, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
De forskellige typer af bæredygtighed kommer til udtryk på mange forskellige måder i vores arbejde.

Fokus på social bæredygtighed

Hvad angår den sociale bæredygtighed, er den et helt overordnet vilkår for alle vores byggerier og hele vores eksistensgrundlag som almen boligforening. Vi bidrager i høj grad til at skabe en blandet by og en større social balance ved at bygge boliger, som alle har råd til, og vi ønsker med vores byggerier at skabe inspirerende rammer for gode fællesskaber.

Allertydeligst ses dette i vores arbejde med helhedsplanerne for Gellerup og Toveshøj, hvor hele grundtanken er at skabe en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en varieret arkitektur. Også i arbejdet med et af vores nyeste byggerier, AARHUS Kollegiet, er der lagt stor vægt på at tænke fællesskab ind i byggeriet på nytænkende og anderledes måder.

Generationernes Hus på Aarhus Ø er endnu et eksempel på et socialt bæredygtigt byggeri – endda af den mere unikke slags. Her er hele konceptet bygget op omkring samvær og fællesskab mellem generationer og mellem mennesker i forskellige livssituationer, hvilket kommer til udtryk både i husets boformer – bofællesskab og naboskab – og i de mange fællesrum, som giver mulighed for at dyrke mange slags fællesskaber på tværs af huset.

Energirigtigt og innovativt byggeri

Ser man på vores bidrag til den energi- og miljømæssige bæredygtighed, har vi allerede en stærk og markant profil indenfor energirigtigt byggeri. Her kan blandt andet nævnes Havnehusene på Aarhus Ø, hvor visionen har været at vise, hvad det almene boligbyggeri kan frembringe, når det er bedst. Byggeriet har en gennemført miljømæssig profil, hvor vi har bygget efter fremtidens energikrav.

Renovering med genbrug

Et andet eksempel er Skovgårdsparken, som for nogle år siden gennemgik en større renovering. Her blev der tænkt meget i energi- og miljømæssig bæredygtighed, og der er blandt andet anvendt papiruld i facaderne og genbrug af vinduesglas til isolering. Der er endvidere etableret solceller, solfangere og varmepumper med jordvarme.

Renoveringen af Skovgårdsparken er et rigtig godt eksempel på gevinsten ved at tænke bæredygtigt. Den samlede boligudgift er her holdt neutral som følge af renoveringen, da stigningen i husleje opvejes af besparelser på vand, varme og el.

Fremadrettet vil vi arbejde endnu mere med bæredygtighed og fokusere på holdbare løsninger og kvalitet, både når vi bygger nyt og renoverer. Vi skal turde arbejde med nye teknologier og innovation og være afsøgende og udfordrende i måden, vi bygger boliger på, så de i endnu højere grad tager hensyn til miljø, klima og det gode fællesskab mellem mennesker.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar side 19
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data