Renove­ringsopgaver i beboer­demo­kra­tiet

Skal der renoveres, koster det beboerdemokratiet mange kræfter

Fra min hånd bragte skræppebladet i sidste nummer en artikel, der egentligt lå til grund for et indlæg i maj sidste år. Jeg besværede mig noget over tidligere manglende gennemskuelighed i boligforeningens renoveringssager. Det var ikke helt rimeligt, da der siden er sket forbedringer.

afdelingerne skal afse mange kræ­fter til at gå ind i detaljerne. Skal bolig­demo­kratiet have indflydelse på renoveringer, skal indsatsen prioriteres højt

Arbejdet med at forberede de nødvendige renoveringer i de ældste afdelinger 1 og 2, Hans Brogesparken og Søvangen, har stået på i mere end 11 år. Det var nyt for foreningen at arbejde med så omfattende renoveringer af 1950’ernes murstensbyggeri, og arbejdet med projekterne og beslutningsforløbet har været kritiseret af afdelingerne, blandt andet for manglende kvalitet, kontinuitet og gennemskuelighed.

Forbedringer af arbejdsgange

Boligforeningens ledelse har reageret, og i 2019 har foreningsbestyrelsen og repræsentantskabet fulgt op herpå med beslutningerne på sidste ordinære repræsentantskabsmøde (2019). Det blev her fastsat, hvornår og hvordan der i alle større renoveringsopgaver skulle ske høringer og orienteringer af afdelingsbestyrelser og eventuelle byggeudvalg. Beboerdemokratiets involvering i renoveringsprojekter kan også ses forsøgt opprioriteret generelt i boligforeningen.
Under punkt 6.11 i den aktuelle aftale om ny helhedsplan fase 1 for Gellerupparken vedgås tidligere utilstrækkelig involvering af afdelingen. Det skal der fremover rådes bod på med systematisk og tidlig forventningsafstemning de involverede parter imellem.

De gamle afdelinger

Renoveringen i Hans Brogesparken er nu under udførelse og nærmer sig langsomt sin afslutning, hvorimod det trækker ud med at komme i gang i Søvangen.
På grund af det tidsmæssigt lange procesforløb er nødvendigheden af forventningsafstemningen først slået igennem sent og nok for sent for Hans Brogesparkens vedkommende. På grund af en forsinket annullering af en licitation sidste år har Søvangen fået ekstra tid til en fornyet grundig gennemgang af det nu reviderede projekt. Men det kan fastslås, at processen har stillet store krav til både afdelingens og administrationens engagement med ugentlige møder det meste af dette år. Nu er det så spændende, om resultaterne står mål med indsatsen.

Det kan dog fastslås, at afdelingerne skal afse mange kræfter til at gå ind i detaljerne. Skal boligdemokratiet have indflydelse på renoveringer, skal indsatsen prioriteres højt og især tidligt i forløbet.

Byggeudvalg

Afdelingerne bør også arbejde grundigere med deres organisering med eventuelle byggeudvalg. Der bør fra starten i afdelingsmødet ske en formel præcisering af, hvorledes byggeudvalg nedsættes og suppleres. Også delegationen fra afdelingsmødet bør beskrives med præcisering af opgaverne og forholdet mellem afdelingsbestyrelse og udvalg. Herunder bør anvendelse af den forvaltningsretlige praksis med, at en delegation kan tilbagekaldes både generelt og i enkeltsager, beskrives, så dette kan ske af afdelingsmødet og eventuelt af afdelingsbestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-05 September side 12
i sektionen Kommentar

forsiden af magasinet 2021-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data