Den gode bolig

Image: Den offentlige mening fjern fra virkeligheden

Ofte reagerer folk uforstående, når de finder ud af, at jeg bor i en almen bolig og så tilmed i Gellerup. Mennesker, der ikke selv bor alment, tænker ofte at boliger som min er specielle boliger beregnet til specielle grupper i samfundet. Det er italesat i den offentlige debat, at områder som Gellerup, er forfærdelige steder at bo, hvor kun personer med anden etnisk baggrund ønsker at flytte til og koncentrere
sig i såkaldte „Ghettoer“.

Arkivfoto af Charlotte Elgaard Christensen fra "Grundloven fejret i Gellerup", Skræppebladet juli 2010

Arkivfoto af Charlotte Elgaard Christensen fra "Grundloven fejret i Gellerup", Skræppebladet juli 2010

Men det stemmer ikke overens med den hverdag, vi der bor alment har. For os, er almene boliger mere end socialt udsatte områder, betonbyggerier fra 60’erne og 70’erne, og koncentration af etniske minoriteter.

For os er den almene bolig en god bolig med relativ lav husleje, højt serviceniveau, stærke fællesskaber, venlige naboer og store grønne arealer. Men frem for alt er den almene bolig vores bolig. Vi har redskaberne til at ændre på forholdene gennem beboerdemokratiet, og hvis vi helt og aldeles ikke ønsker at bo der, hvor vi bor, så står det os frit for at finde en bolig et andet sted. Dermed bor vi der, hvor vi bor, fordi vi har valgt det, og rammerne omkring os er indrettet, som vi ønsker det.

Vi er glade for vores boliger

Udfordringen er, at samtidig med at vi er glade og tilfredse med vores boliger, har omverdenen ikke samme positive syn på vores måde at leve på. Vi ser at flere af vores boligafdelinger får sværere og sværere ved at leje boligerne ud. Nogle steder kæmper man med dårligt ry. Andre steder er boligerne ved at være så gamle, at de ikke længere er konkurrencedygtige.

Denne udfordring er ikke ny, og den er bestemt ikke isoleret til vores forening. Ifølge Boligselskabernes Landsforening (BL) er der på nationalt plan en stigende udfordring med de almene boligers konkurrencedygtighed.

Arkivfoto af Bo Sigismund: Rejsegilde på lav-energi byggeriet Pilevangen i Solbjerg. Fra Skræppebladet december 2010

Arkivfoto af Bo Sigismund: Rejsegilde på lav-energi byggeriet Pilevangen i Solbjerg. Fra Skræppebladet december 2010

Vi tager udfordringen op

I Brabrand Boligforening tager vi udfordringen op. Vi går offensivt til værks og har igangsat en af de største områdeplaner for noget europæisk boligområde nogensinde og håber dermed at kunne få vendt
udviklingen for Gellerup-området.

Vi står overfor at skulle til at renovere afdeling 1 og 2, der som de ældste afdelinger i foreningen også for fremtiden skal kunne svare til almindelige menneskers forventninger til en god bolig. Samtidig med renovering af eksisterende boligområder er det også vigtigt at tilføje nye boliger, der opfylder de konstant foranderlige forventninger, der er til gode boliger.

Derfor er vi i gang med byggeprojekter i Solbjerg, Tranbjerg, Hasselager og på Aarhus havn. De skal alle være med til at bevise, at vi som almen boligforening sagtens kan bygge gode boliger efter nutidens standarder.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen fra blogindlæg "Brabrand Boligforenings nye byggeplaner på havnen", 8. maj 2011

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen fra blogindlæg "Brabrand Boligforenings nye byggeplaner på havnen", 8. maj 2011

Fokus på fællesskabet

Boliger er mere en bare mursten og beton. I sidste ende afhænger den gode bolig lige så meget om det, der skal udfylde de fysiske rammer. Derfor er det vigtigt for os at sætte fokus på fællesskabet i boligafdelingerne.

Gode fællesfaciliteter, målrettede udlejningsaftaler, boligsociale initiativer og lokalt initiativ, er alt sammen redskaber vi hver dag anvender til at gøre vores boligafdelinger til de bedst mulige. Vi ved, at en af vores største styrker er vores forskellighed og derfor er det også vigtigt, at de lokale initiativer i afdelingerne sker på lokalt initiativ. Kernen i udviklingen af en god boligafdeling er et godt lokalt beboerdemokrati.

Ud over alle disse åbenlyse initiativer er det også vigtigt at få fokuseret på de kvaliteter som vi efterhånden tager for givet. Det er disse kvaliteter, der for mig skaber den bedst tænkelige bolig. Jeg bor
alment, fordi jeg sætter pris på mange kvadratmeter for en relativ billig pris, fordi jeg elsker et højt serviceniveau, hvor jeg fra den ene dag til den anden kan få fixet ting i min lejlighed, der er gået i stykker.

Jeg sætter pris på fleksibiliteten i at kunne flytte fra min bolig med kort varsel uden at risikere en personlig investering i boligen. Jeg bor alment, fordi beboerdemokratiet giver mig og mine naboer direkte indflydelse på vores lokalområde, og fordi jeg ingen andre steder er stødt på så stærke lokale fællesskaber og så mange gode lokale initiativer og arrangementer, som jeg er det i Brabrand Boligforening.


Sommerferie

Mens redaktion og mange beboere holder ferie kan du på Skræppebladets blog hver uge få en lille artikel som ovenstående fra Brabrand Boligforenings beretning suppleret med Skræppebladets fotos.

Artiklerne er skrevet af bl.a. foreningens bestyrelsesmedlemmer og handler om livet, ideerne og tankerne for beboere i Brabrand Boligforening.

Du kan allerede nu læse alle historierne ved at downloade beretningen i pdf-format.

God læselyst og god sommer.

Læs mere:

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
Årsberetning i pdf

Skræppebladets indlæg om Brabrand Boligforening

Hyggelæsning:
Skræppebladets klummer
Skræppebladets Børnekryds
Års-quiz
Jubilæums-quiz

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data