Frivilligcenter Århus: Konference

Frivilligcenter Århus inviterer til Konference

om etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv

torsadg den 8. maj 2008 kl. 10 – 15.45, Århus Salen, Skt Knuds Torv 3, 8000 Århus C

Workshops

Workshop A: Brugere med etnisk minoritetsbaggrund
v/Lise Bisballe – Center for Socialt Entreprenørskab, RUC, tidligere involveret
i Kulturkælderen og Underværket i Randers.

Workshop B: Frivillige ressourcer i spil
v/Gül Aydin – etnisk konsulent i Natteravnenes Landssekretariat i
København, bla. med ansvar for et projekt, der inddrager etniske kvinder
som natteravne.

Workshop C: Gode vilkår for initiativer og projekter
v/Murat Kilic – flere års erfaring som projektmager, bla. med børn, unge, IT
og frivilligt socialt arbejde i foreningen Millennium IT i Århus Vest.

Workshop D: Foreningssamarbejde på tværs af nationaliteter
v/Kvindehuset i Århus – Kvindehuset er opstået som et frivilligt initiativ i et
samarbejde mellem 13 kvinder med forskellige nationaliteter.

Deltagelse og tilmelding
Deltagelse i konferencen er gratis (max. 80 deltagere).
Tilmelding senest mandag den 14. april til:
post@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf. 61 28 75 26

Tilmeldingen skal indeholde:
navn / forening/institution / e-mailadresse / telefonnummer
valg af workshop A, B, C eller D
(max. antal deltagere pr. workshop er 20)

Baggrund og Tema
Frivilligcenter Århus har siden 2006 arbejdet for at fremme og styrke etniske minoritetsgruppers muligheder for at deltage i frivillige sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i Århus. Indsatsen har haft form af konsulentstøtte til etniske minoritetsforeninger og oplysningsaktiviteter rettet mod borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Ved projektets start blev der nedsat en tænketank, som ønskede, at der blev afholdt en konference, som kunne sætte fokus på emnet.

Med konferencen ønsker vi at stille skarpt på fire centrale spørgsmål:

  • Hvad skal der til for at etniske minoriteter bruger de frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud?
  • Hvad skal der til for at etniske minoriteter involverer sig som frivillige i frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde?
  • Hvad skal der til for at fremme/styrke etniske minoriteters initiativer på social- og sundhedsområdet?
  • Hvad skal der til for at fremme samarbejde mellem de traditionelt danske foreninger og etniske minoritetsforeninger?

Fokus er på de gode erfaringer og vi håber, I vil medvirke aktivt ved at
komme med bud på, hvordan vi lokalt, i et samarbejde mellem offentlige og frivillige aktører, kan fremme integration via deltagelse i frivillige sociale og sundhedsfremmende aktiviteter. Det er hensigten at nedsætte et udvalg, der i samarbejde med Frivilligcenter Århus kan følge op på resultaterne fra konferencen og bidrage til at føre idéerne ud i livet.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage; frivillige såvel som ansatte i foreninger og det offentlige, samt andre med interesse for emnet.

Med venlig hilsen
Frivilligcenter Århus


konferenceinvitation-a.jpg
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt