Nyt fra Beboerrådgivningen

Finansloven 2008 er nu faldet på plads


af Beboerrådgivningen

Regeringen, Dansk Folke-parti og Ny Alliance har netop indgået aftale om dette års finanslov. Finansloven er statens budget, der fastsætter både størrelse og fordeling af statens samlede udgifter. Her er udvalgt få konkrete afsnit fra finansloven 2008, som måske kan være væsentlig:

For dig som er på pension

For dig med børn

boernepenge.jpg Man har besluttet at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse til 10.000 kr. Det svarer til en stigning på 2.200 kr. i forhold til den gældende sats. Den supplerende pensionsydelse udbetales årligt i januar måned og er således blevet udbetalt for 2008. Forhøjelsen træder derfor i kraft i 2009.
Partierne er enige om fra og med 2. halvår af 2008 at hæve børnefamilieydelsen (børnechecken) med 2.000 kr. årligt pr. barn under 3 år. Dvs. pr. 20. juni 2008 er taksten for børn under 3 år 4.039 kr. pr. kvartal. Taksten for børn fra 3-6 år er fortsat 3.198 kr. pr. kvartal og for børn fra 7-17 år er taksten 2.516 kr. pr. kvartal.

For dig med børn i daginstitutioner

Man er blevet enige om at lave en madordning for alle børn i daginstitutioner, så man sikrer sig at børnene får noget sundt mad. Ordningen skal træde i kraft senest den 1. januar 2010. Madordningen skal betales af forældrene via den almindelige betaling til daginstitutionen. For en familie uden friplads med ét barn i børnehave vil indførelsen af madordningen i gennemsnit betyde en forældrebetaling på ca. 300 kr. pr. måned. Forældre, som er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.

Der må fremover kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i institutionen er lavt – dvs. på dage hvor mange forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan for eksempel være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Samtidig skal familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, have et trygt tilbud om pasning i en anden institution. Der kan for eksempel følge kendt personale med til gæs-te-institutionen.

Hvis du vil vide mere om finansloven 2008, kan du finde de samlede aftaler på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk

Ankestyrelsen afgør klage over 300-timers reglen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har netop afgjort, at 300 timers regl­en ikke kan anvendes over for en kontanthjælpsmodtager, da dennes ægtefælle ikke var berettiget til kontanthjælp, idet han havde et ordinært ustøttet arbejde.
Ankestyrelsen udsendte den 25. januar 2008 afgørelsen som en Principafgørelse. Det betyder, at kommunerne skal følge ankestyrelsens afgørelse i tilsvarende sager.

Ifølge loven skal ægtepar, der begge får kontanthjælp, leve op til et krav om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for to år. Hvis dette ikke sker, kan kommunen fratage den ene ægtefælle sin kontanthjælp.
Ægtepar, hvor den ene er fuldtidsarbejdende, og hvor der på grund af den arbejdende ægtefælles indtægt kun udbetales sup­plerende kontanthjælp til den anden ægtefælle, er således ikke omfattet af lovens krav.

Kommunerne er ved at gennemgå alle sager, hvor de har frataget ægtefæller deres kontanthjælp ifølge 300-timers reglen. Det sker for at sikre sig, at man ikke uretmæssigt har frataget andre deres kontanthjælp. Hvis dette er tilfældet, skal man have kontanthjælpen igen med tilbagevirkende kraft. Dvs. man får kontanthjælpen tilbage for de måneder, hvor den uretmæssigt er blevet frataget.

Har du spørgsmål i forbindelse med 300-timers reglen, er du meget velkommen til at henvende dig i Beboerrådgivningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-03 April
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data