Nyt fra Beboerrådgivningen

Finansloven 2008 er nu faldet på plads.


af Beboerrådgivningen

Regeringen, Dansk Folke-parti og Ny Alliance har netop indgået aftale om dette års finanslov. Finansloven er statens budget, der fastsætter både størrelse og fordeling af statens samlede udgifter. Her er udvalgt få konkrete afsnit fra finansloven 2008, som måske kan være væsentlig:

boernepenge.jpg
For dig som er på pension

Man har besluttet at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse til 10.000 kr. Det svarer til en stigning på 2.200 kr. i forhold til den gældende sats. Den supplerende pensionsydelse udbetales årligt i januar måned og er således blevet udbetalt for 2008. Forhøjelsen træder derfor i kraft i 2009.

For dig med børn

Partierne er enige om fra og med 2. halvår af 2008 at hæve børnefamilieydelsen (børnechecken) med 2.000 kr. årligt pr. barn under 3 år. Dvs. pr. 20. juni 2008 er taksten for børn under 3 år 4.039 kr. pr. kvartal. Taksten for børn fra 3-6 år er fortsat 3.198 kr. pr. kvartal og for børn fra 7-17 år er taksten 2.516 kr. pr. kvartal.

For dig med børn i daginstitutioner
Man er blevet enige om at lave en madordning for alle børn i daginstitutioner, så man sikrer sig at børnene får noget sundt mad. Ordningen skal træde i kraft senest den 1. januar 2010. Madordningen skal betales af forældrene via den almindelige betaling til daginstitutionen. For en familie uden friplads med ét barn i børnehave vil indførelsen af madordningen i gennemsnit betyde en forældrebetaling på ca. 300 kr. pr. måned. Forældre, som er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.

Der må fremover kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i institutionen er lavt – dvs. på dage hvor mange forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan for eksempel være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Samtidig skal familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, have et trygt tilbud om pasning i en anden institution. Der kan for eksempel følge kendt personale med til gæs-te-institutionen.

Hvis du vil vide mere om finansloven 2008, kan du finde de samlede aftaler på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk

Ankestyrelsen afgør klage over 300-timers reglen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har netop afgjort, at 300 timers regl­en ikke kan anvendes over for en kontanthjælpsmodtager, da dennes ægtefælle ikke var berettiget til kontanthjælp, idet han havde et ordinært ustøttet arbejde.
Ankestyrelsen udsendte den 25. januar 2008 afgørelsen som en Principafgørelse. Det betyder, at kommunerne skal følge ankestyrelsens afgørelse i tilsvarende sager.

Ifølge loven skal ægtepar, der begge får kontanthjælp, leve op til et krav om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for to år. Hvis dette ikke sker, kan kommunen fratage den ene ægtefælle sin kontanthjælp.
Ægtepar, hvor den ene er fuldtidsarbejdende, og hvor der på grund af den arbejdende ægtefælles indtægt kun udbetales sup­plerende kontanthjælp til den anden ægtefælle, er således ikke omfattet af lovens krav.

Kommunerne er ved at gennemgå alle sager, hvor de har frataget ægtefæller deres kontanthjælp ifølge 300-timers reglen. Det sker for at sikre sig, at man ikke uretmæssigt har frataget andre deres kontanthjælp. Hvis dette er tilfældet, skal man have kontanthjælpen igen med tilbagevirkende kraft. Dvs. man får kontanthjælpen tilbage for de måneder, hvor den uretmæssigt er blevet frataget.

Har du spørgsmål i forbindelse med 300-timers reglen, er du meget velkommen til at henvende dig i Beboerrådgivningen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt