Helheds­planen fortsat på rette vej

Parallelopdrag for rådgivningsfirmaer skal bringe helhedsplanen
for Gellerup og Toveshøj videre


af Helle Hansen

Første skridt til realiseringen af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er i fuld gang. Med udgang­en af april har Brabrand Boligforening og Århus Kommune afsluttet en udbudsrunde for rådgivergrupper med brede kompetencer.
Rådgiverne er blevet indbudt til at søge prækvalifikation til at indgå i et parallelopdrag om at udarbejde planforslag. Det er de forslag, som med tid­en skal bruges som grundlag for dispositionsplanen for hele indsatsen og forandringen af de to boligområder.

Parallelopdrag giver mange forslag

Det er for at få de bedst mulige bud på en dispositionsplan, at det blevet besluttet at lave et såkaldt parallelopdrag.
Et parallelopdrag er en arbejdsform, hvor flere rådgivergrupper/tegnestuer indbydes til at udarbejde et planforslag for Gellerup og Toveshøj. Rådgivergrupperne arbejder hver for sig, men de skal i forløbet mødes og udveksle idéer og påvirke hinandens resultater gennem fælles workshops.
Målet med den arbejdsform er, at al den oparbejdede viden skal deles mellem rådgivergrupperne, og på den måde kommer alle gode idéer projektet til gode.

Tre-fire rådgivergrupper skal lege med

Rådgiveropgaven er blevet udbudt til 6-8 rådgivergrupper, som er udvalgt efter en offentlig prækvalifikation med annoncering i EU-tidende, hvor der var ansøgningsfrist den 24. april.

Lige nu er Århus Kommune og Brabrand Boligforening i gang med at gennemgå de modtagne tilbud, hvorefter der vil blive indgået rammeaf­taler med tre-fire rådgivergrupper om levering af forslag til en plan for området til en fast pris, der er ens for alle rådgivergrupperne.

Tids- og procesplan

Arbejdet med parallelopdraget vil strække sig over resten af 2008. Det vil ske via workshops og temadrøftelser med involverede borgere, beboervalgte repræsentanter og andre aktører, eksperter, forskere, parterne fra parallelopdragsorganisationen samt andre ressourcepersoner.

Til sidst vil der på baggrund af rådgivergruppernes planforslag blive udformet et forslag til en dispositionsplan, som skal gennem en beslutningsproces i byrådet og i Brabrand Boligforenings repræsentantskab.
Den endelig dispositionsplan vil derefter være fundamentet for de kommende 10-20 års fysiske omdannelser og forandringer i Gellerupparken og Toveshøj.

Dispositionsplanen vil i løbet af 2009 danne grundlag for en ændring af kommuneplanen samt nye lokalplaner. Og det er på baggrund af de nye lokalplaner, at Århus kommune, Brabrand Boligforening samt selskaber, der er dannet til formålet, og private investorer vil kunne gå i gang med at føre alle idÉerne ud i livet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data