Historien bag helhedsplanen

Det startede i 2006

af journalist Marianne Stenberg

Historien
I foråret 2006 beder Århus Kommune om i et samarbejde med Brabrand Boligforening at få formuleret en områdeplan for Gellerup indeholdende de nye redskaber, der er kommet i spil med Regeringens strategi mod ghettoisering:

Kombineret udlejning, omdannelse af boliger til erhverv, salg af boliger. Brabrand Boligforening foreslår, at der laves en helhedsplan med en 10 års horisont, hvor der er et realistisk fokus på de redskaber, der vil have en effekt for området som helhed. Brabrand Boligforening savner langtidsperspektiv, kreativ nytænkning og finder de nye redskaber utilstrækkelige.

Områdeplan
Det aftales, at Århus Kommune og Brabrand Boligforening i samarbejde udarbejder en analyse, hvor den faktuelle status skal danne grundlag for indsatsen i området. I november 2006 udsender Brabrand Boligforening sin del af analysen – Områdeplan Gellerup.

En rapport, som på baggrund af en analyse af beboersammensætning og flyttemønstre sætter dystre tal på situationen i Gellerup-området. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen bidrager med et kig i fremtidens glaskugle, og Home giver et bud på salgsmuligerne. Områdeplanen fik stor medieinteresse og blev hurtigt døbt ”nødråbet fra boligforeningen”.

Plusplan
I foråret 2007 afleverer Brabrand Boligforening en plusplan til Århus Kommune med forslag til, hvordan en rækker plusser som for eksempel nye linier og ankre kan få Gellerup-området ind i en ny udvikling. Plusplanen er udarbejdet på baggrund af områdeplanen.

Plusplanens hovedidé og elementer bliver senere skrevet ind i helhedsplanen, som Århus Kommune og Brabrand Boligforening arbejder tæt sammen om. Det fælles udspil – kaldet helhedsplanen – offentliggøres den 11. juni 2007 på et pressemøde på Rådhuset, hvor borgmester, rådmænd samt bestyrelsen i Brabrand Boligforening deltager.

Aftalen juni 2009
Natten til tirsdag d. 23. juni 2009 vedtager Brabrand Boligforening og Århus Kommune aftalegrundlaget for helhedsplanen. Heri defineres de fysiske forandringer herunder antallet af blokke, der skal nedrives, omdannes og sælges. Aftalen udmøntes i en dispositionsplan, der i foråret 2010 sendes i høring i 8 uger.

Dispositionsplan godkendes
19. november 2010 indgår Brabrand Boligforening og Århus Kommune en politisk aftale, der godkender dispositionsplanen og sætter navne på de blokke, der bliver berørt af nedrivning, omdannelse og salg.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt