Afd.bestyrelse: Brev om overgang til stor tv-pakke

Da der for mange i Holmstrup er stor usikkerhed i forbindelse med overgangen til det individuelle tilvalg af den store tv-pakke, har afdelingsbestyrelsen sendt dette brev til Brabrand Boligforening med anmodning om en hurtig reaktion.

Holmstrup d. 17. juni 2008
Henvendelse til foreningsbestyrelsen og administrationen i Brabrand Boligforening
Ligesom andre afdelinger i boligforeningen overgik Holmstrup den 1/4-08 til kollektivt kun at modtage den lille tv-pakke.

Overgangen til den nye tv-pakke-ordning har for mange af de beboere, som valgte den store tv-pakke, været kaotisk grundet Stofas mangelfulde takling af overgangen. Med brev til beboerne modtaget d. 12. juni har Stofa fortsat givet os mangelfuld information.
Arkivfoto: Stofa forklarer om nye programpakker på infomøde i Holmstrup
Der var meget kort tidsfrist for tilmeld­ing (3 dage), forkerte opkrævninger, rykkere udsendt på forkert grundlag og forøgelse af pris på pakke uden yderligere advisering. Manglende svar på henvendelser til Stofa fra frustrerede beboere har ikke gjort det bedre. De individuelle kontraktforhold mellem de enkelte husstande og Stofa ses heller ikke at være bragt i orden.–Beboere har forgæves rykket for at få kontrakt tilsendt.

Mange beboere er nu i vildrede. Det hele ligner noget rod og skaber stor forvirring om noget, som er så følelsesfuldt for mange hjem og familier: TV-pakkerne og hvad der skal betales for dem. Med de mange mærkelige og mangelfulde opkrævninger (manglende information på opkrævninger­ne) er mange med rette i vildrede med, hvad prisen er, og om der skal betales fra den 1/4 eller den 1/7.

Da Stofa ikke har kunnet finde ud af at takle overgangen til individuelt valgte tv-pakker, må vi bede administrationen og foreningsbestyrelsen sørge for gennem det kollektive medlemskab af Antenneforeningen Aarhus, at der kommer afklaring på følgende punkter:

  • Hvorfor er der opkrævet forskellige beløb for den store pakke: 884, 637 eller 667 kr. per kvartal?
  • Kan Stofa bare hæve programafgift uden varsling?
  • Hvordan vil Stofa sikre, at beboere, som har betalt for meget, får deres penge tilbage?
  • Vil der blive tilsendt en kontrakt til de beboere, der har ønsket den store pakke?
  • Vil beboere som først betaler for juli kvartal få problemer?
  • Vi forventer også, at skal Stofa have adgang til lejlighederne for at påsætte filtre, så foregår det efter de almindelige varslingsregler for adgang til lejlighederne.

Forvirringen er stor, frustrationerne er store, så vi forventer, at foreningsbestyrelsen og administrationen vil hjælpe med til en hurtig afklaring, så de enkelte beboere ikke skal føle sig ladt i stikken.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 6, Holmstrup
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt