Lederen

En stormoske i Gellerup? Nu er det op til dig

Planer og meninger om en stormoské i Århus har bølget op og ned de seneste år. Som det fremgik af Skræppebladet i oktober, er der mange beboere i Gellerupparken, som gerne vil have en moske ved siden af Globus1.

I begyndelsen af november besluttede Århus Byråd at ændre i kommuneplanen, så planen giver mulighed for at et stykke af det grønne område mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej kan bruges til byggeri af en stormoske og et islamisk kulturcenter.

Det er Brabrand Boligforening, der ejer arealet, og derfor er det foreningen, dvs. beboere som dig, der skal sige ja eller nej til, om vi vil sælge. Beslutningen skal tages af repræsentantskabet: Har du en mening, så giv den til et medlem af din afdelingsbestyrelse – der er ham/hende der får en stemmeseddel.

Der er meget delte meninger om moskeens placering. Flere politikere og nogle i foreningsbestyrelsen synes, det er en rigtig dårlig idé at placere moskeen tæt ved boligerne for masser af muslimer. De mener, at det vil skade integrationen, og ser den hellere placeret f.eks. på havnen eller i den nye bydel ved Lisbjerg.

Omvendt er mange tilhænger af placeringen, som måske netop kan være med til at give bedre forståelse mellem muslimer og ikke-muslimer. Der er også en pointe i, at en afdeling som Gellerupparken gerne vil have en moske i Gellerup.
At der står 11 foreninger som repræsenterer bl.a. somaliere, tyrkere og arabere bag ønsket om moske og kulturcenter kan sikkert også bidrage til større samarbejde og forståelse blandt muslimer med forskellig baggrund.

Byggeriet af en stormoske og islamisk kulturcenter forventes at koste omkring 50 millioner kroner. Foreningerne anser det for realistisk at rejse midlerne på relativ kort tid via forbindelser til bl.a. mellemøsten. Dette har fået modstandere til at mene at moskeen kan blive et magt-center, og at de, der ”betaler for orkesteret, nok også vil bestemme musikken”.

Den såkaldte helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj nævner ikke med et ord en moske. Hvis boligforeningen vil sælge, er det helt nødvendig at tage moskeen med i planen.
Der skal tænkes stort mere end et sted.

Og mens der tænkes holder Skræppebladet juleferie.
Næste blad udkommer omkring 1. februar.

Godt nytår

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data