Helheds­plan for Gellerup trækker ud

Forslaget til en dispositionsplan for Helhedsplanen bliver forsinket. Revideret køreplan på vej. Imens laves ønskeliste over initiativer, som kan sættes i værk her og nu

Ambitionen lød flot; at der med udgangen af 2008 skulle ligge en dispositionsplan klar for Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Planen skulle herefter behandles af byrådet og Brabrand Boligforenings repræsentantskab og præsenteres for offentligheden allerede onsdag den 18. februar 2009.

Men et er ambitioner, noget andet er virkelighedens realiteter. Og allerede på et møde i den politiske styregruppe for helhedsplanen på Århus Rådhus midt i december blev det klart, at det ambitiøse mål om et grydeklar dispositionsplan midt i februar, desværre ikke var realistisk.

Politiske forhandlinger

I stedet blev det aftalt, at der inden 1. februar skal være lagt en ny køreplan for det videre arbejde med at få vedtaget dispositionsforslaget, der efterfølgende kan omsættes til lokalplaner og kommuneplaner, som skal omdanne Gellerup fra et socialt udsat boligområde til en sund og levende bydel.
Den først fase af Helhedsplanen forløb ellers fuldstændig efter drejebogen med efterårets fire workshops i GLOBUS1. Her præsenterede de fire udvalgte rådgivergivergrupper med cirka en måneds mellemrum den store Inspirationsgruppe af lokale repræsentanter og ildsjæle for deres arbejde. Ved hvert møde kom Inspirationsgruppen både med input og kommentarer til rådgivergruppernes fremlæggelser, som de så kunne gå hjem og arbejde videre med.

Ved efterårets sidste workshops den 19. november afleverede rådgivergrupperne hvert deres bud på de forandringer, der skal ske i Gellerupområdet.

Efterfølgende har et fagligt rådgivningsudvalg, der som en slags dommere har fulgt hele processen, arbejdet med at formulere en afsluttende betænkning om parallelopdragene. Og det er behandlingen af denne betænkning og den videre planlægning af forløbet, som nu har forskubbet tidsplanen et stykke ud i fremtiden.

Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Grydeklare projekter

Efterårets workshops og bud fra rådgivergrupperne bragte mange spændende idéer og tanker om udviklingen af Gellerup og Toveshøj på banen. Ikke alle idéer er afhængige af en stor helhedsplan med lokalplaner og kommunalplaner for at blive iværksat.

Så sideløbende med, at der på lidt længere sigt arbejdes på at få dispositionsplanen tilbage på sporet, så vil boligforeningen i samarbejde med kommunen gå i gang med at igangsætte initiativer, som på kort sigt kan være med til at bringe forandringer til boligområdet.

Der arbejdes lige nu med at formulere en slags ønskeliste, som blandt andet indeholder en hurtigt indsats i forhold til oprydning i de grønne områder, bedre belysning og mere skiltning, som kan være med til at begrænse for eksempel knallertkørsel i området.

En ny busvej direkte gennem Gellerup, der skal være en forlængelse af Linie 10 forbi GLOBUS1 gennem Gellerupparken med stop ved Gellerup Badet og med endestation ved Netto, er også et forslag. Og der arbejdes også fortsat på en åbning af Gellerup Højskole i eftersommeren 2009, ligesom der i løbet af kort tid forventes svar på ansøgningen om Landsbyggefondsmidler til at etablere et stort Foreningernes Hus på Nordgårdskolen til glæde for alle områdets mange foreninger.

Du kan følge med i udviklingen af helhedsplanen via Brabrand Boligforenings nye hjemmeside www.brabrandbolig.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-01 Februar
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data