Sommerferietilbud til børnefamilier

Nu er det tid til at søge feriehjælp

af Beboerrådgivningen. Illustration af Jesper Ankjær

Beboerrådgiverne har atter brugt efteråret til at søge midler til vores sommerferieprojekt, hvor vi kan støtte børnefamilier med begrænset økonomi, således at disse familier også får en mulighed for at komme på ferie, selv om penge er små.

Vi er glade for at kunne fortælle, at Arbejdsmarkedets Ferie Fond (AFF) har besluttet at yde en væsentlig støtte til vores ferieprojekt. Udover AAF har vi yderligere fået penge fra Tips- og Lottomidlerne og venter svar fra nogle mindre fonde.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold samt i et vist omfang hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Er I en børnefamilie – har I lyst til at holde en uges ferie sammen – og kniber det med at få råd, så er dette tilbud måske noget for Jer? Tilbuddet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet til dagligt.

Der ydes kun støtte til ferie i Danmark. I mange år har vi samarbejdet med Dansk Folkeferie, da mange beboere har været glade for deres feriecentre og de mange muligheder for børnene, som centrene rummer. Hvis I selv har en anden god idé til et feriested, så kan dette også være en mulighed.

Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier der bor i afdelingerne: Skovgårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg har mulighed for at ansøge.
At det udelukkende er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at afdelingerne her har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige og ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge/få foretaget en vurdering af mulighederne for at få bevilget et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10-12 samt torsdag 15-17.

Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh og Abelone Asingh i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th. i tidsrummene: tirsdag 10-12 samt torsdag 15-18.

For beboere på Holmstrup mark er der også mulighed for at søge i tirsdags-rådgivningen klokken 15-17 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6 (oven på selskabslokalerne).

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet tidspunkt.

Dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.

Ansøgningsfristen er fredag den 27. marts 2009.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, der opfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ligeledes vil ansøgere, der har været af sted inden for de sidste 2 år komme sidst blandt ansøgerne.

Med venlig hilsen
Jens Høgh / 8625-2126 og
Abelone Asingh / 8625-2150 samt
Maryam Fereidanian / 2018-5424
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt