Afd. 4: Beboere med mod på udfordringer efterlyses

Afgdeling 4: Gellerupparken

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har brug for nye kræfter

Onsdag den 23. september klokken 19.00 holder Gellerupparken ordinært beboermøde i Skovgårdsparkens selskabslokale.

Her vil afdelingsbestyrelsen aflægge beretning for året, der er gået. Og den kommer i høj grad til at handle om arbejdet med helhedsplanen, den boligsociale helhedsplan, men også om mere almindelige driftsopgaver, som beboernes repræsentanter har arbejdet med det forløbne år.

Beboerne bliver også præsenteret for budgettet for 2010, som skal vedtages. Og så stiller afdelingsbestyrelsen et forslag om, at afdelingen igen skal begynde at holde beboermøder to gange om året.

Engagerede beboere efterlyses

Beboermødet slutter af med valg til afdelingsbestyrelsen. Her skal vælges eller genvælges otte nye medlemmer samt et antal suppleanter.
Afdelingsbestyrelsesarbejdet i Gellerupparken er en udfordrende opgave, som byder på mange møder og mange diskussioner om boligpolitiske emner.
Som landets største boligafdeling har Gellerupparken en masse store opgaver, som beboernes repræsentanter skal arbejde med.

Afdelingsbestyrelsen holder normalt ét månedligt møde, men mellem møderne arbejder alle afdelingens små ad hoc-udvalg med hver deres specielle opgaver, som kan være alt fra planlægning af beboerfester eller andre arrangementer til genopretning af de grønne områder, opsyn med legepladser, valg af farver til postkasser eller arbejdet med den kommende helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj.

Afdelingsbestyrelsen har hvert kvartal en arbejdslørdag, hvor der gås i dybden med et tema. Og så tager alle medlemmerne én gang om året af sted på 24-timers internat for at styrke samarbejdet i afdelingsbestyrelsen.

Udfordringerne er der masser af, og beboere, der har tid og lyst til at være med til at påvirke udviklingen i afdelingen, har stor mulighed for i bestyrelsen at være med til at sætte deres fingeraftryk på, hvordan der fremover skal være af leve og bo i Gellerupparken.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data