Er Helheds­planen en Social Indsats?

Under det emne kan den findes på boligforeningens hjemmeside

Hvis du vil læse om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj kan du prøve at gå på internettet, for eksempel Brabrand Boligforenings hjemmeside: http://www.brabrand-boligforening.dk; men du skal være opmærksom på, at du fra forsiden skal klikke ind på ”Social indsats” for at finde vej til Helhedsplanen.

Den historiske baggrund for, at en nedrivning og salg af almene boliger nu er endt under såkaldt social indsats, er nok den borgerlige nyliberale regerings fortjeneste; gennem den såkaldte Programbestyrelse iværksatte regeringen et arbejde for at forhindre ”ghettoisering”, som man kalder det.

Programbestyrelsen iværksatte et arbejde for at kortlægge såkaldt ”udsatte områder”. Pudsigt nok er der kun tale om områder med almene boliger, og Programbestyrelsen har koncentreret sig om at undersøge finurligheder som beboernes gennemsnitsindkomster, tilknytning til arbejdsmarkedet og også beboernes andel af indvandrere og efterkommere!

Der er så i Århus kommune af Programbestyrelsen udset: Gellerupparken og Toveshøj, Bispehaven, Århus Vest, Rosenhøj, Søndervangen, Kjærslund og Ny Søndervangen – disse områder er altså truet af Helhedsplan.
Andre områder af kongeriget er udset samme hårdhændede behandling f.eks. Mjølnerparken og Vollsmose.

Ghettoisering

En ghetto er ifølge ordbogen en bydel hvor mennesker af samme herkomst bor, men som alle ved, er det ikke tilfældet i det almene boligområde Gellerup og Toveshøj, for her er vi en multietnisk befolkning, og det samme er tilfældet overalt i de almene boligområder, som Programbestyrelsen ivrigt har undersøgt. Så hvorfor Regeringen og Programbestyrelsen har valgt at bruge udtrykket Ghettoisering, står hen i det uvisse.

Skulle vi tale om ghettoer i Århus, er det nok mere relevant at vi ser på steder som Risskov og Skåde, de såkaldte rigmandsghettoer.

Nye markeder

Interessen for Gellerup og Toveshøj skyldes ikke, at man gerne vil gøre noget godt for beboerne i området, snarere det modsatte, man ønsker at komme af med nogen af beboerne – Det er smukt sagt af direktør for Brabrand Boligforening Torben Overgaard: ”Målet er at få nye beboere ind i området og dermed sikre en mere positiv udvikling. Vi kalder det positiv tilvækst” (Århus Onsdag 1. juli –2009).

Helhedsplanen lukker også op for et nyt kapitalmarked, en stor del af områdets spekulationsfrie almene boliger vil falde for entreprenørernes maskiner, og andre almene boliger vil blive solgt som ejerlejligheder og overgå til ejendomsmæglernes marked.

Inspiration til Helhedsplaner for udvalgte almene boligområder kommer altså fra Regeringen og den tidligere nedsatte Programbestyrelse. Ulven har klædt sig ud som et får, en hel anden hensigt ligger bag en ”social indsats” – og så er det jo heller ikke lige interessen for samfundets lavindkomstgrupper som bekymrer regeringen.

Kapitalinteresserne får et nyt marked i Gellerup og Toveshøj, det er nok det, som vores nyliberale regering kunne tænkes at udtrykke som ”Positiv vækst”.

Social Indsats

Helhedsplanen har store fysiske forandringer af området som hovedinteresse, for det sociale, det der handler om mennesker, er jo også allerede sat i gang.
Helhedsplanens ”Sociale helhedsplan” har stort set kun at tilføje, at det boligsociale arbejde skal øges, og at foreningslivet skal styrkes.

Meyer-projektet, som handler om at vi få styr på affald, er i gang og ligeså det kriminelt forebyggende arbejde, ja al den sociale indsats som allerede i forvejen findes i Brabrand boligforening, synes Helhedsplanen at tage æren for…

I pressemeddelelse af 23/6 hedder det at: ”- området skal tilføres nye boligformer og dermed også nedbringe andelen af almene boliger”.

Boligforeningens bestyrelse og administration taler om at reducere 1776 almene boliger til 1200. Helhedsplanen taler også om tættere byggeri, men det er ikke af almene boliger!
Men der kan jo på en måde blive tale om en form for social indsats i opgaven med at få nogle beboere til at flytte ud af deres almene boliger – .

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-09 November
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2009-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data