Nye regler

Du skal være aktiv, hvis du vil bevare din placering på ventelisten

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Sidst i december kom der nye regler for udlejning og dermed også nye ventelisteregler. Med den nye Bekendtgørelse for udlejning af almene boliger følger ændringer, der får betydning for dig.

Alle skal betale hvert år
Fremover skal du hvert år betale et ajourføringsbeløb for at bevare din anciennitet/placering på ventelisten. Det gælder for alle medlemmer – også hvis du har en bolig.  Betaler du ikke, vil du miste din anciennitet og/eller ventelisteplacering.
Indtil 1. januar 2010 var det dit medlemsnummer, der bestemte din placering på ventelisten. Med den nye lovgivning er det i stedet det tidspunkt, hvor du optages på ventelisten, der afgør din placering.

Hvad gør du for at bevare din anciennitet
Inden 1. juni skal alle vores medlemmer, der ønsker at bevare deres anciennitet, henvende sig til os og blive tilmeldt ventelisten. Som medlem får du så en anciennitet på ventelisten, som svarer til det medlemsnummer, du har nu. Hvis du vil bevare din anciennitet, skal du tilmeldes ventelisten, uanset om du ønsker at stå søgende til en bolig eller ej. Det koster ikke noget at tilmelde sig nu. Fremover vil der være et årligt ajourføringsgebyr for at stå på ventelisten, som opkræves første gang primo 2011. Ved manglende betaling slettes man af ventelisten og mister derved sin anciennitet.
 
Beboer i Brabrand Boligforening
Har du en bolig i Brabrand Boligforening, skal du også fremover betale for at bevare din anciennitet. Du bevarer din oprykningsret, hvis du søger ny bolig, i og med at du afgiver en bolig. Det vil sige, at som beboer mister du ikke dine rettigheder, under forudsætning at du fremover hvert år betaler ajourføringsgebyret. Betaler du ikke, så slettes du på ventelisten – og må starte forfra.
 
230.000 breve
Vores 230.000 medlemmer i århusbolig – både med bolig og uden bolig – får inden 1. marts et brev, hvor vi fortæller om de nye regler for anciennitet og rettigheder. Når du har fået brevet, skal du kontakte os for at bibeholde din anciennitet. Så længe du ikke har modtaget brev fra os, kan du være sikker på, at dit medlemskab er, som det plejer at være.

Hvad kan du gøre?
Hvis du ringer til os nu, kan vi kun registre din adresse. Vores it-system er endnu ikke omprogrammeret til de nye regler, så ændringer i forhold til anciennitet kan vi ikke registre. Så afvent brevet og følg vejledningen deri.
Men du kan hjælpe os ved at sørge for, at vi har din korrekte adresse. Hvis du allerede nu får breve fra os til den korrekte adresse, skal du naturligvis ikke henvende dig.
 
Modtager du i dag tilbud på e-mail og sms, så log dig ind på ”Min side” på www.aarhusbolig.dk og kontroller, at din adresse er korrekt registreret.
 
Modtager du tilbud pr. brevpost, så kontakt den boligforening, du bor i, eller den boligforening, du er indmeldt i. Fortæl, at du vil sikre dig, at dine adresseoplysninger er korrekte, og så vil vi opdatere din adresse.
Ud over opdatering af dine adresseoplysninger, skal du blot læne dig tilbage, indtil du modtager brevet fra os.

Familier med børn
I Bekendtgørelsen er fortrinsretten for børnefamilier afskaffet. Så fremover har enlige og par uden børn samme ret til boliger på tre eller flere rum som børnefamilier. Dog kan bestyrelsen i Århusbolig beslutte at beholde fortrinsretten for børnefamilier. Det er derfor op til boligorganisationerne i Århusbolig at beslutte om fortrinsretten skal bestå.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt