Afd. 5: Navneskilte – nyt bestyrelsesbedlem

Afdeling 5: Toveshøj

og noget om Helhedsplanen

Det var de ting, der optog beboerne på afd. 5´s ordinære afdelingsmøde den 22. april.
Der var mødt et pænt antal beboere op, det vil sige ca. 30-35 stykker. Vist nok flere end der plejede, fik man indtryk af.

Mødet var hurtigt afviklet og kun med ganske få spørgsmål til beretning og regnskab.

Man var i gode hænder hos dirigenten Vagn Eriksen.

Formanden aflagde sin beretning, hvor emnerne var:

Fase 1 af Helhedsplanen er nu i gang, og som alle kunne se, var der ryddet i beplantning, opsat belysning, og andre initiativer sat i værk. Høringsfasen er i gang, og beboerne skulle have modtaget høringsmateriale. Hvis ikke, kan man henvende sig på Brabrand Boligforening eller på det nye museum i afd. 4. Efter høringsfasen skal der være drøftelser mellem Århus kommune og Brabrand Boligforening og til sidst afstemning.

Nye postkasser (som er en lovpligtig foranstaltning) er blevet opsat i opgange. Det har imidlertid vist sig at være et problem, idet beboerne smider om sig med reklamer. Beboerne har fået en regning for oprydning, og problemet er nu i bedring. Endnu ligger dog en del reklame og flyder.

I opgangene har vægge været klistret til med opslag, og taperester har skullet fjernes, derfor har man i stedet anskaffet skinner, som beboernes opslag kan sættes fast med.
Der er kommet nye navneskilte på alle døre.

Betonfacader er blevet malet, og gavle er blevet afrenset.

Man har som et forsøg sat videoovervågning op i en kælder i en udvalgt opgang.

Via midler fra Helhedsplanen har det været muligt at etablere en Sundhedslegeplads for både børn og voksne. Tak til afdelingsbestyrelsen for det store arbejde, der er lagt i dette projekt.
Der har i årets løb været mange aktiviteter i afdelingen, og man vil gerne vide, hvilke der fremover skal prioriteres.

Der har som sagt været en stor diskussion omkring betaling/tilbagebetaling af varmepenge, men den sag skulle nu være ordnet jvf. efterårets afdelingsmøde.

Navneskilte

En beboer, Inge Laursen, havde en kommentar til de nye placeringer af navneskilte på døre. Hun kunne slet ikke forstå en placering langt over hovedhøjde, og et navneskilt med meget små bogstaver. Hvorfor havde man valgt sådan en løsning. Nu havde hun boet i sin lejlighed i 39 år med et almindeligt navneskilt på brevsprækken, og det havde fungeret godt i alle de år. Det er jo ikke sikkert, at alle brevsprækker kan sløjfes, da ældre og handicappede mennesker stadig kan søge om at få posten gennem brevsprækken. Derudover ville hun meget gerne have været orienteret før opsætningen.

Den ansvarlige for driften kunne dertil svare, at den nye placering af navneskilte er en nyordning, der er billigere end de gamle navneskilte på brevsprækken, og det er en fordel på grund af den store udskiftning.

Formandens beretning blev derefter godkendt.

Regnskabet fik en kommentar af bestyrelsesmedlem Henning Thomsen.
Der var sket en tilbagebetaling af lønsumspenge på 1,6 mill. kr., og med blandt andet dette viste regnskabet et overskud.
Varmepenge fra sidste års budget er gået ind i 2009-regnskab og henlagt til næste års regnskab.

Tallene i regnskabet giver sig selv, og han havde ikke yderligere kommentarer.

Torben Overgaard havde en forklaring til en aftale, der var indgået mellem Århus kommune Værker og Boligforeningen, om at målingen af varme fra ledningsnet skulle ske, hvor nettet går ind i boligblokken i lighed med andre fjernvarmemodtagere, og fra hvornår ændringen skal ske.

Kunne samtidig oplyse, at Boligforeningen havde klaget over lønsumsudgifter og havde fået medhold. De penge, som afdelingen dermed havde fået tilbage, går ind som en del af overskud og kan bruges til huslejenedsættelse.

Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Fahmo Ismail

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Fahmo Ismail

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Solveig Petersen og Ilhan Mohammed var på valg og ville gerne genopstille.
Derudover blev disse beboere foreslået:
Fahmo Ismail og Farhiyo Mohammed.
Udfaldet blev:
Ilhan Mohammed genvalgt med 53 stemmer
Solveig Petersen, 23 stemmer
Fahmo Ismail, 23 stemmer
Farhiyo Mohammed, 18 stemmer.

Derefter omstemning mellem Solveig og Fahmo, og udfaldet blev
Fahmo Ismail, 37 stemmer og dermed nyt afdelingsbestyrelsesmedlem
Solveig Petersen, 29 stemmer blev 1. suppleant.

Helhedsplan

Der var efterfølgende under evt. en del spørgsmål til Helhedsplanen og også om den modstand, man havde læst om.

Keld Albrechtsen kunne oplyse, at man i øjeblikket forhandler med Århus kommune om de huslejemæssige konsekvenser for beboerne i tilfælde af tomme lejligheder, hvis Helhedsplanen bliver vedtaget.

Der kan ikke laves en endelig aftale, før der er garanti for, at der ikke bliver huslejestigninger, hverken for de aktuelle afdelinger eller alle afdelinger. Ingen af delene er acceptable. Der forhandles hårdt om det. Ellers bliver der svært.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-05 Juni side 26-27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data