Vi kan blive til så meget andet end det, vi plejer!

Vejledningscenteret hjælper de unge og deres forældre

”Da vi kom, vidste vi en lille smule om de forskellige uddannelser efter gymnasiet. Men vi gik fra mødet med en rigtig god baggrundsviden om uddannelserne. Der blev både fortalt om ulemperne og de gode ting. Det indblik vi fik, var et andet end det, vi kan læse os til i bøgerne, og det, studievejlederen fortælle om.

Her er det unge som os selv med den samme tankegang, der fortæller, hvordan det er at være studerende, og hvilke ting vi skal tag hensyn til. Jeg lærte blandt andet at frivilligt socialt arbejde er en rigtig god ting at have med i rygsækken, da der bliver taget hensyn til, hvilke erfaringer man har fra det virkelig liv af.

De forskellige gæster på mødet var en god kombination, de repræsenterede både de naturvidenskabelige og de humanistiske studier. Så der var faktisk noget for alle. Jeg er glad for, at der bliver taget initiativ til at lave arrangementer som dette for unge udenlandske piger som jeg selv.

De fleste af os har brug for at vide, at vi kan blive til så meget andet, end det vi plejer. Jeg synes selv, det er meget vigtigt at udenlandske piger får sig en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet. Mange af os har haft mulighed for at gå i skole siden 0. klasse. Så der er ingen undskyldninger for ikke at tage en uddannelse.

Det er lige meget om den er kort eller langvarig, det gør ingen forskel, så længe vi kommer ud i samfundet og bidrager med noget. Det er ikke kun godt for samfundet, men også godt for den enkelte person.

Man lærer, hvem man er, hvad man står for, og hvor vigtigt det er, at vi alle bidrager et eller andet for at få et godt samfund,” siger Amran, der sammen med andre unge fra Langkjær Gymnasium var med til ungeaften forår 2010 om uddannelse og studenterlivet.

Formålet med aftenen var at give dem relevante redskaber og at ruste de unge bedre til at gennemføre deres ungdomsuddannelser og forberede dem til videregående uddannelser. En gruppe af vejledningscentrets rollemodeller, der selv er i gang med videregående uddannelser, deltog i mødet, og kunne fortælle om egne erfaringer. Aftenen satte fokus på bl.a. gruppesamarbejde, håndtering af eksamensangst, stiftelse af en familie i en tidlig alder og konsekvenserne for uddannelse, stærk faglighed som vejen til at komme med i det sociale fællesskab.

Religion ingen hindring

En klar udmelding fra aftenens deltagere var, at religion ikke er den forhindring, som mange frygter. Desuden understregede rollemodellerne vigtigheden i at deltage i det frivillige sociale arbejde dels for at få livserfaring, dels fordi det tæller og hjælper en i sin uddannelse og fremtidige jobkarriere.

Arrangementet var startskuddet på en lang række aktiviteter. Vejledningscentret har nemlig fået midler fra Rammen til mindre initiativer på integrationsområdet til ekstraordinære aktiviteter i form af forældrekurser om ungdomskultur, 2 informationsmøder/Workshops om forældrenes og ungdomsuddannelsesvejledernes gensidige forventninger til hinanden i de unges karriereudvikling. Disse informationsmøder/workshops udvikles i samarbejde med UU Århus.

4 Ungeaftner- informationsmøder/workshops med afsæt i de unges udfordringer, oplevelser og erfaringer de unge har fået i deres uddannelsesinstitutioner i forhold til deres inklusion i uddannelserne. Hvordan de kan bidrage i inklusionsbestræbelse i uddannelse. Ungeaftnerne munder ud i en ungekonference med Cafeborde: Præsentation og diskussion af de konklusioner fra de afholdte ungeaftner- informationsmøder/workshops.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-05 Juni side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data