Forbedringer i driften

Gellerup/Toveshøj vil gøre noget ved det

af Kirsten Hermansen og Hans Esmann Eriksen
foto af Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladets udsendte har besøgt Helle Hansen fra Gellerupparkens bestyrelse og Troels Bo Knudsen fra Toveshøjs bestyrelse for at høre, om det projekt de to afdelinger har fået penge til fra Landsbyggefonden. Et projekt de to afdelinger skal gennemføre i samarbejde med driftsorganisationen i Brabrand Boligforening i løbet af de næste 4 år.

Projektet har den meget lidt sexede titel “ Indsats for ændret driftsorganisation i Brabrand Boligforening“, men indholdet er spændende og udfordrende.

Helle Hansen, formand for Gellerupparken (th) og  Troels Bo Knudsen, tidligere formand for Toveshøj (tv)

Helle Hansen, formand for Gellerupparken (th) og Troels Bo Knudsen, tidligere formand for Toveshøj (tv)

Hvad går projektet ud på?
I ansøgningen til projektet lægges der vægt på at skabe en driftsorganisation, der kan levere en totalservice, som kan styrke konkurrenceevnen for boligområdet.

Man ønsker at opnå:
Mindre afstand og bedre forståelse mellem beboere og driftspersonale
Færre affaldsproblemer
Mindre hærværk i området
Mindre utryghed blandt beboerne og dermed lavere fraflytningsprocent
Større tillid fra beboerne til driften, som kan føre til bedre hverdagsforhold for såvel beboere som medarbejdere
Bedre økonomi for afdelingerne pga. færre omkostninger til reparationer og fuldt udlejede bygninger
Større inddragelse af beboerdemokratiet i alle vigtige spørgsmål og forhandlinger

Svært at være medarbejder – misforståelser kan let opstå
Troels Bo Knudsen fortæller om sine holdninger til projektet.
“Det må være svært at være medarbejder. Der er mange forskellige typer af beboere, som man let kan komme til at skære over en kam. Derfor kan der være beboere, der oplever, at de ikke får en tilstrækkelig god service – og nogle gange sker det, fordi der opstår misforståelser i forløbet.
Vi må blive bedre til at møde den enkelte, der hvor han/hun er. Samtidig med at vi klart fortæller, hvad driften gør, og hvad beboeren kan forvente.”

Forventningsafstemning
Helle Hansen fortæller:
“Gellerup-parken er jo ikke ny længere og mange lejligheder har en lav standard. Det prøver vi at gøre noget ved i disse år ved at forbedre lejlighederne ved ind og udflytning. Der foregår mange flytninger, og der skal ikke meget til, før læsset vælter, specielt når der er flere medarbejdere og underleverandører, der skal involveres.

Vi har i afdelingen gennem flere år ment, at det kan gøres bedre. Nu er der enighed om, at der skal gøres noget ved det, så der kan skabes større forståelse og mere tillid. Hvis vi kan blive bedre til at synliggøre og præcisere en forventningsafstemning mellem drift og beboere, og holde de løfter, der er givet, så er meget nået.”

Helle har også et forslag om en ændret struktur i form af driftens opdeling i tværfaglige teams med hver deres geografiske ansvarsområde. En bedre koordinering mellem medarbejderne kan spare arbejde og give bedre fokus for de enkelte teams.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt