Forbedringer i driften

Gellerup/Toveshøj vil gøre noget ved det

Skræppebladets udsendte har besøgt Helle Hansen fra Gellerupparkens bestyrelse og Troels Bo Knudsen fra Toveshøjs bestyrelse for at høre, om det projekt de to afdelinger har fået penge til fra Landsbyggefonden. Et projekt de to afdelinger skal gennemføre i samarbejde med driftsorganisationen i Brabrand Boligforening i løbet af de næste 4 år.

Projektet har den meget lidt sexede titel “ Indsats for ændret driftsorganisation i Brabrand Boligforening“, men indholdet er spændende og udfordrende.

Helle Hansen, formand for Gellerupparken (th) og Troels Bo Knudsen, tidligere formand for Toveshøj (tv)

Helle Hansen, formand for Gellerupparken (th) og Troels Bo Knudsen, tidligere formand for Toveshøj (tv)

Hvad går projektet ud på?

I ansøgningen til projektet lægges der vægt på at skabe en driftsorganisation, der kan levere en totalservice, som kan styrke konkurrenceevnen for boligområdet.

Man ønsker at opnå:

Mindre afstand og bedre forståelse mellem beboere og driftspersonale
Færre affaldsproblemer
Mindre hærværk i området
Mindre utryghed blandt beboerne og dermed lavere fraflytningsprocent
Større tillid fra beboerne til driften, som kan føre til bedre hverdagsforhold for såvel beboere som medarbejdere
Bedre økonomi for afdelingerne pga. færre omkostninger til reparationer og fuldt udlejede bygninger
Større inddragelse af beboerdemokratiet i alle vigtige spørgsmål og forhandlinger

Svært at være medarbejder – misforståelser kan let opstå

Troels Bo Knudsen fortæller om sine holdninger til projektet.
“Det må være svært at være medarbejder. Der er mange forskellige typer af beboere, som man let kan komme til at skære over en kam. Derfor kan der være beboere, der oplever, at de ikke får en tilstrækkelig god service – og nogle gange sker det, fordi der opstår misforståelser i forløbet.
Vi må blive bedre til at møde den enkelte, der hvor han/hun er. Samtidig med at vi klart fortæller, hvad driften gør, og hvad beboeren kan forvente.”

Forventningsafstemning

Helle Hansen fortæller:
“Gellerup-parken er jo ikke ny længere og mange lejligheder har en lav standard. Det prøver vi at gøre noget ved i disse år ved at forbedre lejlighederne ved ind og udflytning. Der foregår mange flytninger, og der skal ikke meget til, før læsset vælter, specielt når der er flere medarbejdere og underleverandører, der skal involveres.

Vi har i afdelingen gennem flere år ment, at det kan gøres bedre. Nu er der enighed om, at der skal gøres noget ved det, så der kan skabes større forståelse og mere tillid. Hvis vi kan blive bedre til at synliggøre og præcisere en forventningsafstemning mellem drift og beboere, og holde de løfter, der er givet, så er meget nået.”

Helle har også et forslag om en ændret struktur i form af driftens opdeling i tværfaglige teams med hver deres geografiske ansvarsområde. En bedre koordinering mellem medarbejderne kan spare arbejde og give bedre fokus for de enkelte teams.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-02 Marts side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data