Landsbyggefonden

En fond af stor interesse- også hos andre end lejerne

af Ole Vad Odgaard

Landsbyggefonden er en selvejende organisation, som blev stiftet af almennyttige boligorganisationer i 1967 efter den daværende lov om boligbyggeri.

Hvor kommer pengene fra
Almene boliger bliver bygget ved offentlig støtte og låntagning, og efter 20-30 år er lånet typisk blevet udbetalt, og det er lovbestemt at lejerne så må betale til Landsbyggefonden. Huslejen forbliver den samme, som da boligafdelingen betalte af på lånet. Det er altså lejerne i det almene byggeri, som efter lånets udbetaling fortsætter med indbetalinger til landsbyggefonden.

Fondens formål
Fonden støtter almene boliger og de støttede private andelsboliger med tilskud og lån, lige nu omtales for eksempel et lån på 349 millioner til brug for Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.*
Det er især renoveringer som fonden støtter, men også 70 % af den såkaldte ghettoindsats betales af Landsbyggefonden.*
Flere af Brabrand Boligforenings ældste afdelinger har renoveringsplaner.

Regeringsformål
Siden 2002 har regeringen fjernet 10 milliarder kr. fra Landsbyggefonden,* det betyder, at fonden nu kører med underskud og vil gøre det frem til 2020. Disse penge er blandt andet brugt til plejehjemsbyggeri og tilskud til nye almene boliger, beløb som staten normalt selv skulle yde af de almindelige skatteindtægter. De manglende milliarder i Landsbyggefonden betyder også, at renoveringsopgaver må udskydes.

Lovændring
Regeringen har i december 2010 ændret i lov om almene boliger mv. (L61)*, undertitlen til loven lyder:

(Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler). Altså flere opgaver til boligsektoren og Landsbyggefonden, blandt andet finansiering af nedrivning.

Det fremgår af ministerens svar til spørgsmål 16: – at Landsbyggefonden får adgang til at øge sin andel af kapitaltilførselen fra 2/5 til 3/5, og dermed kan finansiere en større del af udgifterne ved nedrivning i udsatte boligområder. (Benedikte Kjær).

(Af særlig interesse kan her nævnes at de resterende 2/5 af nedrivningsudgifterne deles mellem de øvrige parter efter forhandling, disse er: boligorganisationen, realkreditinstitutionen (långiver) og kommunen.

Men det er naturligvis stadig kun boligorganisationens øverste myndighed, der kan træffe beslutning om nedrivning.)
Loven afsætter af Landsbyggefondens midler 500 millioner kr. til brug for nedrivninger i perioden 2011 – 2014. Ministeren oplyser også på spørgsmål 30, at beløbet vil kunne række til nedrivning af 2080 almene boliger. Loven er allerede trådt i kraft.

*Links til artiklen:
http://www.hermannielsen.dk
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/10/26/173942.htm
http://www.information.dk/178444
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/Lovforslag/L61/index.htm
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt